De var sjøens adel. Så havnet de i bøyene.

FOSNAVÅG (Aftenposten): Offshorerederiet Havila Shipping er berget. Men Fosnavåg blør. Hver tredje norske offshorefartøy i opplag er hjemmehørende her.

To av dem er oppsagt, to går en usikker fremtid i møte. Overstyrmann Emil Ekroll (foran) i Rem Offshore - med kollegene Leif Valderhaug, Torbjørn Viddal og Bjørn Inge Liland. I bakgrunnen fire Havila-skip i opplag.

– Vi var på toppen. Vi var adelen på sjøen. Men nå vet vi ikke hvor vi ender. Det hele føles litt uvirkelig, sier Emil Ekroll (34) fra Larsnes, en 40 minutters kjøretur fra Fosnavåg.

Overstyrmannen i rederiet Rem Offshore skuer bort på fire fartøyer i Havila Shipping i opplag, mens han selv er med på ryddejobben om bord på enda et skip i eget rederi som legges i opplag.

Kollegaene Torbjørn Viddal (35) og Leif Valderhaug (49), begge matroser, har fått oppsigelse. I januar har de ikke lenger jobb. Viddal har fire år i Havila og fem år i Rem bak seg. Nå tror han en jobb i land er eneste alternativ.

– Jeg håpet at ting skulle ordne seg, men det er bare blitt verre og verre, forteller matrosen fra Florø.

Disse to Havila-skipene illustrerer krisen. I stedet for å tjene penger, ligger de nå i opplag ved Fosnavåg. Konstruksjonsskipet "Havila Subsea" (t.v.) ble levert i 2011 og kostet rundt 700 millioner kroner. Ankerhåndteringsfartøyet "Havila Mars" ved siden av ble bygd i 2007 og kostet rundt 300 millioner kroner.

Havila overlevde konkurstrussel

Men etter en rekke dårlige nyheter, fikk sjøfolkene og rederinæringen en liten opptur mandag. Fosnavåg-rederiet Havila Shipping fikk til slutt gjennomslag for refinansieringen etter at selskapet også fikk støtte fra obligasjonseierne for planen. Alternativet var konkurs.

– Vi er veldig godt fornøyd med at dette er på plass. Det har vært en lang og tøff prosess, sier administrerende direktør Njål Sævik.

Avtalen gir rederiet handlingsrom frem til 2020 og sikrer også at rederiet bevarer lokalt eierskap, i og med at Sævik-familien, med nestoren Per Sævik i spissen, opprettholder aksjemajoriteten.

– Dette er strålende. Det er veldig bra for regionen at selskapet blir videreført med lokale eiere, sier ordfører Arnulf Goksøyr i Herøy.

Ordfører Arnulf Goksøyr i Herøy er bekymret for situasjonen i kommunen. Han forventer at arbeidsledighetstallene vil øke kraftig i tiden fremover.

Professor: Juvelen i klyngen vakler

Men Havila-avtalen endrer ikke situasjonen for næringen – eller for Fosnavåg og resten av regionen. Professor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole beskriver den på følgende måte:

– Rederiene har vært juvelen i offshoreklyngen på Nordvestlandet. Nå vakler denne klyngen, og det kan få store ringvirkninger for regionen – og for landet, mener Grytten.

Enkelt oppsummert er det dette som har skjedd: Lav oljepris har ført til bråbrems i aktiviteten på verdens oljefelt. Dermed har det vært altfor mange skip på markedet – etter et voldsomt ekspansivt byggeprogram de siste årene. Nå klarer ikke rederiene å betjene gjelden, som for enkelte er oppe i 10–11 milliarder kroner.

– Offshorekrisen har preget oss de siste par årene. Det har gått fra nøktern optimisme til full krise, sier ordfører Arnulf Goksøyr.

Rederier på rekke og rad i Fosnavåg

Offshoreboomen resulterte i et maritimt fenomen i Fosnavåg, kommunesenteret i Herøy kommune. Det begynte i 1981 da Per Sævik – Havila-eieren – kjøpte sitt første forsyningsskip. Det første rederiet ble solgt. Det samme ble nummer to. Enda et nytt ble startet. Og nye kom til. Til slutt lå det ni store og små rederier på rekke og rad, med en samlet flåte på rundt 100 fartøyer.

Njål Sævik (t.h) i Havila Shipping kom i havn med refinansieringsplanen. Nå venter Fosnavåg på hva som skjer med Olympic Shipping, med Stig Remøy ved roret.

Ingen steder i Norge lå offshorerederiene så tett som i Fosnavåg. I mange år, mens oljeprisen var på topp, var det en gullkantet virksomhet. Ifølge tall fra Møreforsking hadde rederiene i en åtteårsperiode et samlet resultat før skatt på 8.5 milliarder kroner.

Men så kom krisen. Skip i opplag er den mest synlige konsekvensen. Men lokalmiljøet har vært preget av stor usikkerhet. Ansatte på rederikontorene har hatt trusselen om konkurs eller tvangsoppkjøp hengende over seg. Mannskapene har lurt om det har vært oppdrag for båten de er om bord. Kommunen har over 500 sjøfolk i offshoreflåten. Flere er blitt oppsagte eller permitterte de siste månedene.

– Vi forventer kraftig stigning i ledighetstallene fremover, sier ordføreren.

Advarer mot svartmaling – noe nytt kan dukke opp

To av de tre største rederiene i Fosnavåg – Rem Offshore og Havila Shipping – har nå fått på plass refinansieringsavtaler. Rem er fusjonert med Solstad Offshore etter en overtagelse regissert av Aker.

Professor Ola H. Grytten.

Nå knyttes usikkerheten i Fosnavåg seg mot Olympic Shipping, som gjentatte ganger i høst har fått utsatt fristen til å få på plass en finansieringsavtale. Olympic-sjef Stig Remøy var ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

– Situasjonen for Olympic er ikke lystig, mener professor Ola H. Grytten. Men han advarer likevel mot å svartmale situasjonen. Restruktureringen, kjøp og salg er ifølge Grytten en del av livets gang.

– Dessuten er det så mye driv i disse personene som står bak rederiene i Fosnavåg at de helt sikkert vil komme opp med noe nytt i tilknytning til sjøen, mener Grytten