Lavere oljetrykk rikker ikke ledigheten

-Det er ingen krise, og jeg tror arbeidsmarkedet vil håndtere dette godt, sier Nav-sjefen i Rogaland. Verre blir det hvis oljeprisen holder seg lav lenge.

Næringer utenfor oljen får nå tak i ingeniører, melder Nav-kontorene på Vestlandet.
  • Sigurd Bjørnestad

Den varslede nedturen i næringene som leverer til oljen viser seg fremdeles ikke i ledighetstallene. Arbeids— og velferdsetaten Nav la frem tallene for november fredag formiddag.

Summen av ledige og personer på tiltak regsitrert ved Nav-kontorene har nesten ikke rikket seg i hele høst. Men det kan forandre seg utover vinteren, selv om ingen av Nav-kontorene på Vestlandet trekker i alarmen nå.

Les også:

Les også

Slik blir norsk økonomi påvirket av oljenedturen

Ikke bekymret

I Rogaland har ikke Navs fylkesdirektør Truls Nordahl mistet nattesøvnen på grunn av mindre trykk i oljenæringene.

— Så langt er vi ikke bekymret for effektene av fallet i oljeprisen. Det er ingen krise, og jeg tror arbeidsmarkedet vil håndtere dette godt. De fleste vil få seg andre jobber, selv om overgangen kan bli krevende for den enkelte, sier han.

Men mye avhenger av oljeprisens videre vei. - Hvis prisen holder seg lav lenge eller faller ytterligere, er det all grunn til å være bekymret, sier han.

Startegisk rådgiver Frode Storvik i Nav Hordaland sier han er i kontakt med bransjer utenfor oljen som er glade for å få tilgang på ingeniører når oljetrykket avtar.

— Erfaringene så langt har vært at annen landbasert virksomhet i noen grad har fanget opp de som er blitt ledige i oljenæringene, sier han.

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal sier han ikke venter store endringer i ledigheten neste år.

— Vi har ingen prognoser som er helt ille. Det er litt nyanser i skipsbygging, men stort sett går næringslivet i fylket veldig bra, sier han.

Sier opp i Rogaland

Summen av ledige og på tiltak i Rogaland økte med drøyt 200 personer fra oktober til november, viser de nye Nav-tallene som ble lagt frem fredag. Fylkesdirektør Truls Nordahl i Nav Rogaland sier de har mottatt varsel om 3700 oppsigelser og knapt 800 permitteringer fra i sommer og til og med oktober.

Han sier det normalt går 3-5 måneder før dette slår ut i ledighetstallene.

— Vi forventer økt ledighet i januar-mars. Men det er usikkert om det blir så formidabelt i Rogaland. Dette er moderne pendlere som bor over hele landet. Men hovedtyngden vil nok komme her, sier han.

Det store spørsmålet blir i hvilken grad bedrifter utenom oljen har behov for dem som blir ledige i oljenæringene.

- Andre eksportbedrifter på fastlandet og offentlig sektor melder at de nå får tak i ingeniører og datafolk. Så mange vil nok få annet arbeid, sier han.

Nordahls erfaring er dessuten at når tidspunktet for permitteringen eller oppsigelsen nærmer seg, så går det ikke så ille som bediftene først trodde.

Mange konsulentselskaper er også tilbakeholdne med å si opp folk fordi de er redde for å stå på bar bakke hvis og når oljenæringene tar seg opp igjen.

— Om 1-2 år frem starter arbeidet med å bygge ut Johan Sverdrup-feltet. Det vil gi mange arbeidsplasser, sier han.

Ingeniører sliter i Hordaland

Storvik i Nav Hordaland sier avskallingen i oljen foreløpig har vært mindre enn i Rogaland. Summen av helt ledige og personer på tiltak gikk tvert i mot litt ned fra oktober til november i Hordaland.

— Men for ingeniører er ledigheten nesten doblet det siste året, mens den samlede ledigheten er lite endret, sier han.

Storvik tror dårligere tider i oljen vil få konsekvenser for sysselssettingen utover vinteren. Men han synes det er vanskelig å spå.

Robust i Møre og Romsdal

Veland i Møre og Romsdal sier bedriftene i fylket er mindre utsatt for lavere oljepris enn i Rogaland og Hordaland.

- Våre bedrifter har mer leveranser til installasjoner i drift, og disse vil fortsette uavhengig av utviklingen i oljeinvesteringene, sier han.

Veland tror videre at oljeselskapene har utsatt en del sikkerhetstiltak og oppgraderinger.

— Dette kan de ikke gjøre i det uendelige. Sikkerheten skal ivaretas. Dette vil gi en del oppdrag i tiden fremover, sier han.

Desuten vil oppgraderingen av Ormen Lange-anlegget i Nyhamna gi jobber utover våren.

Nye tall

Summen av helt ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak var uendret fra oktober til november. Tallene er justert for sesongvariasjoner.

Summen var 86.750 personer ved utgangen av november. Dette er 2700 færre enn for ett år siden.

Andelen helt ledige var 2,6 prosent. Antall helt ledige var 71.000 ved utgangen av november, og dermed 1.100 færre enn ved utgangen av oktober.

Men tallet gikk ned fordi mange begynte på arbeidsmarkedstiltak.

– Ledigheten gikk litt ned i november etter at den har steget siden august. En del av nedgangen skyldes at mange startet i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.

- Mer dramatisk enn vi trodde

Men ingeniørorganisasjonen NITO er svært bekymret for utviklingen i olje- og leverandørindustrien.

— Det har vært veldig tøffe tak i denne bransjen siden i vår, og vi ser stadig vekk at veldig mange ingeniører mister jobbene sine, sier informasjonssjef Jan Kjetil Johnsrud i NITO.

Han viser til at ledigheten blant ingeniører har økt med 36 prosent sammenlignet med november i fjor. Men dette er fra svært lave nivåer.

— Likevel ser vi av våre ledighetstall at ledigheten blant ingeniører generelt fortsatt er lav. Undersøkelser viser at det fortsatt er stort behov for ingeniører, blant annet i stat og kommune. Vi håper at arbeidsmarkedet klarer å fange opp de som mister jobben. Men det er vanskelig å vite, for den siste tidens nedbemanninger har ikke ennå slått ut i statistikkene, sier Johnsrud.

Nedbemanninger i Asker

Kilder Aftenposten har snakket med i bransjen mener det er naturlig at de siste månedenes oppsigelser ennå ikke har begynt å slå ut i ledighetstallene. De viser til at mange av stillingene som kuttes er konsulentstillinger. Dessuten har mange fått avtalt sluttdato noen måneder frem i tid, og mange har sluttpakker med et halvt til ett års etterlønn, som gjør at de først dukker opp i Navs registre ut mot våren – hvis de ikke har fått seg ny jobb.

Også administrerende direktør Preben Strøm i næringsklyngen Subsea Valley i Asker sier flere av medlemsbedriftene i området har varslet nedbemanning i høst, og at flere bedrifter snart kan måtte gjøre det samme, dersom nedgangen i oljepris og oljeinvesteringer fortsetter.

— Etter Opec-beslutningen om ikke å kutte produksjonen, ser det nå mye mer dramatisk ut en vi trodde bare for kort tid siden, sier han.

Les også: