Oljefondet kvittet seg med 28 kullverstinger i fjor

I sitt arbeid med ansvarlig forvaltning solgte oljefondet seg i fjor ut av 42 ulike selskaper av hensyn til blant annet klima og kamp mot korrupsjon.

Yngve Slyngstad og statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, foretok i fjor av 42 såkalte risikobaserte nedsalg i selskaper.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fondet solgte seg ned i 16 selskaper hvor kull utgjør en relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvittet fondet seg med aksjer i tolv selskaper hvor kullutvinningen utgjør en «relevant del av selskapets virksomhet».

Totalt solgte oljefondet seg dermed ned i 28 kullselskaper av klimahensyn.

Samtidig foretok fondet åtte såkalte risikobaserte nedsalg av menneskerettshensyn, mens ett selskap forsvant ut av fondets portefølje på grunn av korrupsjonspåstander.

Fondet solgte seg ut av fem selskaper av andre hensyn, blant annet virksomhet knyttet til uakseptabel miljørisiko.

Siden 2012 har fondet solgt seg ut av totalt 282 selskaper til en verdi av 32 milliarder kroner.

Hvitvasking

I kjølvannet av flere skandaler knyttet til hvitvasking tok oljefondet i fjor opp problemer knyttet til dette med 14 ulike banker i sitt arbeid med ansvarlig forvaltning.

– Hvitvasking er ett av temaene vi har hatt særlig fokus på i 2019. Selskaper som er utsatt for dette, bør ha interne retningslinjer og prosedyrer for å unngå hvitvasking, sier eierskapssjef Carine Smith Ihenacho.

– Vi har blant annet innledet dialog med 14 banker som på grunn av sine produkter og tjenester kan bli misbrukt til hvitvasking, sier hun.

Anslag oljefondet refererer til, tyder på at 2–5 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt (BNP) hvitvaskes hvert år.

Oljefondets årlige rapport om ansvarlig forvaltning ble lagt fram tirsdag. Fondet hadde i fjor totalt 3.412 møter med 1.474 selskaper og stemte på totalt 116.777 forslag på 11.518 generalforsamlinger.

Oljefondet foretok også 3.941 analyser av selskapsrapportering.

Stiller krav

Arbeidet med ansvarlig forvaltning drives langs tre pilarer hvor fondet setter standarder, utøver eierskap og tilpasser investeringene sine.

– Vi ønsker både å få bedriftene til å fungere og få verdens kapitalmarkeder til å fungere bedre, sier oljefondets avtroppende sjef Yngve Slyngstad.

Han understreker at dette er sentralt for å nå fondets langsiktige mål om høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko.

I sitt arbeid med ansvarlig forvaltning utarbeider og oppdaterer oljefondet en rekke forventningsdokumenter på områder som barns rettigheter, klima og kamp mot korrupsjon, hvor hvitvasking inngår. Fem selskaper ble utelukket av fondet i fjor.

Oljefondet er nå verdt i overkant av 10.000 milliarder kroner. Uro på verdens børser har på kort tid senket verdien med flere hundre milliarder kroner.