- Hovinbyen må få nok mennesker

  • Astrid Løken
  • Slutt å diskutere høyder. Diskuter heller hva som skal være i første etasje. Det er den viktigste etasjen i byen, sa Erling Dokk Holm på Aftenpostens byutviklingsseminar onsdag kveld.

Samtlige plasser var fylt opp på Aftenposten og Oslobys byutviklingskonferanse onsdag kveld. Temaet var Hovinbyen, som er det neste store området i Oslo som skal bygges ut. Mange ville høre debatten om hva Hovinbyen skal være.

Aftenpostens kulturredaktør, Sarah Sørheim, innledet med å spørre hva dette mystiske stedet Hovinbyen egentlig skal bli for noe.

Mange ville høre om utviklingen av Hovinbyen. Her er Aftenpostens kulturredaktør og debattleder Sarah Sørheim sammen med Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Byen i byen i byen— Jeg ble veldig glad da jeg hørte at Ensjøbyen var en del av Hovinbyen. Det er mange byer her. Og Tiedemannsbyen er nok en av de minste byene i landet, sa arkitekt Morten Longum i Tag Arkitekter.

Han var med å planlegge Tiedemannsbyen, som ligger inne i Hovinbyen, hvor det totalt er funnet plass til 27.000 nye boliger.

— Er det noen som vil flytte dit da? Vi var jo litt i tvil da vi startet opp, men nå popper det jo mange boligprosjekter opp i Ensjøbyen. De er vanskelig å følge med på alt som skjer, egentlig, sa Longum.

— Lambertseter er en kjempebra, men det er en forstad, som er totalt uegnet hvis vi skal utvikle en by, sa Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo, som mener det må tas noen grep så ikke man ender opp med å lage en forstadsby eller drabantby av Hovinbyen.

- Må ha nok mennesker

- Så hva skal til for at Hovinbyen skal bli levende og pulserende?

— To ting. Det må være nok mennesker der, men det må også være nok funksjoner der. Veldig ofte, når man bygger nye bystrøk, klarer man ikke å bygge inn nok funksjoner. Årsaken er nok at man prøver å planlegge seg til hvordan byen skal se ut og bygger alle bygningene fra scratch, sier Erling Dokk Holm til Aftenposten.

- Den største tabben med Ensjøbyen er at man har revet mange gamle bygg, sa Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo, som mener de er viktige fordi de skaper atmosfære.

Liv på fortauet

— Også må du ha en bygningsmasse som gjør at du kan bytte ut funksjonene etter behov. Dette sørger for at det er liv på fortauet. Det får du jo til i et kjøpesenter. Så du kan planlegge for det. Men det som veldig ofte er med på kjøpet når man bygger helt nytt, er at bygget mister karakter, som er en viktig bidragsyter for å skape atmosfære, påpeker Holm.

Han mener man må ta vare på gamle bygninger i tillegg til de nye,

— Den største tabben med Ensjøbyen er at man har revet mange gamle bygg. Man må skape atmosfære også, påpeker Dokk Holm.

Også må man ha en byplan.

— Hvis man bare bygger lameller, eller frittstående blokker, så får man drabantbypreg, som man kan si ikke er spesielt atmosfærefremmende, sier Holm.

Slik kan det bli på Økern. Her sees Ulvenveien, en lokal gate, som går gjennom Økern, som er tenkt som hovedsentrum i den nye Hovinbyen.

— Må ha halvprivate rom for å bli kjent med folk

— Man må være mye mer trofast mot klassiske bygrep, slik at bygningene vender ut mot gaten. Og så må man ha store gårdskvartaler i tillegg, slik det er på Torshov, Grünerløkka og Sørenga. Da oppnår du det som er utrolig viktig; disse halvprivate rommene, som gjør at folk blir kjent og skaper sosial kapital. Disse kvartalene finnes på Ensjø, men de er ikke alltid like bevisst bygget opp, sier Holm.

— Vi får ikke en bra by hvis vi ikke satser på bra arkitektur, sier Holm

Han mener kultur må trekkes inn fra dag en.— Kultur er kjempeviktig. Man har fått det til på Tøyen. Kodeordet er å gjøre dette til et urbant sted, ikke til en forstad Urban rekreasjon også. Vi kan ikke lage en by uten, sier Holm.

Og avslutter:

— Slutt å diskutere høyder. Begynn heller å finne ut hva man skal ha i 1. etasje på bygget. Det er den viktigste etasjen i byen, sierErling Dokk Holm.