Økonomi

Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere

Frem til utgangen av april ligger det an til at det siste årets strømregning øker med solide 3000 kroner. Uten kraftlinjer og kabler til utlandet kunne det blitt mye mer.

Blant bratte fjell innerst i Simafjorden i Hardanger søker fire kraftselskaper om konsesjon for å starte en kraftkabel til Skottland. Ikke alle vil gi klarsignal.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Dyrere strøm skaper opphetet politisk debatt og folkelig harme. Familiebudsjettene og energiministeren blir presset.

Fra juni i fjor til januar i år har prisen på den nordiske kraftbørsen jevnt over vært 15–20 øre pr. kilowatt-time (kWh) høyere enn i samme måned året før.

I desember og januar har prisen på den nordiske kraftbørsen vært over 50 øre/kWh i gjennomsnitt.

Hvis prishoppet hittil i vinter holder seg utover vinteren og våren, viser Aftenpostens anslag at strømregningen det siste året frem til april spiser 3000 kroner ekstra av husholdningsbudsjettet.

Anslaget er gjort med et gjennomsnittsforbruk pr. husholdning pr. år, gjennomsnittlige månedspriser på kraftbørsen og en typisk forbruksprofil over året.

Kablene redder budsjettet

Men det kunne vært mye verre. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har prøvd å beregne hva kraftprisene i Norge over en periode på to og et halvt år ville ha vært i en tenkt situasjon uten kabler og kraftlinjer til utlandet:

 • Konklusjonen fra NVE er at prisen kunne vært opptil 2–3 ganger høyere om vinteren og variert mye mer uten forbindelsene til utlandet.
 • Basert på gjennomsnittlig normalforbruk i to vintermåneder og de nåværende prisene, viser Aftenpostens anslag at denne tenkte situasjonen kunne økt strømregningen med 2000–4000 kroner bare for to slike måneder.
 • Kraftprisene ville over hele perioden ligget høyere enn de gjør med kabler og linjer til utlandet, ifølge beregningene.

Strid om ny kabel

Nye kabler til utlandet er omstridt. Fire kraftslamper har søkt om konsesjon til å legge kraftkabelen North Connect fra Eidfjord i Hardanger til Skottland.

I søknaden står det at denne kabelen i utgangspunktet vil øke kraftprisen i Norge med anslagsvis 0,7–1,7 øre/kWh. Men ulike ringvirkninger gjør at den samlede virkningen for forbrukerne blir 0,5 øre/kWh. For et gjennomsnittsforbruk betyr det 80 kroner pr. år.

Striden om den nye kabelen står mellom

 • motstandere som legger vekt på at den vil gi dyrere kraft for industrien og forbrukerne
 • og tilhengere som legger vekt på å gi utlandet ren strøm og øke inntektene til de offentlig eide kraftselskapene.

Søknaden ligger nå til behandling i NVE.

North Connect-kabelen vil ifølge søknaden øke kraftprisene. Budskapet i NVEs notat er at de eksisterende kablene i sum bidrar til å senke norske kraftpriser.

Kontrasten skyldes at North Connect kommer i tillegg mange eksisterende kabler. En ekstra kabel til utlandet virker med et slikt utgangspunkt annerledes på prisene enn de allerede utlagte kablene.

Les også

 1. EU skal kutte klimautslippene. Det vil gi dyrere strøm i Norge.

 2. Snart blir strømmåleren smart

System med ventil

– Handelen med utlandet er en sikkerhetsventil som demper prisutslagene. Dette gjør strømmen billigere enn den ellers ville vært, særlig i perioder med lite nedbør etterfulgt av kald vinter i Norge, sier overingeniør Raghav Gogia i NVE.

Forbrukstoppene i tørre år blir dekket ved å importere strøm i kabler og linjer over grensene. Denne økte krafttilgangen holder prisene nede.

Uten linjer og kabler til utlandet ville sikkerhetsventilen vært borte.

Sparer for tørre år

Produsentene vet ikke om de står foran et tørt eller vått år, og de er usikre på om vinteren blir kald eller mild.

Uten handelsmuligheter ville de ha opptrådt annerledes: De ville spart på vannet for å kunne produsere når knappheten kanskje blir stor og prisene høye.

– Denne sparingen betyr mindre produksjon, som generelt sett vil heve prisene, sier Gogia.

I en slik tenkt situasjon uten handelsmuligheter ville dagens kraftsystem ifølge NVE sett nokså annerledes ut, med investeringer i reservekapasitet for å være rustet til tørre år. Det ville dempet prisutslagene, men hadde til gjengjeld kostet milliarder av kroner.Slik er beregningen gjort

NVE har beregnet prisene med og uten utenlandsforbindelser for perioden august 2017-desember 2019. Dette er gjort 30 ganger med værdata for 30 år. Dette gir 30 par med priskurver for den aktuelle perioden, og deretter er det tatt gjennomsnittet av disse.

Uten forbindelser til utlandet vil tørre år heve prisene mye mer enn de blir redusert i våte år. Derfor ligger priskurven for et isolert Kraft-Norge over priskurven for et åpent Kraft-Norge i hele beregningsperioden.

Null eksport hittil

Statnett organiserer kraftflyten mellom Norge og utlandet. Den går begge veier og ofte snur den flere ganger i døgnet. Kraften strømmer dit prisen er høyest.

Tallene viser at importen og eksporten av kraft har vært like stor etter nyttår. Netto har Norge solgt null kraft til utlandet hittil i år.

Sparer heller på vannet

Den store fordelen med vannkraften er at den lett kan reguleres opp eller ned. På kontinentet er det motsatt: Mye av produksjonen surrer og går jevnt hele døgnet. Unntaket er vindkraft og solkraft som produserer ut fra værforholdene.

Relativt stabil produksjon i utlandet betyr også at prisene blir lave når etterspørselen er lav om natten, og høye om morgenen når folk setter på kaffetrakterne.

Norske produsenter skrur av produksjonen om natten og kjøper heller billig kraft fra utlandet for å dekke sine leveranser. De sparer vannet til frokost og eksporterer når det er høye priser i utlandet.

I tillegg til disse effektene vil det være bevegelser i prisforskjellene og nettoeksporten over dager og uker på grunn av temperatur, vind, kullpriser og CO₂-priser.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Kraftproduksjon
 3. Strømpriser
 4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)