Økonomi

Vindkraftbransjen vil lokke kommuner med flere skattekroner

Ved å skattlegge vindkraft som vannkraft kan vertskommunene mer enn doble kraftinntektene i løpet av få år.

Turgåerne i Fitjar kommune har fått ny utsikt i Midtfjellet vindpark.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Mandag kommer et offentlig utvalg med forslag til skatt på vindkraft.

Bygging av vindkraft skaper bitre lokale konflikter. Naturvernerne setter seg foran gravemaskinene for å stoppe vindmøllene. Klimaforkjemperne og myndighetene er positive til flere vindmøller for å erstatte fossil energi.

Midt imellom står vertskommunene: De vakler mellom lysten på skatteinntekter og frykten for ødelagte landskap.

Vindkraftnæringen vil dempe konfliktene og fremme sin egen sak ved å øke vertskommunenes skatteinntekter. Da er skattereglene for vannkraft en opplagt mal for vindkraften.

Idag er det bare eiendomsskatten som gir vertskommunene inntekter.

Analyseselskapet Ny Analyse har laget en rapport som viser at kommunenes skatteinntekter fra vindkraft kan mer enn dobles i løpet av et par år ved å skattlegge vindkraft som vannkraft.

Analysen er bestilt av Norsk Vind AS i Stavanger, som er stor utbygger av vindkraft.

Les også

 1. Frøya kommune skuffet over at vindkraft-arbeidet fortsetter

 2. Byggingen av vindkraftverk på Frøya stanses midlertidig

Kommunene skal få mer

Økte kommunale skatteinntekter skal sukre sure vindmøller.

– Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode, kan det bidra til å dempe konfliktnivået. Kommuner vil kunne se vindkraft som en mulighet, ikke en ulempe, sier partner Villemann Vinje i Ny Analyse.

Vindkraftnæringens organisasjonen Norwea er enig. «Det er rimelig at mer ligger igjen i lokalsamfunn og at dette skjer gjennom skattesystemet», skriver adm. direktør Øyvind Isachsen i en e-post.

Mandag får alle parter enda mer å bite i. Da legger et offentlig ekspertutvalg frem sin rapport med gjennomgang av skattereglene for vannkraft og vindkraft. Tidligere NVE-sjef Per Sanderud har ledet arbeidet.

Ut på tur med vindmøller i Midtfjellet vindpark i Fitjar.

Skatter vindkraft som vannkraft

Analysen fra Ny Analyse konkluderer med at vindkraftkommunenes inntekter i 2022 kan økes fra 280 mill. kroner etter gjeldende regler til rundt 670 mill. ved å innføre de samme spesialskattene som vannkraften har.

Dette kan skje slik:

 • Vindkraft ilegges såkalt naturressursskatt og konsesjonsavgift på linje med vannkraft. Dette vil gi kommunene rundt 320 mill. kroner ekstra i 2022. Naturressursskatten dominerer.
 • I tillegg kan det innføres en ordning med såkalt konsesjonskraft. Det betyr at vertskommunene får 10 prosent av produsert kraft billig. Anslått verdi er rundt 70 mill. kroner i 2022.

Etter gjeldende regler er det bare eiendomsskatten som gir vertskommunene inntekter fra vindkraften.

Staten gir bort penger

Naturressursskatten for vannkraften er utformet slik at den kommer til fradrag i den vanlige overskuddsskatten. Ny Analyse regner med at det skal skje på samme måten for vindkraften.

Denne nye spesialskatten til vindkraftkommunene blir dermed betalt ved at staten gir bort noe av sine skatteinntekter. Virkningen for vindkraftverket blir null så lenge overskuddet er stort nok.

Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft blir derimot ekstra kostnader for vindkraftprodusentene.

To ekstra byrder på vindkraft

Men hva skjer med investeringslysten i vind på grunn av konsesjonsavgiften og tvungen avståelse av konsesjonskraft til lav pris?

– Våre beregninger viser at lønnsomheten reduseres i moderat grad. Gitt all annen usikkerhet, bør ikke dette velte noen investeringsprosjekter, sier Vinje.

Norwea er litt mer tilbakeholdne overfor de nye byrdene. Isachsen skriver at de « ... har vel historiske begrunnelser som ikke nødvendigvis gjelder for vindkraft.»

Mer vindkraft gir mer skatt

Ny Analyse legger til grunn at det blir produsert 15 TWh fra vindkraft i 2022 og har regnet på mulige skatteinntekter hvis man «i fremtiden» produserer 50 TWh.

Slår spådommen om vindkraftproduksjon «i fremtiden» til, vil ny skattlegging kunne føre til at vindkraftkommunene får godt over én milliard kroner mer enn med dagens skatteregler. Det er mer enn en dobling.

Ingen grunnrente i vind

Skatt på såkalt grunnrente i vannkraft førte i 2017 over 6 milliarder kroner inn i statskassen.

Dette er ekstra skatt på ekstra store overskudd. De ekstra overskuddene oppstår fordi fosser og andre vannfall er knappe ressurser som tilhører fellesskapet.

Ny Analyse anslår at det for tiden ikke er grunnrente i vindkraft.

– Skulle kraftprisene stige mer, blir spørsmålet om grunnrenteskatt i vindkraft mer aktuelt. Da må dette utredes særskilt, sier Vinje.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Vindkraft
 3. Kraftverk
 4. Vannkraft