Fortsatt nedgang i arbeidsløsheten

Arbeidsledigheten falt i mars for fjerde måned på rad. Ifølge arbeidsministeren er vi nå i ferd med å legge den mørkeste tiden bak oss, men LO er bekymret. 

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix
  • NTB
LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret over nedgangen i andelen unge som er i jobb. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
- Det lysner forsiktig på arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I mars ble det 1.500 færre helt arbeidsløse her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Det var registrert 81.300 helt arbeidsledige, en nedgang på 8.000 personer sammenlignet med mars i fjor. Ledigheten er nå på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.

Økonomi i bedring

– De siste månedene har vi sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring. I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet. Etter at ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har den falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars. Ledigheten gikk ned eller var uendret i alle yrkesgrupper.

Optimisme

At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav. Årsaken er at ledighetstallene i år er tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor. Dette vil også påvirke april-tallene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med utviklingen.

– Vi er i ferd med å legge den mørkeste tiden bak oss, og det lysner forsiktig på arbeidsmarkedet. Færre blir arbeidsledige, og vi ser tegn til økt optimisme i næringslivet, sier hun.

Bekymret LO-leder

LO-leder Gerd Kristiansen er ikke like positiv til utviklingen i arbeidsmarkedet. Hun peker på at det er en nedgang i andelen folk som er i arbeid.

– Nav-tallene viser at den registrerte arbeidsløsheten fortsetter svakt nedover, men dette står i skarp kontrast til forverringen i arbeidsmarkedet som kommer til syne i Statistisk sentralbyrås tall for sysselsetting, sier Kristiansen.

Hun viser til at andelen folk som er i arbeid, lenge har gått nedover. Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 var det nedgang i 13 av 19 fylker.

– Siden 2008 har andelen nordmenn i jobb falt fra rundt 72 prosent til 67,5 prosent. Dette kan bety at stadig flere har gitt opp å få seg en jobb. Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt, sier LO-lederen.