Kim Wahl (58) troner på inntekts- og skattetoppen

Kjell Inge Røkke er rikest, men hadde 0 i inntekt i fjor. Kim Wahl i Bærum troner på toppen av både inntekts- og skattetoppen.

Kim Wahl har lenge tjent gode penger som investor. I fjor tjente han mer enn noen andre i Norge, ifølge ligningslistene.
  • Carl Alfred Dahl

Kim Wahl (58) bor i Bærum og hadde i fjor Norges høyeste inntekt, ifølge skattelistene som ble sluppet onsdag morgen.

Han har gjennom en årrekke gjort seg bemerket som investor og oppkjøper, blant annet for å ha bygget opp selskapet Industri Kapital.

Han har også hatt en rekke styreverv i norsk næringsliv, blant annet som styreleder i Norske Skog.

Inntektstoppen

Inntekt er i denne sammenheng egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt.

Formuestoppen

«Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi.

Med andre ord: Er boligen din eneste formue og du har minst 25 prosent gjeld på den, vil du som oftest stå med 0 i formue.

Kjell Inge Røkke (60) gjør comeback på denne listen, etter å ha vært skjøvet ned av Gustav Magnar Witzøe og Trond Mohn de seneste årene.

Krafttraderen Einar Aas fra Grimstad har flere år tronet på inntektstoppen, men falt ut i løpet av fjoråret. Han ligger nå på en 27. plass på formuestoppen.

Tidligere i år spekulerte Aas på at norske kraftpriser skulle følge tyske kraftpriser opp. Så kom regnet, kraftprisene i Norge falt, og Aas fikk tvangssolgt sine verdier.

De skattet mest

«Utlignet skatt» er summen av alle skatter. På grunn av fradrag og lave verdifastsettelser gir både formue og inntekt som oftest et skjevt bilde av de reelle verdiene. Men tallet for utlignet skatt er nøyaktig.

For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt. Eiendomsskatten, som er kommunal, er ikke tatt med.

Det skal mye til for at ikke en med suverent høyest inntekt også topper listen over dem som har bidratt med mest i skatt som privatperson.