Økonomi

Mistanke om milliard-juks i norskeid kraftselskap

Troms Kraft politianmeldeler svensk datterselskap for manipulering med regnskapet.

Adm.dir. i Troms Kraft, Oddbjørn Schei. SVEIN ERIK FURULUND

 • Carl Alfred Dahl
 • Øyvind Gustavsen
 • Kristin Jonassen Nordby
 • Henning Carr Ekroll

Troms Kraft melder om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til Kraft & Kultur i Sverige AB, et heleid datterselskap av Troms Kraft AS.

Avviket antas å kunne utgjøre inntil 1,5 milliarder kroner før eventuelle skatteeffekter.

— Rystet

— Det som har skjedd er svært alvorlig. Vi har politianmeldt selskapet og er i gang med en intern gjennomgang helt tilbake til 2001 og frem til i dag. Estimatet er at det er blåst opp inntekter for 1,5 milliarder, men vi tror og håper at det endelige tallet blir mindre, sier konsernsjef Oddbjørn Schei til Aftenposten.no

- Hvordan ble dere orientert om det som hadde skjedd?

— Vi fikk vite dette fra internrevisjonen 11. november, og iverksatte umiddelbart tiltak. Vi sendte en gruppe til Stockholm, og de fikk bekreftet mistanken om regnskapsmanipulasjon. Vi har fremdeles ikke alle detaljene, men velger nå å gå ut med dette, siden det er en sak som har stor allmenn interesse.

- Hvordan er det mulig å gjennomføre en så grundig regnskapsmanipulasjon uten at det har blitt oppdaget tidligere?

— Det forstår ikke jeg heller. Selskapet har vært revidert av to forskjellige selskaper, og revisjonsrapportene har ikke avdekket noe av dette.

- Vet dere noe om hvor mange som er involvert?

— Det må du snakke med politiet om.

Vet ikke hvorfor

Selskapet har foreløpig ingen indikasjoner på at noen har hatt personlig vinning som følge av regnskapsjukset.

— Vi vet ikke noe om grunnen til at regnskapet er manipulert, sier konsernstyreleder Odd Roger Enoksen til Aftenposten.no.

Enoksen understreker at kundene ikke skal bli berørt som følge av jukset.

- Oppblåste

Ifølge børs- og pressemeldinger fra Troms Kraft er det er grunn til å tro at regnskapene er manipulert gjennom flere år.

— Politiutredningen får vise hvem som bærer ansvaret for dette, sier Kraft & Kulturs nylig konstituerte toppsjef Jan Inge Johnsen til det svenske nyhetsbyrået TT.

— På dette tidspunktet ser det ut som at manipulasjonen av regnskapene har gått ut på at fremtidige inntekter ikke er fakturerte, men det er for tidlig å slå fast. Det kan se ut som at tallene i regnskapene er oppblåste, legger han til.

Satt for høyt

Schei er også styreleder i det heleide datterselskapet Kraft & Kultur AB.

Ifølge Nordlys skal det dreie seg om inntektsmanipulasjon, der inntektene i det svenske selskapet er satt altfor høyt i flere år.

Forholdet skal ha blitt avslørt gjennom en intern kontroll.

— Vi har gjort et dypdykk i 2005, og der fant vi feil på flere hundre millioner, sier Schei ifølge avisen.

Forstår ikke

Troms Kraft fremlegger i løpet av de nærmeste tre ukene regnskap for årets tre første kvartal. Her vil de avdekkede forholdene i Sverige komme til syne.

— Vi stiller oss spørrende til hvorfor regnskapsavvikene ikke ble avdekket i revisjonene, og håper de videre undersøkelsene vil gi svar, sier Schei.

Regnskapene til det svenske selskapet har vært revidert hvert år, og det ble gjennomført en særskilt revisjon i 2009, uten at noe negativt ble anført. Styret i Troms Kraft stiller seg derfor uforstående til hvordan regnskapsmanipulasjonen skal ha kunnet foregått over flere år.

Troms Fylkeskommune eier 60 prosent av Troms Kraft, mens Tromsø Kommune eier 40 prosent. Selskapet har hovedkontor i Tromsø.

Omfattende granskning

Det er igangsatt en omfattende intern granskning av saken. I tillegg er forholdet anmeldt til Ekobrottsmyndigheten (svenske Økokrim). I tillegg vurderes det å iverksette ekstern granskning.

I forrige uke ba daværende administrerende direktør Boris Benulic i Kraft & Kultur om å gå av. Jan Inge Johnsen er konstituert som ny administrerende direktør i selskapet.

Troms Kraft har PriceWaterhouseCoopers som revisor.

Ifjor ble Troms Kraft sterkt kritisert for å ha bidratt meg penger til et energiprosjekt ledet av Senterpartiet.

Elisabeth Aspaker i Høyre mente beløpet var å regne som partistøtte og at Troms Kraft ønsket å kjøpe seg politisk favør.

Påstanden ble kategorisk avvist av Troms Kraft.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Ericsson-sjefen går på dagen

 2. ØKONOMI

  SAS-sjefen ringte tidligere finansdirektør: Ba Göran Jansson om hjelp for å redde SAS igjen

 3. ØKONOMI

  200 norske kommuner har hatt avtale med vikarbyrå som kobles til skatteparadis

 4. FOTBALL

  Rådet fra eldstegutten var krystallklart: Du bør slutte som fotballpresident

 5. KOMMENTAR

  Hvorfor får sittende regjeringer og statsledere ofte økt oppslutning under kriser?

 6. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 19. mai