Økonomi

Kassen renner over i næringslivet

Fjorårets lønnsvekst blir smuler sammenlignet med de økte overskuddene i store deler av næringslivet. Viktige norske næringer økte overskuddet med nesten 20 prosent i fjor.

Veidekkes Oslo-avdeling doblet omsetningen fra 2009 til 2012, mye takket være økt boligbygging. Anleggsleder Ida Bråten, kalkulatør Roger Olsen og distriktsleder Hans Olav Sørlie kalkulerer et planlagt skolebygg i Oslo. Jan T. Espedal

 • Jeanette Sjøberg

Om den norske lønnsveksten er skyhøy, så vokser overskuddene i store næringer enda mer. Dyre lønnsoppgjør viser seg ikke i overskuddene for 2012.

Bygg— og anleggsbransjen økte driftsresultatet med en fjerdedel i fjor.

— Prosjektene som ble avsluttet i fjor, ble inngått med normal fortjeneste. Prosjekter som ble avsluttet i årene før, ble inngått i finanskrisen med lav fortjeneste, sier adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Næringen er meget stor med 200.000 ansatte. Driftsresultatet i kroner kan stige både på grunn av bedre marginer og høyere omsetning.

I entreprenørselskapet Veidekkes byggavdeling i Oslo gjelder det siste. I et møterom på Skøyen er de i full gang med å kalkulere pris på et skolebygg de skal levere anbud på.

— Effektene av et godt marked for oss er at vi får større omsetning. Men det betyr ikke at vi øker prosjektmarginene. De har vært gode, men flate, både før, under og etter finanskrisen, sier Hans Olav Sørlie, distriktsleder for Veidekkes Oslo-avdeling.

Het diskusjon

I lønnsoppgjørene er det het diskusjon rundt todelingen av næringslivet og høye lønnskostnader. Spørsmålet er likevel om det er rett å snakke om en todeling. Det er heller snakk om å skille ut en liten bit med underskudd.

I de fire industrinæringene og fiskeribransjen som hadde negativt eller kraftig redusert driftsresultat i fjor jobber det bare 51.000 personer. Til sammenligning jobber det tilsammen nesten 170 000 bare i matindustrien og oljeindustrien i alt. Her økte overskuddene kraftig i fjor.

Prosjektene som ble avsluttet i fjor, ble inngått med normal fortjeneste. Prosjekter som ble avsluttet i årene før, ble inngått i finanskrisen med lav fortjeneste. Adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Mange økte

Også i andre store næringer rant nye milliarder inn i kassene. Statistisk sentralbyrås (SSB) tall viser:

 • Mat og drikkeindustrien med 53.000 ansatte økte driftsresultatet med 29 prosent i fjor.
 • "Verksted og skipsbygging mv.", populært kalt oljeindustrien, med 116 000 ansatte økte også med 29 prosent.
 • Finansnæringen med 53.000 ansatte økte driftsresultatet med en femtedel i fjor.
 • Forskjellige og mangfoldige typer tjenestenæringer med 250.000 ansatte økte overskuddet med 16 prosent i fjor.

På toppen av godt 2011

For mange av næringene kommer økningen i fjor på toppen av sterk økning også i 2011. For eksempel økte bygg og anlegg overskuddene med 17 prosent i 2011, mens tjenestenæringene økte overskuddet med knapt 30 prosent da.

Oljeindustrien er inne i tidenes opptur, og økte overskuddet med 15 prosent i 2011. På to år er overskuddet i næringen økt med 50 prosent.

— Flere bedrifter, særlig de som leverer til oljeselskapene, har unike produkter. Markedet er godt slik at bedriftene oppnår stordriftsfordeler og gode priser, sier direktør Knut E. Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri.

I Veidekkes byggavdeling er omsetningen mer enn doblet siden 2009, mye grunnet økt boligbygging.

— Våre prosjektmarginer er likevel praktisk talt uforandret. For det første er det ikke rom for høyere marginer i en konkurransesituasjon.

— For det andre jobber vi så mye med forhandlede kontrakter at vi ikke kan ta ut stor profitt selv om markedet går opp. Det handler om tillit i langsiktige kundeforhold fremfor kortsiktig gevinst, sier Sørlie.

Markedet er godt slik at bedriftene oppnår stordriftsfordeler og gode priser . Direktør Knut E. Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri.

Velter over prisene

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i meglerhuset Swedbank First Securities sier store deler av norsk næringsliv er inne i en periode med god inntjening.

— Tjenestenæringene har glede av god etterspørsel i Norge. De kan velte prisene over på kundene fordi konkurransen fra utlandet er begrenset, og dermed kan de ta gode priser, sier han.

Også verftsindustrien oppnår gode priser.

— Det er historisk høy etterspørsel etter deres produkter, sier han.

Les også

Disse næringene går det dårligst med

Andreassen minner om at driftsresultatet er differanse mellom store tall for inntekter og lønnsutgifter.— De svinger mye fra år til år og det er krevende å tolke tall for enkeltår, sier han. Han legger til at SSBs tall er foreløpige, og at de kan bli ganske mye revidert når vi har den endelige fasiten.

1204PlussMinus-FCMUbN4svU.jpg Svein Eide

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Mange industribedrifter har en velfylt kasse. Nå vil arbeiderne ha sin del av kaken

 2. ØKONOMI

  Sørgelige overskudd i industrien – med ett unntak

 3. ØKONOMI

  Kraftig fall i overskuddet i industrien

 4. ØKONOMI

  Eierne i norsk næringsliv tar stadig mer penger ut av bedriftene sine

 5. ØKONOMI

  En norsk gjennomsnittslønn vil krympe 4500 kroner på ett år – men for bedriftseierne er det fest

 6. ØKONOMI

  Kraftprisene i fjor var de laveste på 15 år. For noen er det dårlig nytt.