NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene

Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE.

Den planlagte kraftkabelen mellom Hardangerfjorden og Skottland kan bidra til høyere strømpriser for forbrukere i Norge, særlig i sommerhalvåret, ifølge beregninger fra NVE. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect.

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel på 665 kilometer som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Økning i strømprisene

At kabelen er lønnsom i et samfunnsøkonomisk perspektiv, betyr likevel ikke at alle vil tjene på den.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowattime. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Prosjektet vil likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi inntektene fra en økning i kraftprisen vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Både Frp og Rødt er negative til den planlagte kabelen.

– Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG.

Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.

Omstridt prosjekt

Det er kraftselskapene Agder Energi, som er eid av 30 Agder-kommuner, Lyse, eid av kommuner i Rogaland, E-Co, eid av Oslo kommune, samt svenskeide Vattenfall som står bak NorthConnect-prosjektet.

Kritikerne frykter både økning i strømpriser og svekkede konkurransevilkår for norsk industri med bygging av kabelen og mener det bør høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene som er under utbygging, før det tas en avgjørelse om NorthConnect.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040.

Vurderingene fra NVE sendes nå på høring. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sier at vurderingen og høringsinnspillene vil være viktige for å belyse saken best mulig før en beslutning fattes.