Økonomi

Ekstraregning til boligkjøperne: 60.000 kr

Obos vil fjerne plikten til å knytte seg til Oslos fjernvarmenett.

Brenning av Oslos søppel gir varmt vann til tapping og oppvarming. Det sendes ut i byen i Hafslunds fjernvarmerør. Boligbyggelaget Obos vil bli kvitt plikten til å koble seg på. Jon Hauge

 • Sigurd Bjørnestad

– Et pennestrøk kan gi billigere boliger, sier påtroppende konsernsjef i boligbyggelaget Obos, Daniel Siraj.

Han vil fjerne muligheten Oslo kommune har til å pålegge Obos å knytte boligprosjektene til byens fjernvarmenett.

Pålegg om å installere fjernvarme øker prisen med 60.000 kroner i gjennomsnitt pr. leilighet, ifølge beregninger OBOS har gjort.

I Kværnerbyen i Oslo bygger Obos 1800 leiligheter. Her er de pålagt å legge inn rør for å frakte varmt vann rundt i alle leilighetene.

Vannet er varmet opp med forbrenning av Oslos avfall og ved å hente varme ut fra kloakken. På de kaldeste dagene er det også varmet opp med strøm eller olje.

Det statlige energispareorganet Enova har i en rapport anslått at installasjon av vannbåren varme i boliger koster to-tre ganger så mye som å installere et fullt elektrisk system.

 • Les mer om sjefsskiftet: Sirajs forgjenger satt 32 år i jobben

Ville ha noe annet

I Kværnerbyen ville OBOS i stedet for fjernvarme installere varmepumper eller varme fra grunnen. Det fikk de ikke lov til av Oslo kommune.

Daniel Siraj, Obos. Stine Moen

– Boligkjøperne blir taperne ved at leilighetene blir dyrere, sier Siraj. – Men miljøvennlige energiløsninger er vel nødvendig for å redusere klimautslippene?

– Vi mener det er mulig å kutte utslippene ved lokale løsninger som er minst like gode som fjernvarme. Dette kan for eksempel være solvarme, bergvarme eller energieffektiv elektrisk oppvarming, sier han.

Se svært våte bilder fra Kværnerbyen:

Les også

Slik har flommen preget Oslo

Vi ha fritak fra plikt

Nå har Obos gått sammen med NHO-foreningen Norsk Teknologi og Elektroforeningen (EFO) om å utfordre Oslopolitikerne.

Norsk Teknologi består av fire bransjeforeninger som lever teknisk innmat til bygg. EFO er foreningen for produsenter, importører og grossister i den «elektrotekniske bransjen».

De tre vil bli kvitt tilknytningsplikten. De mener fjernvarmen stadig mister konkurransekraft sammenlignet med annen og mer moderne teknologi for oppvarming.

– Hvorfor skal boligeiere påføres unødige kostnader for et varmesystem man ikke ønsker og heller ikke trenger? Det er nå på høy tid med fritak for tilknytningsplikten, og at fjernvarmesektoren må konkurrere på like markedsvilkår, sier adm. direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi.

– Om politikerne mener alvor med at de vil gjøre tiltak for å få ned prisene på nye boliger, bør fjerning av tilknytningsplikten for fjernvarme stå høyt på dagsordenen, sier fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.

Han vil ha teknologinøytrale krav.

– Da vil fjernvarme bli benyttet hvor det er best og billigst, mens elektrisitet og andre løsninger vil slippe til i prosjekter hvor de er best egnet, sier Voie.

Byråd avviser

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (h) vil holde på tilknytningsplikten

«Det er fornuftig at en storby som Oslo utnytter søppelet sitt til oppvarming av boliger. Det er energieffektivt og miljøvennlig. Alternativet til å gjenvinne søppel til energi er ikke kostnadsfritt og vil innebære sløsing med ressurser», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Dessuten er det mulig å få unntak.

«Utbyggere som OBOS kan få unntak for tilknytningsplikten til fjernvarme dersom det kan dokumenteres en energiløsning som vil være miljømessig bedre enn fjernvarmeløsningen. Slike unntak er gitt, for eksempel i Ensjøutbyggingen. I tillegg har byrådet foreslått at det kan gis unntak fra plikten til å knytte seg til fjernvarmenettet for passivhus og lavenergihus, når varmebehovet i sin helhet dekkes av annet enn fossile brensler.»

Sirajs budskap er at elektrisk oppvarming tilfredsstiller Fredriksens krav.

– I virkeligheten er elektrisitet alternativet til fjernvarme. I Norge er dette like miljøvennlig. Andre miljøløsninger som solvarme, bergvarme og luftbaserte løsninger, kombinert med elektrisitet, er også billigere enn fjernvarme, sier han.

 1. Les også

  Billig strøm i mange år

 2. Les også

  Hafslund pålegges fjernvarmekontroller og nitid rapportering

 3. Les også

  Dette kan bli Bjørvikas «energibygg»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. BOLIG

  Eksperten svarer: Dette bør du vite om varmepumper

 2. BOLIG

  Bør du velge vedovn eller varmepumpe?

 3. POLITIKK

  Klimaministeren vil innføre forbud mot oljefyring som oppvarming

 4. BOLIG

  Ukens grønne tips: Hvordan kan en familie redusere klimautslippene sine med små grep?

 5. BOLIG

  Slik kan du enkelt spare strømutgifter

 6. BOLIG

  Fasaden på dette huset er en strålende nyhet for klimaentusiaster