Økonomi

Fransk stjerneøkonom vil hive Luxembourg ut av EU

Luxembourg er blant landene i Europa med mest hemmelighold rundt økonomiske forhold.

Den franske økonomen Gabriel Zucman mener Luxembourg har solgt seg til internasjonale skattetriksere. Blir det ikke bedre, mener han Luxembourg bør ut av EU.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Det vil han gjøre hvis landet ikke trer ut av rollen som sentrum for internasjonal skatteplanlegging.

– Vi må forvente åpenhet og samarbeid fra Luxembourg for å få bukt med hemmelighold og skatteunndragelse. Hvis landet ikke samarbeider, har det ikke en plass i EU, sier Zucman til Aftenposten.

Den franske 30-åringen er et ungt stjerneskudd blant økonomene. Han har allerede en pen liste med publiseringer i økonomens beste tidsskrifter, han samarbeider med økonomkjendis Thomas Piketty og jobber ved noen av USAs beste universiteter.

Førsteamanuensis Gabriel Zucman, Stanford University.

Dette året er han tilknyttet Stanford University i California.

Onsdag kveld deltok han på et åpnet møte i Oslo, der Aftenposten er medarrangør.

Tidligere i år kom hans bok Skjult rikdom – hvordan de superrike gjemmer formuene i skatteparadiser ut på norsk.

 • Debatten ble arrangert onsdag 25. oktober.

Foreslår kraftige tiltak

I boken kommer Zucman med en rekke forslag for å bekjempe internasjonal skattejuks og skatteomgåelse.

– Vi kan og må bruke kraftige virkemidler. Sveits, Luxembourg, Cayman Islands, De britiske jomfruøyene og andre skatteparadiser tilbyr rike mennesker å bruke deres territorium til å stjele fra skattemyndighetene i andre land, sier han.

Han anslår tapene til 200 milliarder dollar (1600 milliarder kroner) årlig for landene som blir rammet.

Gabriel Zucman går hardt ut mot Luxembourg som han mener har solgt seg til skattetriksere. Zucman deltok på debatt i Oslo onsdag kveld.

– Dette er tyveri fra alle lovlydige skattebetalere. Vi må kunne dimensjonere mottiltakene i samme omfang som tyveriet, sier han.

Bør bruke straffetoll

Zucman tar til orde for straffetoll på handel overfor med land som ikke vil delta i det internasjonale skattesamarbeidet.

– Skatteparadisene er små land som er avhengige av handel. Straffetoll på deres eksport vil ramme hardt, sier han.

Det går også an å ilegge særskilte skatter på utbytte og renter som går til land som ikke vil samarbeide. Han viser til at USA og Frankrike har slike skatter på kapitalstrømmer til land på en svarteliste.

– Men det er viktig at noen store europeiske land går sammen om tiltakene. Jo flere som er med, desto bedre, sier Zucman

Hive Luxembourg ut

Luxembourg er ifølge Zucman et særtilfelle.

– Landet er både EU-medlem og spiller samtidig en svært viktig rolle i innen internasjonal skatteunndragelse og skatteomgåelser. EU-medlemskapet beskytter Luxembourg mot internasjonale handelstiltak, sier Zucman.

Les også

Eva Joly mener «ulv i fåreklær» styrer EU

Men for å få Luxembourg til å samarbeide er han villig til å ta i bruk drastiske tiltak.

– Hvis Luxembourg ikke vil samarbeide bør trusselen være klar: Eksklusjon fra EU, fulgt av en handelsboikott fra de store EU-landene, sier han.

– Du oppfordrer til handelskrig innad i EU. Er det smart, og er det i det hele tatt realistisk?

– Jeg er en sterk tilhenger av frihandel, men jeg tror ikke globaliseringen har noen fremtid hvis det betyr enda lavere skatter for de velstående og for flernasjonale selskaper, og høyere skatter for resten av oss. For å redde globaliseringen, må vi endre skattepardisenes adferd, noe som krever omfattende tiltak mot dem.

Knapt et selvstendig land

Zucman begrunner dette med at Luxembourg har undergravd sin egen status som selvstendig land. Han viser til at 150.000 arbeidstagere hver dag krysser grensen fra Frankrike, Belgia og Tyskland for å jobbe der.

Utenlandske arbeidstagere, banker og investeringsfond står ifølge Zucman for en tredjedel av verdiskapingen i landet.

– Luxembourg er blitt et viktig finanssenter ved å selge sin egen selvstendighet. De lar multinasjonale selskapene kjøpe retten til å bestemme sitt eget skattenivå, sier han.

Hans konklusjon er oppsiktsvekkende.

– Luxembourg har gått så langt i å selge seg til rike utledninger og utenlandske banker at vi kan stille spørsmål ved om det er en selvstendig nasjon. Bare selvstendige land kan være med i EU, sier Zucman.

Les også

 1. Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt

 2. Tidenes største dokumentlekkasje avslører at statsledere og politikere gjemmer bort milliarder

 3. Oljefondet kutter skatten på en «rimelig» måte

Les mer om

 1. Luxembourg
 2. Skatteparadis
 3. Økonomi