Ord som «historisk» og «eksepsjonelt» satt løst da Statoil og partnerne overleverte planen for utbyggingen av megafeltet Johan Sverdrup til norske myndigheter.

— Det er en usedvanlig stor glede å stå her og overrekke denne planen, sa konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

Feltet som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger, kan få stor betydning for Norge i tiårene fremover.

Dette er fem grunner til det:

1. Et av de største feltene noensinne

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel gjennom tidende og det syvende største når også gassfeltene regnes med.

Da har Aftenposten tatt utgangspunkt i middelverdien av ytterpunktene for anslagene på feltets størrelse.

Majoriteten av de andre store oljefeltene, slik som Statfjord og Ekofisk, ble satt i drift på 70— eller 80-tallet.

— Denne planen representerer den mest omfattende utbyggingen på norsk sokkel siden gigantene ble bygget ut på 80-tallet, sier Sætre.

2. Skal produsere olje i 50 år

Feltets størrelse sammenlignet med Oslo-regionen
Statoil

Feltet strekker seg over 200 kvadratkilometer og vil være i drift i rundt 50 år fra og med 2019. Olje— og energiminister Tord Lien understreker at utbyggingen kommer svært beleilig.- Timingmessig kommer dette prosjektet på et helt genialt tidspunkt. Det er ikke til å legge skjul på at leverandørindustrien har utfordringer om dagen, så dette er kjempeviktig, sier Lien til Aftenposten.

Når feltet er i full produksjon i 2025 er det anslått at det alene vil stå for rundt 25 prosent av total norsk produksjon på sokkelen.

3. Feltet er lønnsomt selv med lave oljepriser

Statoil anslår at Johan Sverdrup-feltet vil gå rundt økonomisk med en oljepris under 40 dollar fatet.

Det gjør feltet robust for svingninger i oljeprisen og i konkurransen med andre land.

4. Staten kan få store skatteinntekter

Statoil anslår at feltet vil gi 670 milliarder kroner i selskapsskatt til den norske staten. Totalt vil inntektene være på 1350 milliarder kroner — altså mer enn hele statsbudsjettet for 2015.

— Dette kommer norske skattebetalere til å nyte godt av i mange tiår fremover. Det skal finansiere velferdsstaten, sier Lien.

5. ..og andre oljeinntekter

Statoil, der staten eier 67 prosent, er operatør på feltet og største eier på Johan Sverdrup med 40 prosent. Også Petoro, som forvalter statens direkte eierandeler i norsk olje— og gassvirksomhet, er med på eiersiden.

6. Kan gi 50.000 årsverk

Ifølge konsekvensutredningen kan den første fasen av utbyggingen gi over 50.000 årsverk.

Slik blir Johan Sverdrup-plattformene i Nordsjøen:

Allerede er flere kontrakter blitt signert: