Økonomi

Hvor er alle tusenlappene?

Hos de med uærlige hensikter, sier professor.

Mia Pettersson (28): - Jeg bruker nesten aldri kontanter. Jeg tar kun ut penger om jeg vet at jeg trenger det til en spesiell anledning.
  • Ingvild Bruaset
Ronny Grøtvedt (49): - For to helger siden i Strömstad. Jeg bruker noen ganger kontanter i utlandet, men her hjemme bruker jeg det nesten aldri. Jeg har mynter liggende i bilen til parkering.
Victoria Roos (25): - Jeg betalte med kontanter i går. Hjemme i Sverige betaler jeg alltid med kort, men her i Norge betaler jeg mer kontant.
John Kenneth Olderbø (20): - Jeg tok ut 600 kroner nylig fordi jeg skyldte penger til en kamerat. Jeg bruker vanligvis ikke kontanter.

Ved utgangen av fjoråret var det tusenlapper verdt 21,6 milliarder kroner i omløp i Norge. Samtidig betaler nordmenn med kort som aldri før.

- Stort sett er tusenlappene hos de kriminelle, da inkluderer jeg de som har mange tusen hjemme for å unndra formuesskatt og de som betaler arbeid svart, sier Kai A. Olsen, professor i informatikk ved Høyskolen i Molde og Universitet i Bergen.

Han skrev i 2011 rapporten «Kontantfritt Norge innen ti år» sammen med seniorrådgiver i Finansforbundet, Kjetil Staalesen. Olsen mener både tusenlappene og femhundrelappene burde fjernes for å bekjempe kriminell virksomhet.

Ved utgangen av 2012 var det 39,2 milliarder koner i omløp i Norge fordelt på tusenlapper og femhundrelapper. Samtidig oppga privatpersoner at de hadde tilsammen 324 millioner kroner i kontanter ved utgangen av 2012. Det viser ligningstall fra Skatteetaten.

Les også

Hvem eller hva fortjener å pryde de nye sedlene?

- Fordelen med kontanter er at de gir full anonymitet. Den fordelen kan oppleves som liten for deg og meg, men stor for de kriminelle, sier professoren. Les hvor ofte Mia Pettersson (28) og tre andre bruker kontanter i toppen av saken ved å klikke på pilen i bildet.

Vanskelig å spore

Dette bekrefter Økokrim.

- Store kontantbeløp henger ofte sammen med kriminalitet. I flere av våre saker har vi sett eksempler på at de som driver svart, eller hvitvasker utbytte fra straffbare forhold, betaler kontant. Det skal ikke være behov for å betale store beløp kontant i dag, dersom man ikke har noe å skjule, sier Trude Stanghelle, førstestatsadvokat i Økokrim.

Les også

Kjos beklager dårlig kundebehandling

Hun forteller at kontantbetaling også vanskeliggjør etterforskningen for Økokrim fordi det ikke går an å spore.- Banker, advokater, eiendomsmeglere, revisorer og forhandlere av dyre gjenstander som mottar kontant betaling på 40 000 kroner eller mer plikter å melde fra til Økokrim, og dette blir automatisk definert som mistenkelige transaksjoner, sier Stanghelle.

Avhengig av kort

Samtidig som det er store kontantbeløp i omløp bruker nordmenn betalingskort stadig mer. Tall fra Nets viser at kortbruken økte med 13 prosent i 2012. I løpet av fjoråret ble det ble gjennomført 1,48 milliarder kortkjøp, skriver NTB.

Professor Olsen mener argumentet om at hvis vi tar vekk kontanter gjør det oss helt avhengige av datamaskinene og kortdriften ikke holder.

- Det har vi vært i flere år allerede, påpeker Olsen.

Vil ha kontanter i krisetid

Fungerende direktør i Norges Banks mediesenter Therese Riiser Wålen peker på flere årsaker som gjør tusenlappene nyttige.

- Vår vurdering er at tusenkroneseddelen er en effektiv valør til verdioppbevaring og til betaling av større beløp som for eksempel ved oppgjør av kjøp og salg av biler der en ønsker samtidighet mellom overlevering av gjenstanden og betalingen, sier Wålen.

Kriseperioder kan også øke etterspørselen etter kontanter.

Les også

Nå er disse null verdt

- Under finanskrisen så vi at etterspørselen etter femhundreeurosedler økte betydelig, sier Wålen.

Vil leve videre

Finansdepartementet har tidligere bedt om Finanstilsynets vurdering om hvorvidt stor tilgang på høyvalørsedler bidrar til økt kriminalitet. Finanstilsynet innhentet i denne sammenheng vurdering fra Økokrim, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Virke.

- Basert på disse uttalelsene er det etter vårt syn ikke holdepunkt for å hevde at omfanget av økonomisk kriminalitet vil bli vesentlig redusert om tusenkroneseddelen fjernes, sier Wålen.

Hun forteller at Norges Bank vurderer situasjonen fortløpende.

- Skulle utviklingen over noe tid føre til at etterspørselen etter høyvalørsedler blir så lav at disse ikke lenger er relevante valører, vil Norges Bank vurdere å trekke dem tilbake, sier Wålen.

Les også

Avslørte nettsvindler i siste liten