Økonomi

Etterdønninger av Gyda – folk bes om å vurdere å droppe helgeturen

Ekstremværet Gyda er over, men det er ventet etterdønninger flere steder i landet. Statens vegvesen ber folk vurdere unngå å reise på tur i helgen.

Asfalten ble flerret opp og veistrekningen ble totalskadet på E39 ved Vinjeøra i Trøndelag etter ekstremværet Gyda. Strekningen er en av svært mange som vil forbli stengt en tid fremover, ifølge Veivesenet.
  • NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi finner det riktig å advare og be folk vurdere situasjonen før man legger ut på tur i helgen, selv om Gyda er ferdig. Situasjonen er fremdeles uavklart, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Veivesenet til NTB.

Ekstremværet Gyda har herjet i store deler av landet denne uken og har medført store ødeleggelser både på veier, boliger og infrastruktur. Torsdag ble Gyda erklært over. Men det blåser fremdeles friskt flere steder, og det er i tillegg fare for både flom og jord-, sørpe- og flomskred flere steder.

Mange fylkesveier og europaveier er dessuten fremdeles stengt som følge av blant annet ras og flom. Det er spesielt på Nordvestlandet og i Trøndelag og Nordland at mange veier ennå er stengt.

– Vi jobber for fullt med å rydde opp og åpne opp der det er mulig. Flere steder er det store skader, og dette tar tid å rydde opp. Det er også krevende kjøreforhold som følge av dårlig vær. Det er meldt mye vind i helgen, særlig søndag, sier Karbø.

Opprydningsarbeidet fortsetter

Han ber folk som likevel skal legge ut på hjul i helgen, om å sjekke Veivesenets trafikkart på nettsidene, hvor man til enhver tid finner oppdatert status på hvilke veistrekninger som er åpne eller stengt. Dette endrer seg stadig vekk, påpeker han.

– Der kan man planlegge en rute fra A til B og eventuelt legge inn alternative reiseruter. Man vil nok kunne komme seg frem de fleste steder, men på en del mindre steder kan det være mer problematisk, sier Karbø.

Mange av skademeldingene som har kommet inn etter Gyda, skyldes flom, som her ved fylkesvei 700 sør for Svorkmo i Orkland kommune.

Han sier at arbeidet vil fortsette gjennom helgen med både å danne seg en fullstendig oversikt over skadene, samt å håndtere disse. Og det kan raskt oppstå flere ødelagte veier.

– Når vannet trekker seg tilbake, så kan dette medføre jordras som kan føre til ytterligere stengte veier, sier han.

– Entreprenørene har gjort en kjempejobb med å håndtere alt dette, det må jeg understreke. De står på også gjennom helgen, sier Karbø.

Skademeldingene renner inn

Et tydelig bilde på skadene etter Gyda var den ødelagte veistrekningen på E39 ved Vinjeøra i Trøndelag, hvor asfalten flerret av. Strekningen vil være stengt frem til neste uke på grunn av det omfattende reparasjonsarbeidet som skal gjøres de neste dagene.

Forsikringsselskapene har fått inn over 1.000 skademeldinger etter ekstremværet. Det ventes en økning i dagene fremover, ifølge Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

– Det er mest flom- og vannskader der vann har trengt inn i bygninger, hovedsakelig i kjellere eller underetasjer. Det er flest skader i Møre og Romsdal og Trøndelag, men vi har også en del i Nordland og Troms, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

<p><br></p>

Les mer om

  1. Ekstremvær
  2. Gyda
  3. Flom
  4. Trøndelag
  5. E39