Norske tomater trues av søramerikanske «tuta absoluta»

Det bør settes i gang tiltak mot tomatmøllen som nylig ble oppdaget i Norge, fordi den kan påføre store skader for tomatnæringen, viser en ny rapport.

Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet for Mattilsynet.

I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak. Tomatmøllen som stadig blir mer utbredt i Europa, ble for første gang påvist i Norge i april, i et gartneri på Jæren. I etterkant er den også påvist hos tre andre tomatprodusenter i Rogaland.

Innebærer ingen helsefare

Tomatmøllen, eller tuta absoluta som navnet er på latin, påfører tomatnæringen stor skade i de landene der den etablerer seg. Fra enkelte land er det rapportert om avlingstap på mellom 50 og 100 prosent, ifølge VKM.

Møllen kan legge opp til 260 egg i levetiden sin. Larvene angriper blader og stengler, og levende larver kan finnes på tomater. Møllen innebærer ingen helsefare for mennesker, men er lite delikate for forbrukeren.

Mattilsynet vet foreløpig ikke hvordan møllen har kommet til gartneriet i Rogaland.