Økonomi

Lover å fjerne tollfri import under 350 kr – hvis han vinner valget

Allerede neste år kan det bli slutt på moms- og tollfri handel under 350 kroner, dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet vinner høstens valg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker å kutte ut adgangen til toll- og momsfri privatimport under 350 kroner allerede fra neste år.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Også KrF har gått inn for en slik endring.

Regjeringen Solberg sørget i 2014 for å øke den tollfrie grensen for privatimport fra 200 til 350 kroner.

Nå lever hele ordningen på nåde.

– Dette er et helt latterlig system som straffer de som etablerer netthandel og skaffer jobber her i landet. Med dagens moms- og tollfritak er vi med på en direkte subsidiering av netthandelbedrifter i utlandet. Det taper bare Norge på, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han sier at partiet så raskt som praktisk mulig etter et regjeringsskifte til høsten vil starte prosessen med å fjerne dagens frigrense på 350 kroner, og at det kan skje allerede i det reviderte forslag til statsbudsjett for 2018 som en ny regjering skal legge frem.

  • LES OGSÅ: Nordmenn har gått sjokoladebananas på grunn av den tollfrie grensen

Mener tusenvis av jobber går tapt

– Jeg regner med at både Arbeiderpartiet og KrF, som begge har klare standpunkter mot ordningen, vil sikre flertall for straks å kutte ut ordningen – helst allerede fra 2018 av, sier Slagsvold Vedum.

Han mener at momsfritaket, i tillegg til å straffe norsk netthandel, fører til tap av tusenvis av jobber og betydelige avgiftsinntekter for den norske stat.

– Virke har sagt at Norge taper 6000 arbeidsplasser som følge av dette fritaket, og det er et tall jeg ikke har noe grunnlag for å bestride. Det vi derimot vet er at ordningen har store huller fordi det ikke finnes noen grense for hvor mange forsendelser a 350 kroner folk kan importere. Slik kan folk få fritak for et mye høyere beløp enn det som var intensjonen med ordningen, sier Slagsvold Vedum.

Spisser tilbudene mot norske forbrukere

Han sier at mange utenlandske nettbutikker bevisst tilpasser seg den norske grensen på 350 kroner med spesialtilpassede tilbud til nordmenn.

Han frykter ikke at kravet om å fjerne tollfritaket skal bli noen belastning for partiet i valgkampen.

– Det kan nok være at noen reagerer negativt sånn med det samme, men jeg tror at folk vil ha forståelse for at vi må sikre norske jobber i den raskt voksende netthandelen. Og tar vi det ikke nå, vil omfanget bare vokse og gjøre det mye verre å fjerne ordningen senere, sier Sp-lederen og gir følgende eksempel på hvordan han mener ordningen slår feil ut:

– En netthandel som etablerer seg i Eidskog vil måtte betale full moms og toll for alt de omsetter. Flytter virksomheten noen kilometer over grensen til Sverige, får den plutselig både fritak for moms og toll når den selger til norske kunder. Jeg tror folk skjønner at slik kan vi ikke ha det, sier Slagsvold Vedum.

LES OGSÅ: Vil stanse avgiftsfri godteri-import fra Sverige

Ap: – Kan bli fjernet etter valget

Truls Wickholm, som er skattepolitisk talsperson Arbeiderpartiet, er helt enig med Slagsvold Vedum:

– Ja, Arbeiderpartiet vil fjerne det vi mener er ulempen norske bedrifter har i konkurranse med utenlandske konkurrenter, og som regjeringen har forsterket denne perioden. Slik regelverket fungerer i dag, må norske bedrifter betale moms og eventuelle særavgifter fra første krone, mens varesendinger fra utlandet inntil 350 kroner er fritatt for moms og eventuell toll og særavgifter, sier Wickholm.

– En fjerning vil bidra til å sikre norske private arbeidsplasser. Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting. Vi har merket oss at flere partier på Stortinget mener det samme, så dette kan bli gjennomført med et regjeringsskifte til høsten, sier han.

Finansdepartementet: Advarer mot fjerning

Så sent som i KrFs alternative statsbudsjett for 2017 gikk partiet inn for å fjerne 350-kronersgrensen og det i løpet av 2017. Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF sier at partiets prinsipielle syn er at ordningen må bort, og at KrF jobber for å fjerne den.

– Eventuelle forslag fra andre partier vil vi vurdere når de kommer, sier Høvset.

I Finansdepartementet er statssekretær Jørgen Næsje (Frp) svært skeptisk til at ordningen kan forsvinne etter valget til høsten:

– Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere, sier han.

– Regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift. Grensen på 350 kroner er satt for å balansere det. Ut fra Virkes egne rapporter ser heller ikke andelen netthandel av varer fra utlandet ut til å øke, sier statssekretæren.

Han legger til at det også er betydelig netthandel i Norge.

– Jeg tror mange ser store fordeler ved å handle hos norske leverandører som kjenner norske forhold og vi har dessuten gode forbrukerregler her i landet som gjør kjøp trygt, mener Næsje.

Netthandler: – Har vurdert å flytte til utlandet

Gründer, eier og daglig leder Einar Øgrey Brandsdal (t.v.) og finansdirektør Kolbjørn Ertzeid i Netthandelen håper 350 kroners grense for tollfri privatimport forsvinner.

Brandsdal Group i Kristiansand driver flere nettbutikker, blant annet med kosmetikk i selskapet Blivakker.no, i hard konkurranse med en rekke aktører i EU. Det har fått bedriften til å vurdere å flytte ut av landet for å få bedre konkurransevilkår mot det norske markedet.

– Vi har til nå valgt å ikke gjøre dette da vi ønsker å være en norsk aktør og ta vare på de 150 arbeidsplassene vi har skapt her i Kristiansand. Men det er ingen tvil om at ordningen, slik den er i dag, har medført mang en diskusjon internt hvorvidt vi skal satse mer på utlandet og eventuelt flytte ut deler av driften, sier finansdirektør Kolbjørn Ertzeid i Brandsdal Group til Aftenposten.

Han mener norske politikere burde være opptatt av hvordan de kan legge til rette for næringslivet i Norge, mer enn å se hvor langt de kan strekke strikken før den ryker og arbeidsplasser forlater Norge i enda større grad.

Ertzeid sier at konkurransen mot utenlandske aktører i hovedsak merkes på produkter som koster under 300 kroner.

– Den normale handlekurven til en kunde i Blivakker er i grenselandet for å kunne komme innenfor 350-kronersgrensen. Det mange melder om, er at en del utenlandske nettbutikker enten oppfordrer kundene til å dele opp ordrene, eller at de deler dem opp uoppfordret for kunden for å komme under grensen. I utgangspunktet vil varer over 350 kroner ikke bli berørt av dette, men ved å «lære opp» norske forbrukere til å handle fra utenlandske butikken når de gjør mindre kjøp vil jeg anta at tilbøyeligheten deres til å handle fra utlandet for større kjøp også øker, enn om de aldri hadde handlet fra utlandet tidligere, sier Ertzeid.

Les mer om

  1. Netthandel
  2. Trygve Slagsvold Vedum
  3. Virke
  4. Import
  5. Tollvesenet