Økonomi

Klarer du 15 spørsmål om statsbudsjettet?

Høsten har vært preget av langvarig tautrekking om neste års statsbudsjett.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg forteller om regjeringens forslag til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017. FOTO: Terje Bendiksby, NTB scanpix

 • Solveig Ruud
  Journalist

Hva har du fått med deg? Test deg selv her. (Svar nederst i saken.)

1. Før statsbudsjettet ble lagt frem, dro Trine Skei Grande og Siv Jensen til Canada. Hvorfor?

a. For å delta på FNs asylbarnkonferanse

b. For å se hvordan Canada har vridd skatter og avgifter i klimavennlig retning

c. For å studere hvordan kommunale gebyr i Canada gjør det rimeligere å være single

2. Hvem av disse har ikke vært med på å forhandle om drivstoffavgifter m.m. i budsjettet?

a. Siv Jensen, Frp

b. Trine Skei Grande, Venstre

c. Rasmus Hansson, MDG

3. Regjeringens «bilpakke» inneholder et fradrag som gjør at man får litt redusert skatt hvis man har lang jobbreise. Hva er korrekt navn på fradraget?

a. Pendlerfradrag

b. Reisefradrag

c. Drivstoff-fradrag

4. Hvilken av disse avgiftene gir mest inntekter til staten?

a. Alkohol- og tobakksavgifter

b. Bil- og drivstoffavgifter

c. Merverdiavgiften (moms)

5. En avgift som neste år gir staten ca. 8 milliarder kroner i inntekt, ble av Frp i opposisjon omtalt som en «melkeku for staten». Hvilken?

a. Tobakksavgiften

b. Dokumentavgiften

c. Trygdeavgiften

6. Hvor stor ledighet spår Regjeringen i statsbudsjettet at vi får i Norge neste år?

a. 4,5 prosent

b. 7,2 prosent

c. 12,1 prosent

7. Da Regjeringen la frem budsjettet, presenterte Siv Jensen en «tiltakspakke» mot arbeidsløshet. Hvor stor var den?

a. 10 milliarder kroner

b. 4 milliarder kroner

c. 1,5 milliarder kroner

8. Hvilken gruppe får økt inntekten med 4000 kr neste år etter initiativ fra KrF?

a. Kontantstøttemottagere

b. Kirkesangere

c. Enslige minstepensjonister

9. Hvilken forklaring er mest korrekt om det grønne skatteskiftet?

a. Skatter og avgifter legges om for å fremme utvikling og bruk av klima- og miljøvennlig teknologi

b. Skatter og avgifter legges om slik at det skal bli mindre lønnsomt å kjøre store biler

c. Skatter og avgifter legges om slik Venstre har programfestet

10. Hvem av bakspillerne i budsjettforhandlingene har vært artist i to rockabilly-band?

a. Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik

b. Statssekretær i Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet

c. Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten

11. Partiene på Stortinget har i høst også forhandlet om en langtidsplan som påvirker utgiftene på statsbudsjettet. Hva slags?

a. Langtidsplanen for levekårsjustering av pensjonene

b. Langtidsplanen for den kulturelle spaserstokken

c. Langtidsplanen for forsvaret

12. Hvilke av disse tiltakene gjennomføres for å få penger nok til KrF og Venstres endringer i budsjettet?

a. Staten tar ut ca. én milliard kroner i økt utbytte fra statlige selskaper

b. Det innføres en ny miljøavgift på melkekartongenes skrukorker

c. Det foretas kutt i budsjettene til bistand og landbruk

13. I budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene ble man enige om en ny vrakpantordning. For hvem?

a. Batterier fra Tesla-biler og andre elbiler

b. Campingvogner, bobiler, fritidsbåter m.fl.

c. Snowboard, slalåmski m.m. laget av glassfiber

14. Statsbudsjettet medfører at pasienter med bestemte diagnoser mister retten til en type gratis behandling. Hva slags?

a. Behandling hos psykolog

b. Behandling hos fastlege

c. Behandling hos fysioterapeut

15. Hvilket av disse partiene har foreslått minst økning i drivstoffavgiftene neste år?

a. Fremskrittspartiet

b. Arbeiderpartiet

c. Senterpartiet

Riktige svar: 1. b, 2. c, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b, 11. c, 12. a, 13. b, 14. c, 15. c.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Statsbudsjettet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Setningen som reddet budsjettet i fjor, ble Solbergs snubletråd i år

 2. POLITIKK

  Forvirret om mulig budsjettkaos? Vi guider deg gjennom budsjettflokene

 3. POLITIKK

  Venstre vil ha grønt skatteskifte for 7,5 milliarder

 4. POLITIKK

  Venstre har bedt Siv Jensen beregne kostnadene ved en rekke nye miljøavgifter

 5. POLITIKK

  Senterpartiet alene om avgiftskutt på rødgrønn side

 6. POLITIKK

  Venstre dropper kampen mot Regjeringens drivstoffpakke