Økonomi

Dette er milliardforretningen som stiftelsen overtar

Stiftelsen Astrup Fearnley, som Hans Rasmus Astrup nå stifter, blir Norges fjerde største – og Norges største ideelle stiftelse med opphav i en familieformue.

Fremtiden for Astrup Fearnley-museet på Tjuvodden og Hans Rasmus Astrups kunstsamling ser meget lys når Astrup nå vier hele sin formue til kulturelle formål.
  • Lars Magne Sunnanå
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

Formålet er å støtte kulturelle tiltak, og særlig samlingen av norsk og internasjonal kunst som disponeres av Astrup Fearnley-museet.

Kulturministeren jubler over gaven:

— Så fantastisk! Utrolig flott. Det er bare en bekreftelse på at det er mange enkeltpersoner som har lyst, evne og vilje til å gi bort gaver, i dette tilfellet hele formuen, sier kulturminister Thorild Widvey (H) til Aftenposten.

Widvey sier en slik gave stemmer godt overens med regjeringens politikk.

— Vi har tro på dette, vi har ikke noen ideologiske motforestillinger mot at det er private midler.

Hvor mange milliarder?

Noe presist anslag på hva kunsten, eiendommene og forretningene Astrup overlater til stiftelsen faktisk utgjør, finnes ikke, og Astrup-sfæren selv har få regnestykker å hjelpe til med.

Bladet Kapital har likevel forsøkt, de beregner Astrups formue til å være 4,7 milliarder kroner.

Kunstsamler og milliardær Hans Rasmus Astrup.

Men stiftelsen vil utvilsomt ha sterke økonomiske muskler til å løfte Astrup Fearnley-museet inn i fremtiden:Konsernet Astrup Fearnley har de siste ti årene oppnådd et samlet resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner.

Pengene tjenes på skips— og fondsmegling, finansiering og tjenester til olje- og offshorenæringen.

144 års historie

Det er skipsmeglingen som er selskapets hovedgeskjeft, og det er her selskapet har sine røtter tilbake til 1869, da Hans Rasmus Astrups oldefar Thomas Fearnley grunnla sin forretning.

I selskapsstrukturen ligger også Norges største utmarkseiendom, Meraker Brug, med 1,3 millioner mål i kommunene Meråker, Malvik, Stjørdal og Steinkjer.

Og en betydelig del av Hans Rasmus Astrups kunst eies av selskapene. I vedtektene til den nye stiftelsen går det klart frem at denne kunsten skal komme allmennheten til gode.

Administrerende direktør Jon-Aksel Torgersen sier bedriftene har om lag 300 ansatte, hvorav rundt halvparten arbeider i utlandet.

Med Asias økonomiske fremvekst, og dermed økende behov for shippingtjenester, er en stadig større del av forretningene i Østen.

Har ikke regnet på formuen

Astrup-konsernets årlige omsetning svinger med aktivitetsnivået i verdensøkonomien, men ligger gjerne rundt en milliard kroner.

Torgersen sier han selv ikke har noe godt anslag på verdien av konsernet.

— Vi har faktisk ikke arbeidet med det, det har ikke vært vårt styringsverktøy. Jeg er aldri blitt spurt i noe styremøte om det heller. Og å sette verdi på meglervirksomheter er relativt vanskelig og usikkert, det gjelder alt det andre vi har av eiendeler også. Men vi er i utgangspunktet gjeldfrie og sitter med en komfortabel, god likviditet. Så får verdiene være det de er.

- Et meglerforetak som eies av en ideell stiftelse. Det må være en sjeldenhet?

— Jeg kjenner ikke til at noe tilsvarende er gjort med lignende selskaper.

Mer ideell enn Thon

Astrup Fearnley Stiftelsen er den andre store stiftelsesopprettelsen på kort tid. I forrige uke etablerte Olav Thon en stiftelse med verdier på over 25 milliarder kroner.

Les også

- Vi har fått nøkkelen til evigheten

Thons stiftelse har likevel næringsvirksomhet som hovedformål – og han har lagt klare begrensninger på hva som skal deles ut til gode formål. Thon-stiftelsen skal i normalår dele ut maksimalt 50 millioner kroner i året, unntaksvis 100 millioner. Astrup-stiftelsen er derimot en fullt ut ideell stiftelse. Formålet er "å støtte kulturelle tiltak, herunder særlig Astrup Fearnley-samlingen, som disponeres av museet på Tjuvodden.

Stiftelsen overtar umiddelbart nesten alle aksjene i Vergjedalsbruket og Astrup Fearnley AS, som er eierselskapene i Astrup-sfæren.

Astrup selv beholder en mindre prosentandel, som stiftelsen vil arve ved hans bortgang.

Les også

OPPSLAG: Astrups milliardverdier overføres til ideell stiftelse