Økonomi

Fire ut av Telenors styre: – Det virker som eierne vil styrke Wærsteds rolle

Etter en turbulent høst i Telenor, preget av konflikt mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke, vedtok bedriftsforsamlingen onsdag å skifte ut fire av styremedlemmene.

Konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted i Telenor. Her fra en pressekonferanse før jul.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

To av de nye styremedlemmene, Grethe Viksaas og Jørgen Kildahl, slutter seg til styret, mens et tredje styremedlem først er klar om noen måneder.

Det er samtidig bestemt at styret skal reduseres fra ti til ni medlemmer.

Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan omrokkeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S. Thorburn, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Styret var uenige i høst og støttet ikke Wærsted da hun ønsket å få Brekke til å gå. Med endringene i styret virker det som eierne vil styrke Wærsteds rolle, mener Thorburn.

Uvanlig å skifte ut så mange

Hun sier det i utgangspunktet er uvanlig å skifte ut så mange som fire personer av ti på en gang, særlig med tanke på at to av dem bare har sittet i et knapt år.

– Det vanlige i Norge er at styremedlemmer sitter i et styre i fem-seks år. Men vi kan ikke utelukke at noen av de fire selv har ønsket å tre ut av styret, sier Thorburn.

Når Telenors nye styre er på plass, er det få styremedlemmer igjen med en viss fartstid i telegigantens styre. Thorburn mener imidlertid det ikke vil være et problem.

– Det er viktigere å ha et styre som fungerer bra sammen. Hensyn til kompetanse er også en faktor som er viktig å ta med, sier Thorburn.

Ikke tidspunkt for endringer i ledelsen

Arne Selvik, siviløkonom og konsulent innen styre- og lederutvikling, sier mange forventet at enten Brekke eller Wærsted skulle trekke seg etter den spesielle situasjonen som oppsto i høst.

Like før jul kom det frem at Wærsted hadde jobbet for at Brekke skulle trekke seg, men det fikk hun ikke gjennomslag for.

– Nå vil nok ingen ingen av dem trekke seg med det første, men i så fall vente på en bedre timing. Når det har gått mer tid og konflikten som var i høst ikke er like mye i fokus, kan det bli mer aktuelt igjen, sier Selvik.

Han legger til at det fra eiernes side er viktig å beholde Wærsted.

– Det har jo vært et sterkt ønske om høyere kvinneandel i Telenor-ledelsen. Det har dessuten skjedd tidligere at styreledere er blitt valgt inn som konsernsjef i et selskap, sier Selvik.

  • Vil styrke «gruppedynamikken» i Telenor-styret etter maktkampen i fjor

Fokus på samarbeid

Anders Skjævestad, leder for Telenors Nominasjonskomité og Bedriftsforsamling, forklarer utskiftningene i styret med at komitéen har ønsket en litt annen kompetansesammensetning.

– I tillegg har vi hatt stor fokus på at styret er et team og en gruppe mennesker som skal jobbe sammen, og vi har hatt fokus på å sette sammen en gruppe mennesker som er godt egnet til det, sier Skjævestad til Aftenposten.

– Nå står vi sammen

Konsernsjef Sigve Brekke sier at han forholder seg til det styret han har til enhver tid, og vil ikke kommentere utskiftningene utover det.

På spørsmål om hvordan samarbeidet med Wærsted er etter uenighetene i høst, svarer han:

– De uenighetene har vi lagt bak oss, nå står vi sammen om å skape de verdiene vi skal, sier Brekke.

– Kompetent styre

Styreleder Gunn Wærsted sier også at samarbeidet mellom henne og Brekke er godt. Hun mener nominasjonskomitéen har gjort en grundig jobb med valg av nye styremedlemmer.

– De får inn et veldig kompetent styre, og jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret, sier Wærsted.

Les mer om

  1. Gunn Wærsted
  2. Sigve Brekke
  3. Telenor