Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Fra jeg var liten har jeg elsket å snakke engelsk, og senere fransk, som jeg hadde på skolen. Jeg liker faktisk grammatikk og oversettelse, og jeg nyter å snakke fransk når jeg har anledning. Så jeg har tenkt å studere fransk på universitetet, men er usikker på hva jeg da skal bli. For jeg har ikke lyst til å bli lærer. Og nå har jeg blitt nysgjerrig på arabisk, etter at jeg hadde en kjæreste fra Tunis og lærte meg litt. Men jeg vil få en skikkelig utdanning og et selvstendig yrke jeg kan leve av, og da sier mine foreldre at det er dumt å studere språk, fordi det er ikke yrkesrettet.

Hilsen språkinteressert ungdom

Mette Manus

Jobbeksperten: Jeg synes ikke det er dumt å studere språk. Verden er blitt internasjonal og språk åpner dører til mange spennende yrker. Gode språkkunnskaper kan lett kombineres med andre fag i andre retninger enn læreryrket. Å lære arabisk kan i dag gi unike jobbmuligheter. Kombinert med fransk vil du ha to verdensspråk som få i Norge behersker fullt ut. Det tar tid å lære et fremmedspråk godt, og det kreves gjerne at du bor i landet en tid.

Kombinasjoner

Det kan også være lurt å studere andre fag i tillegg, ut fra hvilke interesser du har. Jus, politikk eller andre samfunnsfag gir muligheter til å jobbe internasjonalt eller i diplomatiet. Det gjør også økonomi i kombinasjon med språk. Litteratur og oversettelse kan gi jobber i forlagsbransjen. Journalistikk og psykologi er også fag det er fint å kombinere med språk. Tolker er det stort behov for i Norge i dag, og selvsagt vil det alltid være bruk for språkkyndige i hotell— og reiselivsnæringen.

Språk først

Siden du er på starten av en utdanning, kan det være lurt å begynne med språk. Dermed blir du mer bevisst hvilken vei du vil gå videre. Noen yrker er sikrere enn andre, men arbeidslivet endrer seg hele tiden, så start med språk, så håper jeg du finner ut av hva du med tiden vil bli. Kanskje det likevel er lærer du en dag vil bli? Jeg ønsker deg lykke til videre.

Med vennlig hilsen

Mette Manus

Les om en travel museumsdirektør.

Nytt spørsmål:

Er jeg for gammel til å være attraktiv?

Spørsmål: Jeg er en av mange som er kommet i den situasjonen at jeg må ut og søke ny jobb. Innerst inne vet jeg at jeg er både kompetent og pålitelig. Jeg har en god track record fra tidligere jobber, men jeg tenker allikevel mye på alderen min. Jeg har minst 15 år igjen i arbeidslivet, men føler at arbeidsgivere helst vil ha de unge og fremadstormende rundt 30, og maks 45 år. Har du noen gode tips til hvordan jeg kan komme meg ut av denne negative spiralen?

Guri Larsen

Jobbeksperten: Det er en veldig relevant problemstilling du reiser, og jeg har mange ganger undret meg over både arbeidsgiveres og arbeidstakeres holdninger til alder. Jeg tror at du, og alle andre på 50+ må ta ansvar for å opplyse potensielle arbeidsgivere om fordelene ved å ansette voksne arbeidstagere. Dersom du selv ikke kan stå inne for argumentene dine, så er det ingen i verden som vil tro på deg. Derfor må du selv bli bevisst på dine fortrinn fremfor en yngre søker. I stedet for å henge deg opp i illusjonen om at ingen vil ha deg fordi du har passert 50, så kan du tenke på hva som gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker enn en som er yngre? Reflekter over følgende: 1. Hvordan ser livet ditt ut? Må du rekke barnehagen eller foreldremøter? All-idretten eller svømmetreningen? Må du hoppe fra den ene oppgaven til den andre for å rekke over alt?

2. Tar du bedre beslutninger nå enn da du var 30? Hvorfor – hva er annerledes nå?

3. Har du god selvinnsikt? Vet du hva som er dine sterke og svake sider? Som voksen arbeidstaker kjenner du sannsynligvis deg selv veldig godt, og du vet hva du er god på og hvilke begrensninger du har. Dette er kanskje bedre enn å påta seg oppgaver man ikke har forutsetninger for å løse?

4. Hva driver deg? Er det å nå til topps i organisasjonen eller er det å levere over tid på de måleparameterne som gjelder for den jobben du søker?

Nå kan du spørre deg selv om svarene du kommer frem til gjør deg til en bedre arbeidstaker? Sannsynligvis er du nå mer bevisst på at livet ditt er stabilt og forutsigbart. Tidsklemma hører fortiden til og du kan fokusere på de oppgavene som må løses nå. Lang erfaring kan definitivt gi en ny arbeidsgiver et konkurransefortrinn, og de spisse albuene har du kanskje lagt til side og er nå mer opptatt av at hele teamet skal nå målene?

Bruk dette som et utgangspunkt neste gang du er i kontakt med en potensiell, ny arbeidsgiver.

Lykke til! Hilsen

Guri Larsen

Spørsmål om sluttpakker går igjen i denne spalten — for eksempel hvorfor det er så

Nytt spørsmål:

Jeg risikerer å miste jobben etter sykdom

Spørsmål: Jeg er ansatt i en midlertidig stilling i staten. De siste månedene har jeg vært helt og delvis sykemeldt pga depresjon og stress. Det går riktig vei med helsen, men jeg får vite fra arbeidsgiver at det kan bli vanskelig å få forlenget kontrakten. Jeg har snart vært ansatt i tre år og har hatt svært gode resultater. Det kommer derfor som et sjokk at jeg står i fare for å miste jobben. Hvilke regler gjelder i mitt tilfelle?

Henning M. Heitmann

Jobbeksperten: Det er ingen lovfestede regler om forlengelse av midlertidige stillinger som følge av sykefravær. Det må i tilfelle være nedfelt i avtale, dersom noe slikt skal kunne legges til grunn. Det er ikke vanlig at slikt inngår i avtaleforholdet. Det normale er at midlertidig ansettelse opphører ved utløp av kontrakten, slik lovens regel er.Du bør i stedet få vurdert om den midlertidige ansettelsen er lovlig begrunnet. Dersom den ikke fyller lovens krav til midlertidig ansettelse, kan du kreve fast ansettelse med ordinært oppsigelsesvern. Grunnlag for din midlertidig ansettelse som tjenestemann kan være at:

***** Tjenestemannen bare trengs for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, eller Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, eller

***** Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs, eller

***** Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar), eller

***** Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole, eller

***** Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling, eller

***** Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

Er du ikke trygg på at ett av disse alternativene er oppfylt, bør du få vurdert om du har krav på fast stilling og dermed ingen utløpsdato uten at det foreligger saklig grunn til oppsigelse fra arbeidsgivers side.

Advokat, Henning M. Heitmann