Økonomi

NHO: Arbeidsmarkedet utfordres av flyktningsituasjonen

Utfordringen med å inkludere folk i arbeidslivet blir større enn noen gang som følge av flyktningsituasjonen i landet, mener NHOs attføringsdirektør.

  • Ntb

Direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO mener derfor at samarbeidet mellom Nav, attføringsbedrifter og næringslivet er nødt til å fungere optimalt i året som kommer.

— Inkluderingsutfordringen vil bli større enn noen gang hvor flyktningsituasjonen kommer i tillegg til økende arbeidsledighet og mange ungdommer og personer med nedsatt arbeidsevne utenfor arbeidslivet, sier Leikvoll.

Leikvoll mener de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å få folk i jobb vil være «enorme».

— Bare 7000 flere i jobb innebærer minst en samfunnsøkonomisk gevinst på minst 7 milliarder kroner, sier Leikvoll.

I løpet av året har landets 110 attføringsbedrifter hjulpet nærmere 7000 personer i jobb. Men kun 5 prosent av disse har fått jobb hos en statlig arbeidsgiver.

— Det er sterkt beklagelig at statlige arbeidsgivere virker så uinteresserte, og vi spør oss derfor om ikke det bør innføres elementer av inkluderingstvang for statlige arbeidsgivere, sier attføringsdirektør Johan-Martin Leikvoll.