Økonomi

Har søkt over 200 sommerjobber

Konkurransen fra svensk ungdom er størst for norske 17-åringer, ifølge forskningsrapport.

Butikkjobb er for mange et første steg inn i arbeidslivet, men konkurransen er tøff. Foto: Keilen, Berit

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Det er tøffere konkurranse om sommerjobbene, skriver vi i Aftenposten søndag.

Hos Nav er det i år utlyst ti prosent færre sommerjobber i perioden januar-april enn i fjor, og bemanningsbransjen melder om tøffere tider for dem som ønsker sommervikariater.

Yasmin Zannachi (16) fra Oslo opplevde hvor vanskelig det er å få sommerjobb uten å ha arbeidserfaring.

LES OGSÅ:

Les også

Hun utkonkurrerte 330 andre til 12-prosentstilling

Søkt siden høstferien i fjor

Yasmin Zannachi (16) søkte på over 200 sommerjobber før hun endelig fikk napp. Foto: privat

Hun skal i sommer ha sin første sommerjobb før hun begynner på videregående skole til høsten. Det var lenge planen, for å kunne ha egne penger til utgifter og å få arbeidserfaring.Det skulle imidlertid ta lenger tid enn hun trodde.

— Jeg opplevde det som litt vanskelig, for det er mange unge som ønsker det samme. Jeg begynte å søke jobber i høstferien i fjor, og har sendt ut over 200 søknader. Mest på annonser, men har også levert noen direkte. Først for to uker siden fikk jeg sommerjobb, sier hun.

Vanskelig i matbutikker

De aller fleste søknadene sendte hun til matbutikker, men etter utallige avslag, har hun nå endelig fått sommerjobb. I tre uker skal hun være besøksvenn på et sykehjem i Oslo, hvor hun blant annet skal gå turer med de eldre, hjelpe dem med ny teknologi og kanskje lage litt mat.

— Jeg tror noe av problemet med å få seg jobb i ung alder, er at man mangler arbeidserfaring. Jeg tenkte det skulle være lettere å få sommerjobb enn fast deltidsjobb, men det tok lenger tid enn jeg trodde, sier Zannachi.

Les også:

Les også

Hun slo ut 585 søkere i kamp om Rimi-jobben

Svensk konkurranse

En rapport fra Frischsenteret publisert i 2013 viser at flommen av unge svensker på jobbjakt i Norge fører til at færre norske ungdommer jobber.

Antall unge svensker i Norge har mer enn 20-doblet seg siden 1990, og gjør det vanskeligere for norsk ungdom å finne deltids— og sommerjobber, ifølge rapporten.

Funnene viser at når 10 svenske ungdommer kommer i jobb, faller 3–4 norske ungdommer utenfor.

Størst konkurranse for 17-åringer

Effekten er størst blant de yngste.

— Den kraftige oppadgående veksten av svenske unge i Norge har avtatt siden 2010. Men det er fremdeles såpass mange her at det gir norsk skoleungdom større konkurranse. Jo yngre de er, jo større er konkurransen fra svensk ungdom, sier seniorforsker Bernt Bratsberg ved Frischsenteret.

- Størst effekt har vi funnet for 17-åringer, og så avtar det etter hvert som man blir eldre.

Les også:

Les også

Unge svikter kokkeyrket

De har ikke funnet den samme konkurransen fra østeuropeisk arbeidsinnvandring, men de utelukker ikke at det kan medvirke til økt konkurranse.

— Vi ser at ungdomssysselsettingen er veldig konjunkturfølsom. I gode tider får unge i mye større grad deltidsjobber, sier Bratsberg.

Kolossal velstandsvekst

Et annet argument som går igjen, er at unge ikke i like stor grad har behov for ekstrajobb med mer velstående foreldre.

— Med en 50 prosents økning i realinntekten på to tiår snakker vi om en kolossal velstandsvekst. Det kan medvirke til at færre unge jobber deltid, mener Bratsberg.

Les også:

Les også

Flere unge kutter deltidsjobbing ved siden av utdanning.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at yrkesaktiviteten blant unge (15-24 år) har gått ned fra 57,7 prosent til 54,1 prosent det siste året.

Nedgangen skyldes at færre unge har deltidsjobb ved siden av utdanning.

Søkte 30 jobber før hun fikk svar

Frida Daae Hessen (17) brukte et halvt år på å finne sommerjobb. Foto: Privat

Frida Daae Hessen (17) fra Røa har brukt et halvt år på å søke deltidsjobb som går over i sommerjobb.— Jeg har opplevd vansker med å få jobb, og måtte søke nærmere 30 steder før jeg i det hele tatt fikk svar fra noen, sier hun, og opplever at det samme gjelder flere i vennekretsen.

For én uke siden løsnet det imidlertid, og nå er hun deltidshjelp i en skobutikk. Da var det tidligere jobberfaring fra deltidsjobbing som gjorde utslaget.

Alle vil jobbe i matbutikk

Bemanningsbyrået JobbUnder18 ble etablert nettopp for å hjelpe de yngste som sliter mest med å komme seg inn i arbeidslivet på grunn av manglende arbeidserfaring.

De melder om at konkurransen er spesielt høy for jobber i dagligvarebransjen, og at få annonserer spesifikt om sommerjobber.

17 år gamle Tor Frøytvedt Dahl fra Oslo har holdt på med sommerjobbsøk i flere måneder uten napp. Han har møtt stengte dører fordi de fleste butikker og cafeer han har kontaktet vil ha folk over 18 år.

— Til å begynne med var jeg kanskje litt kresen, men nå har jeg skjønt at det kan man ikke være. Nå tar jeg alt jeg kan få. Jeg har møtt opp personlig i butikker og cafeer og har trålet Nav uten å finne sommerjobber som passer for oss under 18, sier han.

- Lenger tid enn jeg trodde

Tor Frøytvedt Dahl (17) håper han snart får seg sommerjobb etter måneder med resultatløst søk. Foto: privat

Selv om egne penger er fristende, er det enda viktigere å bruke sommerjobb til å få arbeidserfaring, mener han.— Arbeidsmarkedet blir stadig mer spesialisert og arbeidsinnvandrere fra Sverige spesielt konkurrerer i samme marked som oss. Jeg visste at det ville bli vanskelig, men det har tatt lenger tid enn jeg trodde, sier Dahl.