Økonomi

Fire av fem mulige nullskattytere har en formue under 4 millioner kroner

Hvis skattereglene endres og disse 3200 personene blir nullskattytere, synker de samlede inntektene til staten med bare 7 millioner kroner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.h.) frykter tusenvis av nullskattytere med «mange penger fra før». For statsminister Erna Solberg (H) er reduksjon i formuesskatten en viktig sak – som partiet sliter med å få gjennomført. Foto: Stein Bjørge

 • Sigurd Bjørnestad

– Nå kan vi få tusenvis av nullskattytere som har mange penger fra før. Det er brutalt mot barna, de eldre og for klimaet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i NRKs partilederdebatt 14. august.

Han siktet til Høyres varslede kutt i formuesskatten.

Men tall fra Finansdepartementet viser at det uansett ikke er store summer å hente hos disse mulige nullskattyterne. Og det er trolig svært få – om noen – milliardærer blant dem i det hele tatt.

Mer enn fire av fem mulige nullskattytere har beskjeden formue og nesten ingen inntekt. Derfor betaler de nesten ikke skatt, selv med dagens regler. Og derfor er de kandidater til å bli nullskattytere hvis formuesskatten blir kuttet.

Faren for å få nullskattytere får stor oppmerksomhet i valgdebatten. Statsminister Erna Solberg har lovd å ha særskilte regler på plass hvis kutt i formuesskatten skulle gi nullskattytere som resultat.

Heller ikke Solberg vil ha dem.

Les også

LES OGSÅ: Lover rekordhøye skattekutt samtidig som de må bremse oljepengebruken kraftig

3900 kandidater

Tallet 3900 har festet seg i debatten. Dette er antallet som ville blitt nullskattytere i 2017 hvis såkalte «arbeidende kapital» hadde blitt helt fritatt for formuesskatt.

«Arbeidende kapital» er definert som aksjer og driftsmidler i bedriftene. Fra og med i år blir denne delen av formuen fastsatt særskilt fordi den skal få en rabatt på 10 prosent i formuesskatten.

I Høyres program står det at partiet vil: «Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, (...)».

Les også

LES OGSÅ: Slik er Støres skattegaranti for de fire neste årene

Har smått med penger

I et svar til Aps skattepolitiske talsperson Truls Wickholm viser Finansdepartementet hvem de 3900 er i 2017.

De kan deles i to grupper: over og under en beregnet nettoformue på 4 millioner kroner.

Beregnet nettoformue bruker verdiene i selvangivelsen, men med en beregnet markedsverdi for boliger og næringseiendom. Rabatten i «arbeidende kapital» er fjernet i denne nettoformuen. All gjeld er trukket fra.

Formue 0–4 mill. kroner

Dette er en meget typisk formue blant folk flest. Går en litt opp på inndelingen, så har drøyt 3 millioner (70 prosent) av alle landets skattytere en beregnet nettoformue mellom 0 og 5 millioner kroner.

Blant de potensielle nullskattyterne viser det seg at:

 • 3200 av dem har en beregnet nettoformue mellom 0 og 4 millioner kroner i 2017.
 • De har i gjennomsnitt bare 145.000 kroner bruttoinntekt. Med skattesystemets vanlige fradrag og andre fradrag er inntekten deres så lav at det ikke blir inntektsskatt på den.
 • Disse personene betaler i år anslagsvis 7 millioner kroner i skatt tilsammen. Alt dette er selvsagt formuesskatt.

Formue over 4 mill. kroner

600 personer av de potensielle nullskattyterne i 2017 har en beregnet nettoformue over 4 millioner kroner.

Tallene viser:

 • De har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på bare 105.000 kroner.
 • De betaler tilsammen 110 millioner kroner i skatt, som bare er formuesskatt. Deres samlede ligningsformue kan anslås til omtrent 14 milliarder kroner. Da er boliger og næringseiendom verdsatt med rabatter.

Antallet summerer seg ikke helt til 3900 fordi Finansdepartementet har gjort avrundinger.

Les også

LES OGSÅ: Aftenposten har beregnet Frps løfter om skattekutt til minst 65 mrd. kroner. De lover tre ganger større kutt enn Solberg-regjeringen har gjennomført.

En mulig nullskattyter

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen sier det er vanskelig å si hva som kjennetegner gruppen potensielle nullskattytere.

– Tallene viser at de aller fleste av dem har relativt små formuer. En stor andel av formuen må være i aksjer eller driftsmidler for at de skal få null i formuesskatt ved den regelendringen som blir diskutert her, sier han.

I tillegg må inntekten være svært, svært lav for å unngå inntektsskatt.

En mulig potensiell nullskattyter kan dermed være en person med en viss formue i aksjer og som ellers har lav pensjon eller lever av inntekten til ektefellen.

– For et lite mindretall av personene i gruppen er nok situasjonen annerledes, ved at de har svært høy aksjeformue, som gjerne genererer større utbytter. Kanaliserer en slike utbytter inn i et personlig eid selskap, kan en begrense seg til å ta ut den delen av utbyttet som er skattefri. Med høy aksjeformue kan det i dette tilfellet være tilstrekkelig til å leve helt greit, sier han.

Lothe sier det alternativt går an å basere seg på uttak av tidligere innbetalt og skattlagt kapital eller ha andre midler tilgjengelig.

Les også

LES OGSÅ: Store skattekutt til «folk flest» – men mange må dele

Slik svarer Ap

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap, skriver i en e-post til Aftenposten:

«Regjeringen anslår at Høyres forslag om å gjøre formuesskatten til en skatt på boliger og bankinnskudd vil skape 3900 flere nullskattytere, men mener dette ikke er et problem. Det er jeg uenig i.»

Hun skriver videre:

«Om målet var å frita småsparere for formuesskatt, kunne regjeringen valgt å øke bunnfradraget i stedet for å kutte satsen».

 1. Les også

  LES OGSÅ: NHO-vitnets utbytte var fire ganger så høyt som formuesskatten

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Formuesskatt
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Erna Solberg
 5. Økonomi

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.