Bør jeg legge ved bilde på CV-en, spør en leser.

Bør jeg legge ved bilde på CV-en, spør en leser.

afp000816084.jpg

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Bilde på CV-en?

Spørsmål: Jeg lurer på om man bør ha bilde med på CV-en? Er snart i gang med å søke fulltidsstillinger etter endte studier.

Gisle Hellsten svarer på spørsmål om karriere og jobbsøking.

Jobbeksperten: Det er et interessant spørsmål som jeg vet mange lurer på.Det enkle svaret er at dette er valgfritt, og at man selv må vurdere hvorvidt man ønsker å legge ved et bilde. Det finnes ingen klare føringer på hva som er beste strategi. Hvis du lander på å ha bilde, er det viktig at du velger et hvor du ser profesjonell ut. Toppturbilder eller sol og strand hører ikke hjemme her.

Det er stor uenighet rundt billedbruk blant dem som jobber innenfor HR-feltet. I en ideell verden skal kandidater vurderes ut ifra faglige kvalifikasjoner, erfaring, resultatoppnåelse og lignende, og da kan det stilles spørsmål rundt hvor relevant utseende er. I tillegg har forskning vist at mennesker ofte danner seg inntrykk fra det man ser, og derfor kan et bilde forstyrre objektiviteten når man skal ansette. Det å favorisere eller disfavorisere noe på grunn av utseende kan lede til at man ikke ansetter den som er best kvalifisert til stillingen.

På den andre siden har over én million nordmenn profil på businessnettverket LinkedIn, og brorparten av disse har lastet opp bilde. Med andre ord, det er lett for arbeidsgiver å finne ut hvordan du ser hvis du har publisert et bilde av deg selv på nett. Selv om arbeidsgiver i utgangspunktet ikke skal innhente informasjon om søker uten at dette er klarert på forhånd, tror jeg det er relativt vanlig å google kandidater.

Det er blitt vanligere og vanligere å ha bilde på CV-en. Hvorvidt det er til din fordel eller ikke å inkludere bilde på CV-en din er umulig å svare på, fordi relevansen av bildet blir vurdert ulikt blant dem som leser den.

Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret ved UiO.

Pensjon for deltid

Spørsmål : Jeg har barn på ett og to år og vurderer å jobbe deltid mens barna er små. Full lønn ved 100 prosent jobb er 550 000 kroner. Hvor mye taper jeg i pensjon ved å jobbe bare 50 prosent i de neste fire årene?

Hilde Wærness Jensen svarer på spørsmål om pensjon.

Jobbeksperten : Når du er hjemme med små barn under seks år og mottar barnetrygd, blir du automatisk godskrevet omsorgsopptjening i folketrygden. Dersom du er født 1963 eller senere, vil omsorgsopptjeningen din tilsvare en pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 4,5 G. Det tilsvarer en lønn på 356.472 kroner. Det er ikke mulig å legge sammen annen pensjonsopptjening i folketrygden med omsorgopptjening, slik at den årlige pensjonsopptjeningen i sum blir høyere enn opptjening av en inntekt på 4,5G. Dette betyr for deg at du vil få en årlig lavere opptjening av pensjonsbeholdning i folketrygden på drøye 35 000 kroner. Den totale pensjonsbeholdningen skal så fordeles på det antall år du forventes å være pensjonist. Husk også at opptjening av tjenestepensjon i stillingen på 50 prosent kommer i tillegg til det du får fra folketrygden. Vil du vite mer, kan du gå inn på www.nav.no/dinpensjon og finne opplysninger om pensjonsopptjeningen din.Hilde Wærness Jensen er fagsjef for kollektiv pensjon og leder for kursvirksomheten til Statens pensjonskasse.

Les flere spørsmål fra leserne: