Økonomi

- Smarte mennesker kjøper ukjente varemerker

Store reklamekampanjer gjør at vi ofte velger dyrere produkter, selv om det finnes et billigere og likt alternativ, ifølge en studie. Foto: Strømdahl Monica

Økonomer anslår at amerikanerne sløser bort 44 milliarder dollar hvert år, tilsvarende over 270 milliarder norske kroner, på å kjøpe den dyreste varianten av ellers like produkter.

  • Aksel Borgen

I valget mellom to hodepinetabletter – den ene fra et dyrere, kjent merke, den andre fra et billigere, mer ukjent merke, alt annet likt – hvilken velger du?

Tradisjonell økonomisk teori antar at vi i valget mellom to helt like varer velger oss den billigste. Nå viser en studie av økonomer fra universitetene i Tilburg, Nederland og Chicago, USA at det ikke alltid er sånn, skriver CNN.

Velinformerte velger billigere

I studien har forskerne sett på hvilken effekt informasjon har på kundenes villighet til å betale mer for homogene produkter.

For eksempel er det mindre sannsynlig at kunder med høyere utdannelse kjøper de dyrere varemerkene, enn resten av befolkningen.

Og «ekspertene» skiller seg enda mer fra befolkningen sett under ett i sine kjøpevaner. Gjennomsnittskunden valgte i 40 prosent av tilfellene kjente varemerker når de kjøpte salt, sukker og bakepulver, mens de best informerte – profesjonelle kokker – bare valgte disse merkene i en femdel av tilfellene.

Ofte er innholdet det samme, men prisen og reklamebudsjettet forskjellig. Foto: Scanpix

Økonomene så også nærmere på to pakker med aspirintabletter, som er helt like, bortsatt fra merke og pris. En fjerdedel av befolkningen i USA kjøpte pakken fra et dyrere varemerke, mens bare ni prosent av farmasøyter og leger kjøpte den samme.

Analysert 77 mill. handleturer

Økonomene antyder at markedsføring er med på å villede alle unntatt de mest kunnskapsrike konsumentene. Deres teori er at store reklamekampanjer presser prisen på de kjente varemerkene opp.

Økonomene har analysert 50 helseproduktkategorier og 241 kategorier med mat— og drikkevarer, og benyttet data som sporer 77 millioner handleturer gjort av rundt 125.000 husholdninger.

Les også

  1. Tomme hyller, lange køer og uvitende ansatte irriterer mest

  2. Coop og Rema fyrer opp grillen

  3. Omstridt salgstriks kan redde Ica