Stein Erik Hagen i klinsj med Orklas største kunde om dagligvaremakt

Orkla-eier Stein Erik Hagen er i konflikt med Norgesgruppen og mener Norges største dagligvaregruppering bruker hans tidligere uttalelser uriktig.

Orkla-eier Stein Erik Hagen kritiserer Norgesgruppen og ønsker en utredning om forbud mot prisdiskriminering for dominerende aktører velkommen.

Tonen mellom Stein Erik Hagen og Norgesgruppens eierfamilie Johannson har i mange tiår vært konfliktfylt. Norgesgruppens uttalelser i dagens Aftenposten fikk Stein Erik Hagen på nytt til å reagere.

Her sier Norgesgruppen, ved direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt, at Orkla-eier Stein Erik Hagen har fremmet et forslag om like priser.

Dette reagerer Hagen sterkt på og har bedt om følgende presisering:

«I tilknytning til de politiske forslagene om utredninger av etableringshindre i dagligvaremarkedet, hevder NorgesGruppens Bård Gultvedt at Stein Erik Hagen skal ha foreslått like priser som tiltak. Det er ikke riktig. Jeg har ikke fremmet noe slikt forslag overfor myndighetene eller politiske partier. Jeg har kun vært innom temaet for noen år tilbake i en drøftelse av hvorvidt den amerikanske Robinson-Patman Act fra 1936 mot prisdiskriminering kunne være relevant.», skriver Hagen i en e-post til Aftenposten.

Han mener at det i Gultvedts uttalelser ser ut som at Hagen har engasjert seg i dette spørsmålet nå. Det har han ikke gjort, presiserer han i en telefonsamtale med Aftenposten.

Hagen ønsker utredning velkommen

E-posten har tittelen «Uriktig fra Norgesgruppen».

Samtidig tar han til orde for at en utredning av problemstillingen Høyre og Arbeiderpartiet nå har fremmet, er noe han ønsker velkommen.

«I dagens situasjon i Norge ønsker jeg selvsagt velkommen en utredning om tiltak som vil styrke konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Jeg er opptatt av mer åpenhet om priser, rabatter og øvrige betingelser.»

Med en eierandel på nesten 25 prosent er Hagen i dag den førende aksjonæren i Orkla, Norges største matvareleverandør og den største leverandøren til Norgesgruppen. Blant de populære og kjente merkevarene, finner vi blant annet Grandiosa, Stabburet, Nora, Toro, Blenda, Jif, Zalo, Kims, Polly og Nidar.

«Alle bør være interessert i et velfungerende marked, til beste for norske forbrukere», skriver Hagen i sin e-post.

Hagen eide i mange år lavpriskjeden Rimi, som vokste til å bli Norges største dagligvarekjede. Imidlertid solgte han kjeden til svenske Ica, noe som aldri ble en suksess. I dag er restene av kjeden kjøpt opp av Coop, mens Hagen har investert videre i leverandøren Orkla.

Marked.no gikk konkurs

Hagen var også en av investorene og eierne i nettsatsingen Marked.no. Han peker på nettopp innkjøpsbetingelsene Marked.no fikk som en av årsakene til at de ikke klarte å etablere seg.

– Vår erfaring med Marked.no var at de ikke fikk innkjøpsbetingelser som var konkurransedyktige. Vi hørte også at leverandører ble truet med sanksjoner dersom de ga Marked.no bedre betingelser. Dette viser at det i Norge i dag ikke er mulig for nye aktører å etablere seg, sier Hagen.

Som Orkla-eier peker han på at Orkla i mange kategorier er en dominerende aktør, med over 50 prosent markedsandel. Forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet vil dermed også ramme dem.

– Norgesgruppen, inkludert Bunnpris som de kjøper inn varene for, har over 45 prosent av markedet. De burde absolutt vært kategorisert som en dominerende aktør de også, sier Hagen.

Han forstår ikke hvordan noen kan være imot å utrede forslaget.

– Vi er åpne for å få frem alle sider av konkurransesituasjonen, sier han.

Fra Dagens Næringsliv, 7. oktober 2014.

I rapporten professorene Erling Hjelmeng og Henrik von der Fehr har utarbeidet for Norgesgruppen, trekker de frem to oppslag i henholdsvis Aftenposten og Dagens Næringsliv hvor Hagen peker på hvor vanskelig det er for nye aktører å etablere seg i bransjen og for å sikre fair konkurranse.

I Aftenposten-intervjuet fra 2013 peker Hagen fremover og sier at det blir en rekke utfordringer på lengre sikt når Norgesgruppen tar markedsandeler.

– Politikere og forbrukere vil bli opptatt av like priser fra leverandører til kjeder. Ellers forsvinner de små aktørene over tid, spådde Orklas styreleder den gangen.

I intervjuet i Dagens Næringsliv trakk Hagen frem at det allerede den gangen var vanskelig for nye aktører å komme inn i bransjen, samme konklusjon som Oslo Economics kom med i høst. Hagens forslag var at myndighetene kunne se på konkurranselovgivningen.