Økonomi

Norges Bank holder renten uendret og spår bedre tider

Norges Bank spår at økonomien vil gå stadig bedre mot 2020. Sentralbanken spår at ledigheten vil synke markert de neste årene.

Torsdag legger sentralbanksjef Øystein Olsen frem de siste prognosene for økonomien før valgkampen starter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

For åttende gang på rad bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenten uendret.

Den har nå ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag formiddag.

Beslutningen var ventet av alle som lever av å følge følger med på slikt.

Langtidsvarsel fra Norges Bank

Den uendrede renten samsvarer med hovedstyrets vurdering i den pengepolitiske rapporten fra mars: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden».

Etter rentemøtet 4. mai viste Olsen til denne formuleringen og holdt renten uendret.

Dette gjentar Olsen i den nye pengepolitisk rapporten han legger frem torsdag.

Om sine videre renteplaner skriver Norges Bank:

«Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 2/17 ligger på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden».

Det vil gå bedre

Olsen legger torsdag også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.

I sine nye prognoser spår Norges Bank at:

 • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge øker fra 0,9 prosent i fjor til 2,2 prosent i 2020.
 • Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
 • Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020. Denne metoden sikter mot å fange opp også de som ikke melder seg hos Nav.
 • Veksten i reallønnen snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en økning på 1,9 prosent i 2020.
 • Veksten i antall nye jobber var svake 0,2 prosent i fjor. Veksten øker til 0,9 prosent i 2020. Det tilsvarer rundt 25.000 nye jobber i 2020, regnet fra året før.
 • Styringsrenten blir omtrent på dagens nivå på 0,5 prosent til og med 2019, regnet som gjennomsnitt for året. Den øker til 1 prosent som gjennomsnitt for 2020.
 • Boligkjøperne kan glede seg over at prisveksten på boliger blir mye lavere. I Norges Banks oversikt var den 8,3 prosent i fjor. Banken spår at veksten allerede neste år er ned i drøyt 1 prosent, før den legger seg på døyt 2,5 prosent i de to påfølgende årene.

Klart for valgkamp

Bankens nye prognoser er de siste prognosene før stortingsvalget 11. september.

Etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem sine siste prognoser 8. juni, er nå tallgrunnlaget lagt for debatten om norsk økonomi inn i valgkampen.

De to sidene i politikken kan ta fatt i hver sitt:

 • Regjeringen kan argumentere med at både SSB og Norges Bank spår at det vil gå stadig bedre mot 2020. Farten i økonomien øker etter bunnåret 2016.
 • Opposisjonen kan trekke frem at ledigheten vil holde seg relativt høy etter norske forhold, selv om både SSB og Norges Bank spår at den vil synke mot 2020.
 • Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020. Det er lavere enn i fjor og omtrent 1 prosentenhet lavere enn da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013. Det betyr at drøyt 25.000 personer har trukket seg ut eller falt ut av arbeidsmarkedet siden 2013.

Les også

 1. Fire år senere: Slik gikk det med Solberg-regjeringens løfter

 2. Oljearbeidere ser lyset i tunnelen. NHO tror «det verste er over».

 3. I vinter var det få boliger til salgs i Oslo og prisene føk i været. Nå flommer markedet over og prisene synker.

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Rentemøte
 3. Øystein Olsen
 4. Økonomi