Økonomi

Store mengder sild til spille utenfor Midt-Norge

Store mengder sild har gått tapt fordi fiskefartøyene har hatt problemer med å håndtere den store fangsten de har fått på Haltenbanken.

  • NTB

Mannskapene om bord på flere fartøy ved Haltenbanken utenfor Midt-Norge har ikke klart å berge hele fangsten. Det førte til at store mengder sild slapp ut av nøtene. Det meste av silden døde og fløt vekk, ifølge Kystvakten som har observert fisket.

Fiskedirektoratet vurderer nå flere tiltak for å unngå at sildefangsten går tapt. De vurderer blant annet forbud mot å fiske på dagtid. Det blir i så fall bare lov å fiske på kvelds- og nattetid i region Midt.

– Vi vil vurdere reaksjoner på de konkrete tilfellene, og gjøre dem oppmerksom på risikoen de tar ved å kaste store ansamlinger av sild, sier direktør Aksel Eikemo i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Silden er nå på gytevandring sørover, og det blir for tiden fisket på bankene utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal.

Les mer om

  1. Fisk
  2. Møre og Romsdal
  3. Fiskeridirektoratet