Økonomi

Trolig bare to aktuelle søkere til stillingene som visesentralbanksjefer

Tirsdag offentliggjorde Finansdepartementet søkerlistene til stillingene som visesentralbanksjef. Se de aktuelle navnene her.

Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen.
  • Mone Celin Skrede
    Journalist

Oppdatering: Etter at søkerlisten ble offentliggjort kl.14 viste det seg at én av søkere, ifølge Finansdepartementet «ved en feil», ikke stod på listen. Sjefsstrateg Jostein Tvedt (53) har også søkt. Han oppdaget gjennom Aftenpostens artikkel at han manglet. Det er dermed ti søkere til de to stillingene som visesentralbanksjefer.

Søknadsfristen for stillingene som visesentralbanksjef gikk ut 14. februar. Nå har Finansdepartementet gått ut med listen over søkere til stillingene.

I slike jobber er mye avklart på forhånd, og av de ti navnene på søkerlisten erfarer Aftenposten at trolig to er aktuelle for stillingene: Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen.

De to er alt ansatt i sentralbanken. Ida Wolden Bache er ansatt som avdelingsdirektør for pengepolitikk, og Jon Nicolaisen er nå på slutten av sin første 6-årsperiode som visesentralbanksjef. Han kan trolig gå inn i en andre periode. Begge skal være sterke kandidater til å ta over for sentralbanksjef Øystein Olsen når han går av om to år.

På Finansdepartementets søkerliste til de to stillingene som visesentralbanksjefer er det ti navn.

Ansvar for Oljefondet

Tidligere visesentralbanksjefer har hatt erfaring fra enten akademia, Finansdepartementet eller Norges Bank. En av visesentralbanksjefene skal ha særlig ansvar for Oljefondet.

Også Christian Jensen har søkt stillingene. Han er avdelingsleder og professor i økonomi i avdelingen for samfunnsøkonomi og finans ved universitetet i Stavanger.

Lang erfaring i Norges Bank

De to aktuelle kandidatene har begge lang erfaring fra Norges Bank.
Ida Wolden Bache har utdannelse fra Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science. Hun har tidligere hatt stillinger som konsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Forskningsavdelingen og pengepolitisk avdeling i Norges Bank, og som direktør for finansiell stabilitet (FST) og for pengepolitikk (PPO).

Jon Nicolaisen har utdannelse fra Universitetet i Oslo. Han følger opp Følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet, ifølge Norges Bank. Nicolaisen har også hatt ulike direktørstillinger i banken, senest for stabsfunksjoner, før han tiltrådte som visesentralbanksjef i 2014. Han er også første nestleder i bankens hovedstyre.

Les også

Enda en oppsigelse i toppen av Oljefondet

Endringer i toppen av Oljefondet

Finansdepartementet skrev før jul at visesentralbanksjef Egil Matsen ville slutte i sin stilling, og at han ville få en etterfølger. Men hvem som skulle få stillingen inngår i en større kabal der den andre visesentralbanksjefen er ett av kortene.

«Det er naturlig å se dette i sammenheng med arbeidet som allerede pågår i forbindelse med at visesentralbanksjef Jon Nicolaisens åremål utløper 1. april 2020», skrev departementet.

Det har skjedd stor endringer i toppen av Norges Bank i forbindelse med at en ny sentralbanklov trådte i kraft fra 1. januar 2020. Hovedstyret i banken skal som før ha ansvaret for Oljefondet. Nye styremedlemmer kommer inn og noen fortsetter.

En nyopprettet komité i Norges Bank skal få ansvaret for å sette renten. Her er det bare to eksterne medlemmer.

Sentralbanksjef Olsen skal lede begge komiteene og de to visesentralbanksjefene er nestledere i begge.

Les mer om

  1. Samfunnsøkonomi
  2. Norges Bank
  3. Finansdepartementet