- Politikerne må redde økonomien

USA og Europa må bestemme seg for hva de vil redde; bankene eller realøkonomien. Det viktigste er å sikre kjøpekraften, mener økonomiprofessor Erik S. Reinert.

En risselger venter på kunder på et marked i Shanghai. I Kina har kjøpekraften lenge vært på vei oppover. Økonomiprofessor Erik S. Reinert mener at vestlige land må sørge for å styrke realøkonomien og øke folks kjøpekraft før de tar fatt på den store gjeldskrisen. Hvis ikke kan det økonomiske nedturen bli langvarig. FOTO: REUTERS / ALY SONG / SCANPIX
  • Ntb

Følg dagens liveblogg fra børsene.

HVis politikerne prioriterer gjeldsinnbetalinger, og dermed bankene, kan dagens krise blir like dyp som depresjonen på 1930-tallet, spår Erik S. Reinert, professor ved University of Technology i Tallinn, og seniorrådgiver i tenketanken Res Publica.

— For å sikre folks velstand og nasjoners evne til å betale gjeld på lang sikt, er det på kort sikt viktig å redde kjøpekraften. Nå forsøker man bare å takle gjeldsproblemene først, noe som fører til at økonomien krymper, sier Reinert til NTB.

Han mener at politikerne så fort som mulig bør satse på å opprettholde produksjonen, sysselsettingen og kjøpekraften, for deretter å ta fatt på gjeldskrisen og budsjettunderskuddene.

— Gjelden håndteres mye bedre når sysselsettingen er høy, fastslår han.

Gjeldsslave

Reinert er svært skeptisk til at Den europeiske sentralbanken (ECB) fortsatt synes å gå inn for at Hellas skal tilbakebetale hele sin statsgjeld.

Han mener det ville vært bedre medisin for europeisk økonomi dersom ECB overtok noe av tapene på den greske gjelden, og selv sørget for å redde det europeiske bankvesenet, i stedet for å overlate oppgaven til fattige grekere.

- Vi som har jobbet med Latin-Amerika i 30-40 år, ser at dette er en typisk latinamerikansk situasjon. Man må innse at hele gjelden ikke kan betales. Når markedene sier at greske statsobligasjoner kun er verdt 50 prosent av pålydende, burde ECB innse at gjelden må nedskrives, sier Reinert.

- For abstrakt

Han er svært skeptisk til mange av dagens dominerende økonomer, som han mener forfekter teorier preget av flere tiår med velstand og økonomisk oppgang.

— Økonomifaget går i syklus. Når ting går bra veldig lenge, blir faget mer og mer abstrakt, og helt siden 1970-tallet har det sakte og sikkert havnet på bærtur, sier Reinert.

Han håper at flere økonomer snart gjenoppdager den britiske makroøkonomen John Keynes, som mente at noe av det viktigste under kriser var å få fart på kjøpekraften.

- Jeg mener at det som skjer nå, ligner veldig på situasjonen i 1929. Da tok det 24 år før den amerikanske børsen var på samme nivå igjen, sier Erik Reinert, som ikke utelukker at det kan ta like lang tid denne gangen dersom vi bare redder banker og ikke kjøpekraften.