Økonomi

Siv Jensen spår kortvarig nedtur i økonomien

Siv Jensens budskap: Hvis Stortinget gjør som Regjeringen foreslår, vil nedturen fort snu til økonomisk opptur. Allerede i 2017 er veksten tilbake på normalen.

Regjeringen tror nedturen kan bli kortvarig hvis Stortinget gjør som statsminster Erna Solberg og finansminister Siv Jensen foreslår.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

— Er det krise i norsk økonomi?

— Nei! Regjeringen har jo ikke på noe tidspunkt brukt ordet krise. Vi har sagt det er andre tider. Det er litt større utfordringer, og vi skal gjennom en krevende omstilling. Vi må handle før det bli en krise.

Finansminister Siv Jensen gir mer gass ved å øke pengebruken litt mer enn hun har gjort de siste årene.

Sammen med rentekutt fra Norges Bank, svakere kronekurs og håp om høyere vekst i utlandet skal dette dra norsk økonomi gjennom en vanskelig tid.

Les også om hvem som får de største kuttene i skatt:

Les også

Her er skattekuttene – og de som må betale

Litt ned, så god vekst

Allerede i 2017 er Fastlands-Norges vekst tilbake på det Finansdepartementet anser som en normal vekst, gitt ressursene og effektiviteten i økonomien. Jensen oppsummerer alt dette i anslagene for norsk økonomi de neste to årene:

 • Det blir nye jobber hvert år. Jobbveksten i 2017 blir dobbelt så høy som i år.
 • Ledigheten blir bare litt høyere neste år og synker med rundt 8000 i 2017.
 • Reallønnen vil stige nesten 1 prosent i 2017, og veksten blir dermed bedre enn i år og neste år.
 • Veksten i det private forbruket blir høyere i 2017 enn i år.
 • Veksten i Fastlands-Norge tar seg opp neste år og blir vesentlig bedre i 2017 enn i år.

Ledigheten topper neste år

Ledigheten får en topp neste år. Men den stiger ikke mer enn med 0,1 prosentenheter, regnet fra årets gjennomsnitt til neste års gjennomsnitt.

På samme måten som i 2015-budsjettet spår Jensen at ledigheten bare skal stige litt i budsjettåret. For 2015 bommet hun solid. I fjor høst spådde hun en ledighet på 3,6 prosent i år. Nå spår hun 4,4 prosent for i år.

— Vi har prøvd å gi de beste anslagene i budsjettet. De henger sammen med virkningen av skattereformen og av andre strukturtiltak Regjeringen har satt i gang og Stortingets vilje til å støtte opp om disse, sier Jensen til Aftenposten.

Økonomiredaktør Ola Storeng kommenterer budsjettet:

Les også

Det er folket som må bære staten

Historisk finansminister

Jensen blir den første finansministeren som ikke sender friske oljepenger inn i Oljefondet. Tvert imot må hun hente 3,7 milliarder kroner av oppsparte penger ut av fondet for å få budsjettet til å gå opp.

En stigende og en fallende kurve møter hverandre for første gang neste år:

 • Den faktiske bruken av oljepenger stiger til knapt 208 milliarder kroner neste år.
 • De friske oljeinntektene fra borehullene synker til 204 milliarder koner Dette gjør at Jensen må hente 3,7 milliarder kroner av de oppsparte pengene i Oljefondet.

Uenig om sparegrisen

Aftenposten skrev mandag at hun kunne bli nødt til å slå hull på sparegrisen ved å ta ut oppsparte penger. Slik gikk det. Men hun er ikke enig i beskrivelsen.

— Det er ikke riktig at vi slår hull på sparegrisen, slik noen fremstiller det. Oljefondet forventes å øke også neste år, sier hun.

- Men er det riktig å skrive at du er den første finansminister som tar penger ut av fondet?

— Det gjenstår å se, da.

Jensen spår at fondet øker fra 7025 milliarder kroner ved utgangen av 2015 til 7449 milliarder kroner ved utgangen av neste år. Dette skjer som følge av at fondets investeringer i aksjer, rentepapirer og eiendom gir inntekter i utlandet som feter opp sparegrisen.

Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les også

 1. Dette må du vite om statsbudsjettet

 2. Vi ba Siv Jensen om å fortelle hvor hun har kuttet...