Økonomi

Norges Bank setter opp renten. Det kommer mer senere i år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten fra 1 prosent til 1,25 prosent. Han planlegger ytterligere to kjappe renteøkninger før det blir uendret rente ut 2022.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp renten.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

For tredje gang siden september blir Norges Banks styringsrente satt opp. Det melder banken i en pressemelding torsdag formiddag.

Økningen er 0,25 prosentenheter, slik det er vanlig. Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at han ikke er ferdig for i år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier han.

Torsdag la Norges Bank også frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi.

Flat rente fra neste år

På toppen den varslede renteøkningen senere i år ser det ut som om Olsen planlegger ytterligere én renteøkning i 2020. Meglerhuset Nordea Markest anslår sannsynligheten for dette til 50 prosent.

Hvis det blir slik, kommer styringsrenten opp på 1,75 prosent neste år. Der blir den liggende ut 2022.

Gjennomsnittlig styringsrente i 2020, 2021 og 2022 er dermed i bankens tallrekker nesten helt uendret.

Mørk sky fra utlandet

Det står bra til her i landet og norsk økonomi stanger i taket for kapasiteten. «Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå», står det i pressemeldingen.

Mens som alltid er det mørke skyer på himmelen. Denne gangen er det i form av handelskonflikter.

I slike omgivelser, og med fortsatt unormalt lave renter i Norge og utlandet, er Olsen usikker på virkningen av rentesettingen, men retningen er klar: «Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre.»

Les også

 1. Renten skal opp: – Vi vil nok vente med å pusse opp badet, sier Hanne Stokke Nørving.

 2. Bedriftene melder om gode tider. Norges Bank svarer med økt rente.

Dyrere lån

Torsdagens renteøkning betyr at det blir dyrere for bankene å skaffe seg penger de kan låne ut. Hvis banken velter hele denne siste økningen over på kundene, betyr det 1950 kroner pr. år pr. lånte million i økte renteutgifter, regnet etter rentefradraget.

Så går det an å plusse på renteøkningene som kommer senere i år og tidlig neste år. Styringsrenten flater dermed ut på 1,75 prosent fra tidlig neste år, er budskapet fra Norges Bank.

Regnet inklusive torsdagens renteøkning, blir økningen frem til rentetoppen dermed 0,75 prosentenheter.

Hvis bankene øker boliglånene like mye, betyr det at den samlede regningen for lånekundene blir økte renteutgifter på 5850 kroner pr. lånte million pr. år, regnet etter rentefradraget og regnet fra dagens rentenivå.

Oppjusterer for Norge

Norges Bank oppjusterer de korte utsiktene for norsk økonomi sammenlignet med de forrige prognosene fra mars. For utlandet er vurderingen motsatt.

«Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute», skriver banken.

I prognosene til 2022 er det stort sett minimalt med endringer for fastlandsøkonomien. Et mulig unntak er ledigheten, som blir nedjustert med 0,2 prosentenheter både neste år og i 2021.

Ledigheten når en bunn på 3,3 prosent neste år. Det er en god nedgang fra 3,8 prosent i fjor, målt på en slik måte at også arbeidssøkere som ikke registrerer seg hos Nav blir inkludert.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rentemøte
 3. Øystein Olsen
 4. Norges Bank