Økonomi

Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving

Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og lar prisvekstren synke langt under målet. Sentralbanksjef Olsen vil forfølge andre mål enn prisveksten de neste årene.

Sentralbanksjef Øystein Oslen lar prisveksten synke lavt. Han forfølger heller andre mål i noen år. Foto: Vifdar Ruud / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Langs rentebanen kommer første renteøkning ut i 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentebanen er Norge Banks anslag på den mest sannsynlige styringsrenten i årene fremover.

Sammenlignet med det Olsen spådde i desember i fjor utsetter han den første renteøkningen med omtrent ett år.

Torsdag holdt han styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Fra midten av 2019 spår Norges Bank at det blir fire renteøkninger frem til utgangen av 2020. Styringsrenten stiger dermed til 1,5 prosent.

Krefter begge veier

Mange krefter virker på renten - begge veier.

Det er krefter som trekker renten nedover:

«Det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet. Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer», skriver banken.

Men andre krefter drar den oppover:

«På den annen side ser oppgangen i realøkonomien ut til å ha fått feste, og arbeidsledigheten har avtatt.»

Dermed lander Olsen på uendret styringsrente. Prisveksten vil komme tilbake:

«Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen», konkluderer banken i pressemeldingen.

Kraftig nedjustering

Torsdagh la Olsen også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.

Der foretar han en kraftig nedjustering i den fremtidige prisveksten. Nedjusteringen er uvanlig stor og flytter prisveksten enda lenger unna målet på 2,5 prosent på nedsiden.

– Vi har ikke truffet helt på det nominelle bildet, hverken på kort sikt og heller ikke i forhold til kostnadsdrivere fremover. I den forstand er vi blitt overrasket, sier Olsen.

«Det nominelle bildet» dreier seg om lønnsvekst og prisvekst.

Lønnsveksten i fjor ble mye lavere enn Olsen og de flest andre ventet. Han nedjusterer også ventet lønnsvekst for i år og årene som kommer.

Lønnsveksten er en svært viktig «kostnadsdriver». Lavere lønnsvekst fører til at prisveksten også blir nedjustert mye fremover. Avstanden til målet øker fra nedsiden både neste år og i 2019.

Vil ikke kutte likevel

Det «operative målet» i oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2,5 prosent over tid. Det skal gi forutsigbarhet og stabilitet for folk og bedrifter i det økonomiske livet.

For 2019 spår Olsen at prisveksten er kommet helt ned i 1,2 prosent, altså bare halvveis til målet. Likevel avviser han å kutte renten for å øke farten i økonomien for å få opp prisveksten.

Han nøyer seg med å holde renten lav lenger enn tidligere planlagt.

Olsen har mange mål

Sentralbanksjefen forsvarer avviket fra det langsiktige prismålet med at han skal praktisere rentesettingen «fleksibelt».

Det betyr: Han kan ta hensyn til andre gode mål for økonomien. Fremst blant disse andre målene er for tiden hensynet til at folk ikke tar opp for nye gjeld.

«En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart», skriver banken i sin pressemelding.

Tåler avvik fra målet

Dette vil Olsen unngå, og dermed legger han målet for prisveksten til side helt til 2020.

– Pengepolitikken kan tåle avvik fra målet for prisveksten på 2,5 prosent på oppsiden, slik det har vært en god stund. Tilsvarende kan prisveksten i en periode ligge på nedsiden mellom 1 og 2 prosent, særlig i en omstillingstid med lav innenlands kostnadsvekst, sier han.

Forutsetningen er at alle som deltar i det økonomiske livet tror at prisveksten etter noen år vender tilbake til målet på 2,5 prosent. Olsen tror at den troen er sterk ute i økonomien.

Fordi sentralbanker legger til grunn at folk handler ut fra forventninger, er troen på fremtiden viktigere enn hva prisveksten er her og nå.

Ny prognose for økonomien

Norges Bank legger også frem nye prognoser for norsk økonomi. For første gang strekker prognosen seg til 2020.

Budskapet er at norsk økonomi kommer til å gå stadig bedre de neste tre-fire årene.

Den viser:

 • Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
 • Endringen i kjøpekraften for en gjennomsnittlig årslønn snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en pen vekst på knapt 2 prosent i 2019 og 2020
 • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge stiger fra 0,8 prosent i fjor til 2,2 prosent i 2019 og 2020.
 • Utnyttingen av kapasiteten i økonomien blir stadig bedre, helt til det omstilte Norge lander pent på full kapasitetsutnytting i 2020.

Les også

 1. Opphetet boligmarked hindrer nytt rentekutt

 2. 47.000 jobber rammet av oljenedturen. Men ledigheten økte bare med 15.000

 3. Null nye oljekroner til statsbudsjettet i 2018

Les mer om

 1. Norges Bank