Luftfartstilsynet: Viktig at flyselskapene overholder refusjonsfristen

Forbrukerorganisasjoner reagerer kraftig på at SAS og Norwegian ikke overholder fristen for refusjon av kansellerte reiser. Luftfartstilsynet jobber med saken.

Norwegian og SAS har fått krass kritikk for å bruke for lang tid på å refundere kansellerte reiser.
  • NTB-Jonas Berge

Da koronapandemien inntraff, gikk SAS og Norwegian fra å behandle refusjonskrav automatisk til å behandle dem manuelt. Det har medført at selskapene ikke er i nærheten av å overholde den lovpålagte refusjonsfristen på én uke.

Nylig skrev Dagens Næringsliv at Luftfartstilsynet har reagert og sendt et brev til SAS og Norwegian. Innen 17. juli må selskapene redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at tilbakebetalingene skjer så raskt som mulig og i tråd med regelverket.

– Luftfartstilsynet har i dialog med selskapene understreket betydningen av rask håndtering av passasjerenes tilbakebetalingskrav. Vi mener det er viktig at selskapene setter ressurser inn for å imøtekomme kravet i regelverket, sier fungerende juridisk direktør Åsa Markhus i Luftfartstilsynet til NTB.

Koronapandemien har rammet flybransjen hardt. En rekke kanselleringer har resultert i mange tilbakebetalingskrav. Bildet er fra Gardermoen 18. mars.

Risikerer sanksjoner

Markhus fastslår at saken følges tett opp av det uavhengige tilsynet.

– Situasjonen har vært ekstrem for flyselskapene, så det har neppe vært mulig å unngå restanser. Luftfartstilsynet har imidlertid full forståelse for at manglende utbetaling fra flyselskapene skaper problemer, først og fremst for passasjerene, men også for andre aktører i reiselivet, sier hun.

Luftfartstilsynet har myndighet til å ilegge et overtredelsesgebyr ved regelbrudd. Selskapene kan også gis pålegg om å oppfylle forpliktelsene sine.

Lover tilbakebetaling

Flyselskapene sier til NTB at kundene skal få pengene de har krav på, men at det er en ekstraordinær situasjon som gjør at det tar lengre tid enn vanlig.

SAS skriver i en e-post at manuell håndtering sikrer bedre kontroll og forhindrer feilutbetalinger. De ikke har tatt noen avgjørelse på når de skal gå tilbake til det automatiserte systemet.

Norwegian opplyser at de har 41.000 utestående krav fra norske reisebyråer.

– Vi har stor forståelse for at mange er frustrerte, men kan love at alle som har rett på refusjon, vil få det, skriver pressetalsmann Anders Fagernæs.

Han viser til at flyselskapet stengte muligheten for å gjennomføre refusjonskrav direkte for å sikre at tilbakebetaling skjer i henhold til billettbetingelsene.

Les også

Virke anklager flyselskapene for å bevisst trenere tilbakebetaling

Organisasjoner reagerer

Forbrukerrådet og Virke reiseliv mener at flyselskapene bevisst somler med tilbakebetaling slik at de kan sitte på pengene så lenge som mulig.

Astrid Bergmål er leder av Virke reiseliv.

– Flyselskapene slipper altfor lett unna. Vår analyse er klar: Selskapene kom i en situasjon der de ønsket å sikre seg likviditet gjennom å gå over til manuell behandling av refusjoner samtidig som de permitterte de fleste ansatte. Dermed ga de seg selv muligheten til å holde på kundenes penger. Det er ugreit, sier Astrid Bergmål i Virke reiseliv til Dagens Næringsliv.

Organisasjonen har sammen med Forbrukerrådet tatt saken opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Departementet forventer overholding

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i Samferdselsdepartementet sier at staten har iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen for flyselskapene.

– I den dialogen har det vært helt tydelig at forbrukerrettighetene står fast. Det er ikke gjort noen koronaunntak for forbrukerrettighetene. Vi forventer at flyselskapene følger opp rettighetene og betaler tilbake i henhold til de retningslinjene som gjelder, sier Arntsen til NRK.

Refusjonsfristen fremgår av en EU-forordning. Norge deltar i EUs indre transportmarked gjennom EØS-avtalen, noe som gir norske flypassasjer samme rettigheter som EU-borgere.