Økonomi

Ap vil lokke studenter og skoleelever for å sikre matforsyningen

Utlendinger som jobber med fisk og landbruk i Norge, kan havne i karantene. Arbeiderpartiet mener en må lokke studenter og skoleelever til å trå til.

Koronapandemien inntraff midt i den mest hektiske sesongen hos Arne E. Karlsen (t.v.) og Kristian Klo i fiskeribedriften Gunnar Klo AS.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Arnfinn Mauren
  Journalist
 • Hanne Christiansen
  Korrespondent i Midtøsten

Reiseforbud, flykanselleringer og karantener skaper utfordringer i norsk matproduksjon. Dette gjelder blant annet landbruket og mange fiskeribedrifter, hvor en høy andel er utlendinger som jobber turnus.

– Vi har mange utenlandske ansatte som jobber turnus, og som drar tilbake til hjemlandet i friperioden. Det er klart at det må løses når de risikerer karantene i begge land. Men vi har kontroll på dette, opplyser daglig leder Per Olav Mevold hos lakse- og ørretprodusenten Vikenco i Aukra på Romsdalskysten.

Daglig leder Per Olav Mevold i Vikenco.

Holder igjen folk

Utfordringen bekreftes av klippfiskprodusenten Fjordlaks i Ålesund. Bedriften har rundt 250 ansatte på tre anlegg, mange av dem turnus- og sesongarbeidere fra andre land.

– De som er her, blir nå værende i jobb. Så får vi bare justere turnusen når situasjonen blir normalisert, forteller Jenny Ann Skaar, HR-ansvarlig i Fjordlaks.

For Gunnar Klo AS i Myre i Vesterålen kom koronaviruset midt i den mest hektiske sesongen. 30–40 innleide arbeidere fra Polen og Romania var heldigvis allerede på plass.

– Men det kan kanskje bli vanskelig å få dem hjem når sesongen er over, sier daglig leder Arne E. Karlsen.

Jordbær og sukkererter kan bli valgt bort

Også bønder som produserer blant annet grønnsaker, kan bli rammet.

– Det er mange sesongarbeidere i norsk landbruk, mellom 20.000 og 40.000 i løpet av en sesong. Mange bønder er berørt og bekymret for om de klarer å opprettholde produksjonen, skriver kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag i en e-post.

Bondelaget jobber nå med å kartlegge hvor mange som er berørt, og når konsekvensene inntrer.

– For noen kan det være aktuelt å velge bort arbeidskrevende sorter som jordbær og sukkererter, og heller velge poteter eller korn. Den beslutningen tas om kort tid, derfor er det behov for avklaringer, opplyser Boeck Jakobsen.

Matindustrien ønsker seg mer testing

Harald Moksnes Weie er seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, som har ansvar for forsyningssikkerhet av matvarer mellom bonden og industrien.

– Det oppstår problemer om en ikke har nok folk i bakhånd å sette inn. Industrien ønsker seg stor nok testkapasitet slik at de som ikke er smittet, kan jobbe, sier han.

Poteter, løk og gulrot selger godt om dagen.

I dag har man folk nok til å holde meierier, slakterier og møller for matkorn og kraftfor gående.

– Frukt og grønt er varer en kan kjøpe fra mange steder i verden, og det er gjort tiltak for at vareflyt over grenser skal gå som normalt, sier Weie.

Konserndirektør Håkon Mageli i merkevarekonsernet Orkla sier at det har planer for en situasjon der deler av arbeidsstokken smittes av korona eller må i karantene av andre grunner. Orkla har 107 fabrikker, 21 av disse i Norge.

– Mesteparten av råvarene henter vi lokalt, og dermed er vi mindre utsatt enn andre, sier Mageli.

Konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli.

Frykter at mat til Norge kan bli stående fast i Europa

Forsyningsmessig er varestrømmen i Europa avgjørende.

Da gjelder ikke minst at transportsektoren fungerer.

Orkla er også avhengig av råvarer fra land utenfor EU. Kakao og peanøtter er to eksempler.

Mageli frykter at transitt gjennom EU kan bli problematisk.

– Det er en utfordring at så mange land setter i verk ulike tiltak, selv om dette i første rekke gjelder personer. Men vi får meldinger om forsinkelser i varestrømmen. Alt går litt tregere, legger han til.

Dukker det opp driftsstans på grunn av tekniske problemer, kan det bli vanskelig å få tekniske eksperter inn fra utlandet, bemerker Mageli.

Nils Kristen Sandtrøen fra Ap.

Ber statsråden komme med tiltak

Bekymringen for mangel på arbeidskraft har også nådd Stortinget. Aps Nils Kristen Sandtrøen har allerede stilt mat- og landbruksminister Olaug Vervik Bollestad spørsmål om hvilke forbedringer som blir satt inn for å sikre matproduksjonen.

Han er særlig opptatt av at det er innenlands arbeidskraft som må erstatte importert arbeidskraft.

– Tiltakene må komme raskt og sikre nok folk med norske lønns- og arbeidsvilkår, understreker han.

– Bør permitterte få arbeidsplikt?

– Bidrag fra permitterte som nå er under andre deler av kriseordningene, må avklares med partene i arbeidslivet, sier han, men legger til at i visse områder er opptil 40 prosent av de arbeidsføre mellom 15 og 74 år uten arbeid.

Med norske lønns- og arbeidsvilkår mener han disse, altså skoleelever, studenter, pensjonister og andre, vil melde seg til å jobbe.

– Det er mangel på sommerjobber til ungdom. Her åpner det seg en mulighet, legger han til.

– Registrer deg i kveld, få jobb allerede i morgen

Bemanningsbransjen har allerede fått oppdrag med å skaffe folk, blant annet til matproduksjonen.

– Registrer du deg i kveld kan du få jobb allerede i morgen, sier Manpower-sjef Sølvi Spilde Monsen.

Varehandel, lager og logistikk, matproduksjon og offentlige etater er blant bransjene som nå etterspør mange nye medarbeidere.

– Våre oppdragsgivere har behov for mye folk nå, både til faste stillinger og til vikariat, sier Manpower-sjefen.

Tine er i beredskap

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine sier selskapet satte beredskap og innførte hygienetiltak for flere uker siden. Alt går foreløpig som normalt.

– Akkurat nå forsyner verdikjeden vår Norge med mat. Vi er i utgangspunktet ikke avhengige av at sjåfør og bonde møtes fysisk.

Tine har rundt 70 personer i karantene, men dette har ikke slått inn i produksjon og logistikk.

Dersom pandemien virkelig slår inn i forsyningslinjene, er det ikke Tines kjernevirksomhet som rammes.

– Meieridriften baseres på norsk melk produsert over hele landet. Vi har også flere anlegg for foredling av melk som vi kan spille på, sier han.

Nortura produserer like mye, men mindre effektivt

Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura sier hele deres verdikjede foreløpig går som normalt, men med høy oppmerksomhet rundt beredskap og særlig smittevernstiltak.

Nortura-konsernet består av ca. 18.000 norske kjøtt- og eggprodusenter, og eier blant annet Gilde og Prior.

– Vi har hatt en økning i salg av dagligvarer siden torsdag, så vi har kjørt full produksjon med utvidet driftstid også i helgen. Tusenvis av medarbeidere gjør en fantastisk jobb, sier han.

Likevel gjør nye tiltak, som forlengede skift eller regler om en meters avstand mellom ansatte, at produksjonen nå er mer krevende.

– Vi produserer like mye mat, men på en litt mindre effektiv måte, sier Pedersen.

Nok av kjøtt, men krydder kan bli mangel

Akkurat som Tine baserer Norturas produksjon seg på norske råvarer. Så lenge bønder kan stelle dyrene sine, og det finnes ansatte til å transportere dyr inn til fabrikkene og varene ut igjen, er situasjonen under kontroll.

– Vi har mye råvarer tilgjengelig, sier Pedersen.

Noen innsatsfaktorer, som krydderblandinger og andre tilsetningsstoffer, kan rammes dersom andre land begrenser sin eksport, forklarer han.

– Men vi er avhengig av verne- og engangsutstyr i produksjonen, og her er vi i tett dialog med våre leverandører, sier han.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Beredskap
 3. Oppdrettsnæring
 4. Fiskeri
 5. Landbruk