Økonomi

Statoils USA-sjef angrer ingenting

Fra 2008 til 2011 gikk Statoil inn i tre områder i USA, og fortsatte å kjøpe seg opp. Så kom oljeprisfallet.

Torgrim Reitan.
  • Hilde Øvrebekk Lewis

- Jeg er aldri en stor tilhenger av etterpåklokskap, sier tidligere finansdirektør Torgrim Reitan om at Statoil har brukt flere hundre milliarder kroner på investeringer og oppkjøp i USA.

Statoil gikk inn i skiferområdet Marcellus i Ohio i 2008, i Eagle Ford i Sørvest-Texas i 2010 og Bakken-området i 2011. Og de fortsatte å kjøpe seg opp i disse områdene. Det var i en periode da oljeprisen var betraktelig høyere enn i dag.

Så kom oljeprisfallet, og nedturen begynte. Bare i fjor var nedskrivningene i den internasjonale delen av Statoils virksomhet på 42,7 milliarder kroner.

Torgrim Reitan tok over som sjef for Statoil i USA for seks måneder siden. Før det var han finansdirektør, og derfor med på mange av de oppkjøpene selskapet i ettertid tid har fått kritikk for.

Men Reitan angrer ingenting.

Treårsplan

- Jeg er aldri en stor tilhenger av etterpåklokskap. Det er sånn det er når prisene faller, og vi er mer sårbare fordi vi kjøpte disse andelene når prisene var høye. Men disse avtalene ble vurdert som gode da de ble gjort, og det er eierandeler som kommer til å tjene store penger for Statoil i årene fremover, sier Reitan.

- Folk får kalle meg det de vil, men jeg er opptatt av at dette er en stor del av Statoils fremtid.

Med en oljepris på rundt 35 dollar pr. fat, tjener Statoil penger på driften av disse områdene, forklarer Reitan. Men etter skatt, nedskrivninger og avskrivninger, sitter de igjen med et tap. Tilsammen tok Statoil et tap i utlandet i fjerde kvartal i fjor på 6,1 milliarder kroner etter skatt, men før nedskrivninger.

Nå er målet å tjene mest mulig pr. fat, ikke produsere mest mulig.

- Vi skal redusere prisen vi trenger for å tjene penger fra 90 dollar pr. fat i 2014 til 50 dollar pr. fat i 2018.

Og, ifølge Reitan, har de allerede begynt å se resultater av forbedringsprogrammet som ble satt i gang i fjor.

- Kunstig diskusjon

Han sier også at den amerikanske virksomheten har som mål å tjene 10 dollar pr. fat fra driften i 2018 i stedet for 5 dollar pr. fat i 2014, ved en pris på 50 dollar pr. fat.

- Vi betaler ikke skatt i USA, så dette vil gi oss et kontantoverskudd på 10 dollar pr. fat dersom oljeprisen er 50 dollar pr. fat. Det er ikke mange steder vi kan si at vi sitter igjen med 10 dollar pr. fat når oljeprisen er 50 dollar. Det vil skape en stor kontantstrøm tilbake til selskapet.

Mange analytikere og fagforeningsledere har de siste par årene satt Statoils utenlandssatsing opp mot selskapets satsing på norsk sokkel. Det mener Reitan er en kunstig diskusjon.

- Vi har voldsom tro på norsk sokkel, og det har aldri vært noen tvil om at norsk sokkel er ryggraden i selskapet. Erfaringer vi har gjort oss her, kan vi ta med oss ut. Og omvendt. Da kan vi skape verdier både i Norge og i utlandet.

— Vi er del av en global bransje, og det skaper verdier hjemme. Det er nå vi virkelig kan gjøre endringer og gjøre oss robuste for fremtiden. Oljeprisen har falt mer enn noen fryktet. Men nå må vi bruke denne perioden til å sørge for at dette fungerer på lang sikt.