Økonomi

Økokrim er bekymret, Telenor-høringen utsettes

«Reell fare for at en høring på det nåværende tidspunkt kan skade etterforskningen», skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch i brev til Stortinget.

B-løpet-mellom-sxe0b5d3.jpg
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Fredag møtte riksadvokat Tor-Aksel Busch opp i Stortinget for å be om at høringen i Telenor-/Vimpelcom-saken utsettes et halvt år. Allerede under møtet gikk Kontroll— og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) med på utsettelsen, som ble formelt vedtatt av komitéen mandag ettermiddag.

Under møtet fikk Kolberg og komiteens nestleder Michael Tetzschner (H) et brev der Busch skriver at det etter «påtalemyndighetens oppfatning og beste faglige skjønn er reell fare for at en høring på det nåværende tidspunkt kan skade etterforskningen».

Det var Økokrim som ba Riksadvokaten om å forsøke å stanse komitehøringen, som etter planen skulle holdes onsdag 16. desember.

«Økokrimsjefen har kontaktet dette embetet og vi har ikke grunnlag for å fravike hans vurderinger», skriver Busch.

Han gjør det også klart at det er konkrete grunner til å frykte at høringen kan forstyrre etterforskningen, men de kan han ikke redegjøre for i brevet. Derimot tibyr han seg å forklare det muntlig.

Les også:

Les også

- Vimpelcom nær milliardforlik i USA

Tetzschner: Pinlig for komiteen

Høyres Michael Tetzschner har hele tiden vært skeptisk til at kontroll— og konstitusjonskomiteen holder høringer om saker som er under etterforskning.

— Det ligger i navnet på komiteen, vi skal kontrollere. Men vi må også forstå det konstitusjonelle, og ha en velutviklet balansenerve når det gjelder forholdet til forvaltningen og domstolene, sier han til Aftenposten.

Han mener at høringen som nå stanses var godt inne på politiets og domstolenes område.

Etter møtet med Busch var Kolberg innstilt på å utsette høringen, Tetzschner mener det bare er naturlig.

— Vi får gjennomslag. Det er gledelig, men det er pinlig at påtalemyndigheten må be om arbeidsro, sier han og føyer til at stortingsrepresentanter burde forstå slikt uten å bli bedt om det.

Kritiske advokater

Jo Lunders forsvarer Cato Schiøtz sier til Aftenposten at han tar beskjeden til etterretning.

— Det er ikke overraskende, sier han.

Advokaten har tidligere vært kritisk til at Lunder kalles inn til høring mens han er under etterforskning.

Tidligere Europa-sjef i Telenor og mangeårig styremedlem i Vimpelcom, Kjell-Morten Johnsen, var blant de 14 nåværende og tidligere Telenor-toppene som var kalt inn til høringen. Johnsens advokat, Nicolay Skarning, bekreftet overfor Aftenposten tidligere mandag at klienten hadde bestemt seg for ikke å møte i høringen.

-Han hadde takket nei til å møte i høringen, noe vi fant riktig ut fra det som er Stortingets rolle i denne saken, sier Skarning til Aftenposten.

-Riksadvokaten mener høringen kunne skadet etterforskningen. Er du enig i det?

-Vi har vært opptatt hele tiden av at taushetsplikten må respekteres, sier Skarning.

Etter det Aftenposten kjenner til har flere andre tidligere styrerepresentanter også besluttet ikke å stille, men dette er ikke bekreftet.

— En klok og riktig beslutning, sier advokat Bjørn Stordrange, som representerer tidligere Telenor-direktør Henrik Torgersen, som også var kalt inn til høring. Torgersen satt i Vimpelcom-styret frem til 2007.

Også Jan Edvard Thygesen, som var Telenors konserndirektør for Øst-Europa og satt i Vimpelcom-styret fra 2008 til 2011 hadde bestemt seg for ikke å stille, ifølge DN.

  • Husker du ikke Telenor-saken, her er en kjapp oppdatering.

Høyre protesterte

Da kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok å innkalle til høring, protesterte Høyres Michael Tetzschner og Erik Skutle, men de fikk resten av komiteen mot seg. De to argumenterte med at det er uryddig om komiteen går inn i saker som er under etterforskning. De var særlig opptatt av at man ikke kunne innkalle Jo Lunder, som er siktet i saken.

Den samme konflikten hadde man under høringen om salg av forsvarsmateriell i slutten av november. Også den saken er under etterforskning, og minst én av de innkalte vitnene er siktet. Da protesterte de samme Høyre-representantene og ble nedstemt av resten.

— Vi kan ikke ha en frittgående pseudodomstol som tilbyr pådømmelser over disken, uten respekt for hva domstolene skal gjøre senere, sa Tetzschner til Aftenposten da.

— Jeg og komiteen samlet har veldig tung respekt for maktfordelingsprinsippet. Vi har selvsagt ikke til hensikt å gjøre noe som forstyrrer etterforskningen eller domstolene, sa han til Aftenposten.

Han fikk bred støtte fra resten av komiteen for to uker siden. Venstres Abid Radja, SVs Bård Vegar Solhjell og KrFs Hans Fredrik Grøvan avviste blankt Tetzschners bekymringer:

— Jeg synes Tetzschners utspill er urimelig. Det er ikke et spill fra Kolberg at disse personene inviteres til høring, men en komité som etter en samlet overveielse har gjort det fordi vi tror det kan belyse saken, sa Bård Vegar Solhjell.

Konfrontert med innholdet i brevet fra Riksadvokaten, sier Abid Raja - som støttet komiteens invitasjon av korrupsjonssiktede Lunder - følgende:

-Min innstilling i komitemøtet i ettermiddag vil være at komiteen etterkommer Riksadvokatens anmodning om en utsettelse.

- Er det pinlig at Riksadvokaten må påpeke dette?

— Nei, tvert imot. Komiteen skal kontrollere, mens politiet skal etterforske. Det er ingen grunn til å tro at vårt arbeid vil gå utover politiets arbeid, men når Riksadvokaten påpeker at vi kan komme til å gjøre det, så tar vi selvsagt det til etterretning.

De tre var bekymret for at Tetzschners angrep på Kolberg kunne true hele komiteens legitimitet. Nå viser det seg at Riksadvokaten og Økokrim delte de to høyrerepresentantenes bekymring, og høringen må utsettes.