Økonomi

Livet på toppen: Hun ser en pirkete sjef når hun ser på seg selv fra andres ståsted

Postens konsernsjef Tone Wille går gjerne «inn i andre» for å ta en titt på seg selv. Da ser hun av og til en pirkete sjef.

Konsernsjef Tone Wille i Posten driver tungtransport for at staten skal få avkastning. Foto: Monica Strømdahl

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

«Livet på toppen» er en intervjuserie om toppledere som står på trykk i Aftenposten på søndager.

– Har du lært noe smart på lederkurs?

– På et kurs snakket psykiater og forfatter Finn Skårderud om «mentalisering». Det er å se seg selv utenfra og å se andre innenfra. Dette har jeg tatt med meg, særlig i forbindelse med vanskelige samtaler du må ta som leder. Jeg prøver å tenke på hvordan vedkommende ser meg. Samtidig prøver jeg å tenke meg inn i denne personens virkelighet og se hva som driver ham eller henne.

– Så hva ser du når du ser deg selv som leder utenfra?

– Jeg kan nok oppleves som ganske utålmodig og målrettet. Når det er saker der jeg ikke er helt trygg på kvaliteten i arbeidet, kan jeg kanskje oppleves som detaljorientert og litt pirkete. Noen kan nok synes dette er litt strevsomt.

– Kan du ikke bli utslitt dersom du driver slik hele tiden?

– Både jeg og andre kan bli spist opp av detaljstyring. Men har jeg full tillit til at det er gjort godt arbeid og at saken blir godt presentert utad, så går jeg ikke langt ned i detaljene. Også da er det nyttig å se seg selv utenfra og fokusere på det som er vesentlig.

– Hvordan klarer du å balansere mellom bredde og dybde i en så stor bedrift som Posten-konsernet?

– Denne balanseringen er en viktig del av lederrollen. Jeg prøver å være god til å se helheten, samtidig som jeg i noen saker og områder må gå inn i detaljene.

– Hvilke saker?

– Jeg må gå tungt inn i store investeringer, jeg ønsker å være tett på viktige kunder, jeg engasjerer meg i Postens rammebetingelser og jeg må ønske å være en drivkraft for digitalisering i Posten.

– Og i tillegg skjer helt uforutsette ting?

– Ja, brannslukking hører med til lederrollen. Men jeg liker ikke overraskelser. Jeg vil helst at vi skal ha kontroll på det som skjer.

– Du startet som konsernsjef i oktober i fjor. Er du redd for å mislykkes som leder?

– Jeg har en grunnleggende tro på at jeg får det til. Det blir for negativt å tenke det motsatte. Jeg bygger på det jeg har klart tidligere. Men innimellom kan jeg jo bli litt bekymret.

– Hva gjør du da?

– Jeg plukker fra hverandre det som plager meg. Når en vanskelig sak er delt opp i biter, er den lettere å løse. Så gjelder det å finne årsaker og løsninger bit for bit. Til slutt må du vurdere helheten.

– Klarer du å koble ut jobben når du går hjem?

– Alle må ha et privatliv utenom jobben. Du må kunne ta fri fra mailen innimellom, og jeg tar alltid ut full ferie hvert år. Men med lederjobb må du også prioritere. Det er ting du må si nei til. Det er mindre tid til å trene eller gå på ski etter jobben.

– Posten har gått fra 30.000 ansatte rundt 1990 til rundt 9.000 nå i postdelen av virksomheten. Går det an å snakke om gode nedbemanninger?

– Ja, jeg vil si vi har hatt gode prosesser i det som trolig har vært en av Norgeshistoriens største omstillinger. Vi har ikke hatt støy og arbeidskonflikter. Det er viktig å samarbeide godt med fagforeningene og starte prosessene i tide. Det er veldig viktig å ha tilstrekkelig med tid.

– Hvordan forbereder du deg på å gjennomføre nedbemanninger?

– Det er viktig at vi har en felles virkelighetsforståelse i ledelsen, styret, fagforeningen og med alle ansatte. Vi har en god og åpen dialog og diskuterer fremtidsutsiktene.

– Tror du nedbemanningene vil forbli «gode»?

– Hittil har vi kunnet tilby mange som er blitt berørt av omstilling arbeid i andre deler av virksomheten. Det blir vanskeligere i fremtiden.

– Tror du det er viktig at en leder kjenner bransjen sin, eller kan en god leder lede hva som helst?

– En viss kunnskap om bransjen er nok nødvendig. Men det går an å lære seg mye. Og hva er en «bransje» i våre dager? Alt forandrer seg lynraskt. Et klokt utsagn er: «Du kan forandre folks ferdigheter, men ikke personligheten». Så lederegenskaper er viktige. Som øverste leder er det uansett viktig å ha flinke folk under seg.

– Hvorfor skal et heleid statlig selskap som Posten drive en stor logistikk- og transportvirksomhet i konkurranse med private bedrifter?

– Posten er en del av infrastrukturen i samfunnet, og staten har valgt å eie virksomheten. Staten sier også at den skal ha avkastning på sin kapital. Historisk har vi drevet med distribusjon av post og omstilt oss i takt med nye brukerbehov. Vekst innen netthandel gjør det interessant å satse på pakker og gods. Det er områder hvor vi har kompetanse og gode forutsetninger for å tjene penger.

– Snakker du mest eller lytter du mest?

– Jeg treffer ofte folk som ikke lytter. Den fellen går jeg i alle fall ikke i.

Les mer om

  1. Livet på toppen