Mazyar Keshvari er dømt til syv måneders fengsel. Stortinget vil ikke gi ham godtgjørelse mens han soner.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble ilagt syv måneders fengsel i bedragerisaken. Keshvari «håper dette er et endelig punktum».

Mazyar Keshvari (med skjegg midt i bildet) har vært fast møtende stortingsrepresentant for finansminister Siv Jensen siden 2013. Carl I. Hagen har det siste året møtt som vara mens Keshvari har vært sykmeldt.
  • Carl Alfred Dahl
    Carl Alfred Dahl

Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett fredag dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageri av Stortingets reiserefusjonsordning.

– Keshvari vil ikke få godtgjørelse under soning. Det har presidentskapet besluttet denne uken, sier stortingspresident Tone Trøen (H) til NTB.

Hun kaller saken svært alvorlig og spesiell og sier at Stortinget ikke har hatt slike saker før.

Lavere enn påstand

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (nylig utmeldt fra Frp) tilsto i forrige uke å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

Bakgrunnen for straffesaken er Aftenpostens ett år gamle avsløring av Keshvaris fiktive reiseregninger.

Tingrettsdommer Geir-Olav Jensen har brukt én uke på å komme frem til det han mener er en passende straff: syv måneders ubetinget fengsel.

«Keshvari har fått en streng, men rettferdig dom på syv måneder. Retten la seg to måneder over det jeg mente var riktig, men tok klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år», skriver forsvarer John Christian Elden i en SMS til Aftenposten.

Politiadvokat Susie Bergstrand sier til Aftenposten at statsadvokaten nå vil gå gjennom dommen og vurdere en eventuell anke av straffeutmålingen.

– Det fremgår av dommen at retten ser veldig alvorlig på de handlingene som er begått. Bedrageriet er grovt, og det er begått av en stortingsrepresentant i kraft av hans verv. Det er også misbruk av denne særlig tillitsbaserte ordningen som stortingsrepresentanter har når det gjelder dekning av reiseutgifter. Alt dette er lagt vekt på i skjerpende retning, sier Bergstrand.

Trolig tidenes lengste for stortingsrepresentant

Det finnes svært lite rettspraksis med bedrageri blant stortingsrepresentanter.

Trolig er Keshvaris dom den strengeste noensinne for en sittende stortingsrepresentant. Stortingets administrasjon opplyser at de ikke har kunnskap om hvorvidt sittende stortingsrepresentanter tidligere er blitt dømt til fengselsstraff.

Aftenposten har funnet ett eksempel: I 2002 ble KrFs stortingsrepresentant Lars Rise dømt til 14 dagers fengsel for råkjøring.

Både forsvarer og aktor trakk frem saken med Astrid Gjertsen, som i 1986 tilsto og ble dømt for grovt bedrageri etter å ha forfalsket 250 drosjeregninger verdt 32.061 kroner. Bedrageriet ble utført mens hun var forbrukerminister. Gjertsen fikk 45 dagers betinget fengsel.

«Retten skriver at den ikke finner noen rettskildemessig dekning for denne påstanden, og finner det riktigere å sammenligne med trygdebedragerier. Keshvari vil ha saken avsluttet og komme seg videre, så han håper dette er et endelig punktum», skriver Elden.

Stortinget betalte for Keshvaris pengebruk på andre ting

«I perioden fra desember 2014 til oktober 2018 i Oslo og andre steder, som fast møtende representant på Stortinget for Fremskrittspartiet i Oslo, forledet han Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale seg kr 450.000 i reiserefusjon for tilsammen 73 reiser som ikke hadde funnet sted», skriver dommeren.

Keshvari fylte ut refusjonskrav for reiser som ikke hadde funnet sted og fikk refundert hundretusenvis av kroner i diett, kilometergodtgjørelser og nattillegg. Ingen av disse utgiftene var dokumentert med kvitteringer.

Men Keshvari fikk også dekket andre utgifter av Stortinget, skriver dommeren:

«I noen tilfeller vedla han kvitteringer for utlegg han hadde hatt i
andre sammenhenger, og krevde disse refundert som en fiktiv reiseutgift.»

Stor uenighet om straffen

Under rettsmøtet forrige fredag var straffeutmålingen omtrent det eneste som ble diskutert.

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år. Aktor mener to års ubetinget fengsel er et godt utgangspunkt. Med rabatt på rundt 20 prosent som følge av tilståelsen ba aktor om halvannet års fengsel.

Straffepåstanden fra aktor var langt strengere enn politiets ønske om fem måneders fengsel. I retten kom det frem at statsadvokaten har vektlagt at Keshvari har brukt et av landets høyeste tillitsverv til å utnytte et tillitsbasert reiseregningssystem for å berike seg selv.

Politiadvokat Susie Bergstrand gikk kort gjennom forholdene som er avdekket i etterforskningen og i Aftenpostens avsløringer.

– Bedrageriene er begått i nær hele Keshvaris periode på Stortinget, sa Bergstrand.

Politiadvokat Susie Bergstrand og John Christian Elden under rettsmøtet fredag 18. oktober.

Hun trakk inn straffeutmålingen i tidligere korrupsjonssaker fordi hun mener det er lite sammenligningsgrunnlag for bedragerier blant personer med høyt betrodde tillitsverv i Norge.

Elden ville ha fire til fem måneders fengsel

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, viste til prinsippet om likhet for loven og mener at rettspraksis ikke gir grunnlag for så lang straff for denne saken.

Elden mente det ikke er noen grunn til å ta utgangspunkt i korrupsjonssaker, fordi korrupsjon skal vurderes som mer alvorlig enn blant annet underslag, bedrageri og andre vinningsforbrytelser.

Elden viste også til at Keshvari har samarbeidet hele veien, at rettsbehandlingen har spart mye arbeid med dette og ba om fire til fem måneders straff, hvorav en måned eller to betinget.

To forhold skjerper, tre forhold formilder

Dommeren mener to forhold gjør at straffen bør skjerpes i forhold til et «alminnelig bedrageri»: «for det første at det er begått av en stortingsrepresentant som i kraft av sitt verv har kunnet begå en formuesforbrytelse. I tillegg representerer bedrageriet et misbruk av den særlig tillitsbaserte ordningen som stortingsrepresentanter har for dekning av reiseutgifter. Begge forholdene tilsier et markert påslag i straffen».

Dommeren tok utgangspunkt i ti måneders fengsel før hensynet til formildende omstendigheter.

Keshvaris samarbeid med politiet og at han har betalt tilbake pengene, førte til at dommeren reduserte straffen. I tillegg har Keshvaris helsesituasjon spilt inn i formildende retning.

Er syk

Keshvari ble den første av to representanter som ble anmeldt av Stortinget i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Den andre anmeldte er Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal fra Rogaland, som Aftenposten avslørte i april. Liadal har beklaget, lover å rydde opp og sier at det ikke var meningen.

Keshvari vil, uavhengig av straffen, fortsatt formelt sett være innvalgt på Stortinget. Årsaken er at stortingsrepresentanter i prinsippet ikke kan fjernes fra sine verv, med mindre de dømmes i en riksrettsprosess.

Stortingspresident Trøen viser til at det er grunnlovsfestet at en stortingsrepresentant har rett og plikt til å utøve vervet perioden ut.

– Derfor vil Keshvari også beholde godtgjørelse unntatt under selve soningen, sier hun til NTB.

Keshvari har stort sett hatt sykepermisjon siden Aftenpostens avsløringer i fjor høst, og Carl I. Hagen har møtt i hans sted. I denne perioden har Stortinget betalt full godtgjørelse til begge to, noe som nå utgjør en årslønn på 987.000 kroner.