Svindyre USA-sykehus gir milliard-utbetaling i reiseerstatninger

Utbetalingene av reiseerstatning til nordmenn på ferietur setter tidenes rekord: 2,1 milliarder kroner vil bli utbetalt for året som helhet.

Stadig flere legger feriereisen til ulike deler av USA. Det svir på pungen for forsikringsselskapene.
  • Knut-Erik Mikalsen

Den økende norske turismen, ikke minst til USA, er den direkte årsaken til de galopperende erstatningsutbetalingene.

Selv om det ennå er noen uker igjen før sluttstrek settes for 2016 er det allerede klart at utbetalingene av erstatning til nordmenn som er blitt rammet av sykdom på ferietur setter tidenes rekord:

Så langt er det utbetalt tilsammen 1,7 milliarder kroner i reiseerstatning fra forsikringsselskapene. For året som helhet ventes summen å passere 2 milliarder kroner.

Den klart største enkeltutgiften er knyttet til sykdom som oppstår under reisen, og i år venter man at denne delen vil passere 1 milliard kroner for første gang i løpet av et kalenderår. Det er en økning på 10,3 prosent i forhold til fjoråret.

Ikke minst merker bransjen et økende antall innleggelser i USA, der sykehusene vet å ta seg betalt av reiseforsikrede nordmenn.

Reiser mer og lengre

Stine Neverdal, Finans Norge.

Til og med tredje kvartal, ved utgangen av september, lå de samlede utbetalingene i reisesykesaker allerede tett under 800 millioner kroner.

– Noe av forklaringen på at erstatningsutbetalingene øker er at vi reiser langt, mye mer og til langt mer eksotiske strøk en tidligere. Denne utviklingen har vi sett over flere år, sier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Finans Norge, Stine Neverdal.

Ifølge henne drar forskjellige infeksjonssykdommer antallet syke opp, mens alvorlig sykdom og store skader gir høye erstatninger.

Det er tilsammen meldt om drøyt 260.000 reiseestatningskrav til de norske forsikringsselskapene etter de ni første månedene i år, også ifølge Neverdal er også antallet høyere enn noen gang før.

USA-regningene svir kraftig

Emma Elisabeth Vennesland, Europeiske Reiseforsikring/If Skadeforsikring.

I Europeiske Reiseforsikring, den dominerende aktøren på dette området, finnes det også en annen forklaring på de økende utbetalingene:

– Vi ser jo at prisene for sykehusbehandling i utlandet øker kraftig, ikke minst i USA. Derfor merker vi godt at investorer bak de private sykehusene vil sikre driften ved å prise behandling av pasienter med reiseforsikring svært høyt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring og If skadeforsikring.

Hun sier at selskapet generelt alltid ettergår sykehusregninger som virker store i forhold til diagnosen som er stilt. At overbehandling har skjedd mener hun selskapet i mange år har sett klare bevis for på sykehus i Asia – bl.a. Thailand, dit nordmenn reiser i stort antall hvert år.

– I USA vet vi jo at det står private investorer bak mange sykehus, og derfor er det all grunn til å være på vakt mot kravene derfra. Nå ser vi at nordmenn i stadig økende antall reiser til Nord-Amerika på lange og kostbare reiser, og derfor er det all grunn til å vente at erstatningsutbetalingene i USA kommer til å stige i tiden fremover, sier Vennesland.

Dette er de vanligste skadene

Vennesland sier at rundt 10 prosent av alle sykesaker er så alvorlige at de ender med sykehusinnleggelse, intensivbehandling på stedet eller hjemtransport. Det vanligste skadene er sykebesøk og medisiner i tilknytning til infeksjonssykdom. Det inntreffer mest mage- og tarminfeksjoner, tett etterfulgt av luftveisinfeksjoner. Deretter følger hjerte- og karsykdommer og fallskader.

– Vi ser at sykdom i utlandet raskere fører til sykehusinnleggelse enn det ville ha gjort i Norge, sier Vennesland.

Flest alvorlige skader er meldt inn fra Spania, noe som skyldes at dette landet er nordmenns foretrukne ferieland når vi beveger oss utenfor Skandinavia.

Hellas, Tyrkia og USA følger på de neste plassene i selskapets alarmoversikt.

Hos Finans Norge sier Neverdal at reiseskadene er sesongbetonte, men at de fleste skader meldes inn etter sommersesongen.

– Reisesykdom er imidlertid noe jevnere fordelt gjennom året enn de andre skadetypene. En mulig forklaring her er at eldre mennesker reiser gjennom hele året, mens yngre reiser mest i skolenes ferier, sier hun.