Økonomi

«Men gøy er det, det skal jeg bare være ærlig å si. Dette er veldig gøy»

Siv Jensen fant «mye rart» da hun leste sitt første statsbudsjett for 16 år siden.

Finansminister Siv Jensen har det gøy på kontoret. Foto: Fartein Rudjord

 • Sigurd Bjørnestad

— Har du fått revet tapetene og skiftet møblene i Finansdepartementet?

Finansminister Siv Jensen smiler når hun får repetert Frp-nestleder Per Sandbergs ambisjon. Hun møter Aftenposten på statsrådens møterom i et bygg Riksantikvaren helt sikkert passer nøye på.

— Jeg har aldri hatt den ambisjonen. Jeg har tvert imot vært opptatt av å få Fremskrittspartiet i regjering for å endre politikken.

- Hvordan har det vært å jobbe med skredder- og veverøkonomene i Finansdepartementet?

— Heller ikke det er et uttrykk jeg har brukt. Jeg har alltid trodd at embetsverket er profesjonelt og i stand til å omstille seg i forhold til de ulike regjeringene. Det har vist seg å stemme. Jeg har bare opplevd dette som enestående morsomt. Det har vært en iver etter å tilfredsstille de ønsker og innspill jeg har hatt, sier hun.

Jensen hadde en lang dag i går. Hun la frem den blå regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2014.

Når vi kommer inn i Finansdepartementet er det første vi gjør å rive tapeten. Så kaster vi møblene og drar på Ikea for å kjøpe nye. Alt skal skiftes ut.

Frp-nestleder Per Sandberg i Klassekampen 31. oktober 2013.

Ekstra oljepenger

Kortversjonen av det blå forslaget er at Jensen gir 4,7 milliarder kroner i bokførte skattelettelser neste år, sammenlignet med det rødgrønne forslaget. Dette dekker hun inn med 3,9 milliarder i ekstra oljepenger og 0,8 milliarder på andre måter, særlig økt utbytte fra statens eiendomsselskap Entra.

Les også

Oljefondet tjente 103 millioner kroner i timen

Hun foreslår netto 2,5 milliarder kroner mer enn de rødgrønne til samferdsel, helse og eldreomsorg, kunnskap og justis. Dette er finansiert med utgiftskutt der regionale utviklingsfond og klimasatsingen må tåle drøyt 800 millioner kroner i kutt.

Tiljublingen av den nye økonomiske avgud «Handlingsregelen for bruk av oljepenger» er identisk med tiljublingen av Keiserens nye klær.

Frp-høvding Carl I. Hagen i Aftenposten 10. juni 2011

Jensen la frem et budsjett med samme bruk av oljepenger som den forrige regjeringen, regnet i prosent av Oljefondet.

Vi ha et anker

Hun har ikke reflektert så mye over innrykkene fra det intense budsjettarbeidet ennå.

— Men gøy er det, det skal jeg bare være ærlig å si. Dette er veldig gøy, sier hun .

- Liker du handlingsregelen?

— Jeg har alltid ment ... og husk at jeg er utdannet økonom, jeg har alltid ment at å ha et ankerfeste i den økonomiske politikken er riktig og fornuftig. Vår kritiske innvending har vært at pengene er brukt feil, og at man ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til behovet for investeringer, sier hun.

Les også

Mener Frps veibygging blir å lure seg selv

Jensen sier hun vil dreie politikken mer i retning av "vekst, verdiskaping, skattelettelser og investeringer".

— Vi skal ha et tydeligere skille i statsbudsjettet mellom forbruk og investeringer, slik Fremskrittspartiet har vært opptatt av lenge, sier hun.

Gratis penger

Svært mye av de bokførte skattelettelsene for neste år fikk Jensen i fanget ved at Oljefondet vokser mer enn ventet for en måned siden. Dermed kunne hun ta 3,9 milliarder ekstra fra fondet uten å øke uttaksprosenten.

- Hvordan ville budsjettprosessen blitt uten disse pengene?

— Det synes jeg er et kunstig spørsmål å svare på. Her henger alt sammen med alt. Vi har vurdert helheten i norsk økonomi. Så er det nå slik at vi har ekstra handlingsrom som følge av oljeinntektene. Det er bra for norske økonomi. Men jobben er å forvalte midlene godt. Der Stoltenberg strødde pengene tynt utover, tar vi de store grepene som på sikt reformerer og effektiviserer økonomien, sier hun.

Jensen vil ha mer ut av pengene på statsbudsjettet.

— Hvis folk hadde tatt seg tid, men det tror jeg ikke alle gjør, til virkelig å sette seg ned og bla gjennom et helt statsbudsjett, så tror jeg de ville fått den samme opplevelsen som jeg fikk da jeg gjorde det først gang for 16 år siden: Her var det mye rart. Trenger vi bruker skattepenger til dette? Den kritiske vurderingen må vi ta, sier hun.

Mer skattekutt

Jensen lover å fortsette å kutte skattene.

— Denne regjeringen har en ambisjon å få til et mer effektivt skattesystem og lavere skatter og avgifter samlet sett. Så ja, målet er å redusere skattene og avgiftene ytterligere i årene som kommer.

- Handlingsregel, utgiftsøkninger og skattelettelser. Går det i hop?

— Vi har vist i dette endringsforlaget til statsbudsjettet at dette går utmerket i hop. Så jeg gleder meg til å gå i gang med 2015-budsjettet.

- Da venter du også at dette går i hop?

— Jeg regner med at vi kommer frem til et veldig klokt budsjettforslag også for 2015.

 1. Les også

  Her er skattekuttene

 2. Les også

  Hvordan ville du brukt oljemillionen din?

 3. Les også

  The Economist: Solbergs utfordring er å styre i overflod

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Professor vil kutte mer enn 70 milliarder i Siv Jensens ramme

 2. ØKONOMI

  Med sekken full av oljepenger har det vært fire fete år for finansminister Siv Jensen: Nå venter fire magre år.

 3. ØKONOMI

  Her er budsjettvinnerne

 4. ØKONOMI

  Regjeringen starter forhandlingene om budsjettmilliardene: Hun har fjernet 75 mrd. kroner fra budsjettet. Det tilsvarer tilnærmet alt det Norge bruker på vei, jernbane, politi og påtalemyndighet til sammen.

 5. POLITIKK

  Dette kommer Siv Jensen til å snakke om torsdag

 6. ØKONOMI

  Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger