Økonomi

DNBs styreleder gjenvalgt i strid med vedtektene

Anne Carine Tanum har sittet fem år lenger i DNBs styre enn det vedtektene tillater. Sist tirsdag ble hun gjenvalgt som styreleder for to nye år.

Styreleder Anne Carine Tanum. Hun ble gjen valgt som styreleder 26. april. Foto: stein j. bjørge

  • Alf Ole Ask

Banken forklarer det vedtektsstridige valget av Tanum som et resultat av en «uheldig og utilsiktet» ordlyd da vedtektene ble endret i fjor.

— DNB bør snarest mulig innkalle til ekstraordinær generalforsamling for enten å endre vedtektene slik at Tanum kan bli sittende, eller velge et nytt styre der alle medlemmer har en tjenestetid som ikke overskrider bestemmelsene i dagens vedtekter, sier professor og leder for Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen.

Professor ved Handelshøyskolen BI Tore Bråthen. Foto: Roald Berit

At også vedtektenes bestemmelser har «gått under radaren» for DNB-ledelsen, på samme måte som bankens opprettelse av postboksselskaper i skatteparadiset Seychellene, kommenterer Bråthen slik:

— Det er overraskende at denne type uklarheter overhodet kunne oppstå i en stor og ressursrik bank som DNB.

Orienterte eierne

— Vi har nå for ordens skyld orientert både valgkomité og de største aksjonærene våre om at vi vil gjøre vedtektene tydeligere igjen, slik at meningen kommer bedre frem. Styret vil vurdere om det er mest hensiktsmessig å gjøre dette ved neste ordinære generalforsamling eller tidligere, skriver konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i en e-post til Aftenposten.

Slik gikk det for DNB i første kvartal:

Les også

Svakere resultat for DNB

Tanums rolle i DNB

Anne Carine Tanum ble valgt inn i DNB-styret i 1999 og har sittet som styreleder siden 2008. Hun ble nylig gjenvalgt som styreleder for en ny periode. DNB har vært i hardt vær etter Aftenpostens avsløringer av storbankens rolle i opprettelsen av en rekke selskaper i skatteparadiset Seychellene.

Tanum er som styreleder ansvarlig for styrets redegjørelse til Næringsdepartementet for denne saken, og hun skal også undertegne svarene på de mange oppfølgingsspørsmål næringsministeren har funnet grunn til å stille. Det er også hun som på vegne av DNB-styret har engasjert Advokatfirmaet Hjort til å gjøre en uavhengig gjennomgang av den kontroversielle saken.

Les ekspertens dom over DNBs styrets opplegg til gransking:

Les også

Om habilitet og uavhengighet

«Utilsiktet utforming»

Det var under DNBs generalforsamling i fjor at det ble gjort vedtektsendringer som fortsatt gjelder. Blant annet ble bestemmelsene om tjenestetid for styret endret slik at formuleringen nå lyder: «Ingen kan ha styreverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år».

Dette rammer Anne Carine Tanum, som har sittet i styret som styremedlem siden 1999 – og fra 2008 som styreleder.

Svarte på kritikken rundt granskingen:

Les også

Anne Carine Tanum: - Har ikke vurdert å trekke meg

På spørsmål om hvordan Tanum kunne bli gjenvalgt i strid med bankens vedtekter, skriver konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, i en e-post at man nå ser at vedtektsendringene «fikk en uheldig og utilsiktet utforming, som har skapt uklarhet. (...) Det var ikke generalforsamlingens intensjon å gjøre justeringer på medlemmenes tjenestetid.»

Skulle bare gjøre språklige endringer

Han viser til vedtektene som gjaldt før generalforsamlingen i 2015, og gir uttrykk for at meningen bare var å gjøre «noen mindre språklige endringer» når det gjaldt bestemmelsene om grensene for tjenestetid i styret.

Den tidligere formuleringen lød slik: «Et valgt medlem av eller leder for styre, representantskap eller kontrollkomité kan ikke ha dette tillitsverv lenger enn 12 år».

Midteide mener dette betyr at «man kunne altså sitte i styret i flere år, og så starte en ny tidsperiode hvis en ble styreleder».

Må kastes?

Professor Bråthen mener at gjenvalget av Tanum ville vært rammet av den tidligere formuleringen også.

— Som styreleder er man også styremedlem, sier han.

Dette betyr i så fall at Tanum også tidligere har sittet som styremedlem i strid med vedtektene.

På spørsmål om gjenvalget av Tanum kan anses ugyldig fordi det er i strid med vedtektene, svarer Bråthen at DNB har et styre til et nytt styre velges.

Bråthen mener at DNB ikke bør vente så lenge som til generalforsamlingen i 2017, og anbefaler å innkalle til ekstraordinær generalforsamling snarest mulig. Hvis vedtektene da ikke endres, må Tanum kastes.

Staten er stor eier

Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet sitter i valgkomiteen i DNB som innstilte på gjenvalg av Anne Carine Tanum.

Wikborg er en av dem som på vegne av staten ivaretar eierskap i en rekke av våre største selskaper.

Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg Foto: Junge, Heiko

Departementet var også til stede på generalforsamlingen og med sine 34 prosent av aksjene hadde det flertall.

Aftenposten spurte departementet om det visste at en brøt vedtektene da en innstilte og stemte for gjenvalg av Tanum?

Svaret fra departementets informasjonsavdeling, signert informasjonsmedarbeider Martine Røiseland, er følgende: — Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er blitt orientert om saken av DNB. De gir uttrykk for atstyret er lovlig valgt, og at DNB vil klargjøre vedtektene senest på generalforsamlingen i 2017.NFD tar dette til orientering. Vi viser ellers til selskapet om denne saken.

Da Aftenposten fulgte opp og gjorde oppmerksom på at dette var et spørsmål om utøvelse av eierskap var beskjeden fra Røiseland at vi hadde fått svar.

Løwer vil ikke svare

Eldbjørg Løwer, leder i DNBs valgkomité, var ikke klar over at vedtektene satte bom for gjenvalg av Tanum som styreleder.

— Dette kan ikke være riktig, var hennes spontane kommentar da Aftenposten tok kontakt og foreholdt henne dette. Hun henviste Aftenposten videre til DNB. Da Aftenposten opplyste at DNB hadde bekreftet at vedtektene har en utilsiktet utforming, var hennes svar: «Jeg har ingen kommentar».

Leder av valgkomiteen i DNB, Eldbjørg Løwer. Foto: Bendiksby, Terje

Som leder av valgkomiteen i Norges største bank var Løwer heller ikke klar over at komiteen kunne endre sin innstilling av DNB-styre helt frem til generalforsamlingen.

Innstillingen ble levert like før Aftenposten kom med avsløringene om DNBs rolle i den såkalte Panama Papers-saken, og Løwer uttalte da til flere medier at dette ikke kunne få noen innvirkning på innstillingen, fordi den allerede var levert. Siden måtte hun endre denne uttalelsen.

  1. Les også

    Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer

  2. Les også

    Nye DNB-svar først om «et par uker»

  3. Les også

    Nå vil studentene «bygge landet»