Oljefondet ikke nok til å møte eldrebølgen

Eldrebølgen vil føre til at hver av oss kan bli nødt til å betale 32.000 kroner mer i skatt i året, ifølge NHO.

Les også :

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gjort en fremtidsanalyse som tar for seg årene 2030 til 2050, og hvor mye mer penger det vil koste å opprettholde helsetjenester, eldreomsorg og pensjon.

Ifølge VG er det økte utgiftsbehovet beregnet å utgjøre 13.5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) – tilsvarende 261 milliarder kroner. Det betyr igjen 32.400 kroner i økt årlig skatt for hver skatteyter.

NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk sier til avisen at de har laget regnestykket for å synliggjøre konsekvensen av at vi blir flere eldre og færre arbeidstakere i fremtiden. Han understreker at NHO ikke selv vil gå inn for økte skatter, og peker på andre muligheter:

– Både reform av velferdsordninger, modernisering av offentlig sektor og økt vekst og verdiskaping i næringslivet er nødvendig for å unngå slike kraftige skatteskjerpelser, sier Brubakk.