Økonomi

Leder for ingeniørene: Frykter enda høyere ledighet

Arbeidsledigheten blant ingeniører og datafolk kan være enda høyere enn statistikken fra Nav viser, frykter arbeidstagerorganisasjonen Tekna.

Veksten blant ingeniører og dataspesialister rammer i særlig grad olje- og gassnæringen på Vestlandet. Foto: AMIT DAVE, REUTERS/NTB SCANPIX

 • Roar Østgårdsgjelten

Nav-tallene for april viser en kraftig vekst i ledigheten blant ingeniører og datafolk. Den prosentvise veksten var på 60 prosent, men fra et lavt nivå.

Det er særlig stor økning i ledigheten blant ingeniører og dataspesialister i petroleumsnæringen der oljeselskaper og leverandørindustrien har varslet oppsigelser og andre nedbemanninger på grunn av den lavere oljeprisen.

Enda flere arbeidsledige?

Ingeniørorganisasjonene er bekymret og krever særskilte tiltak for å beholde ingeniørkompetansen i den utsatte olje— og gassnæringen.

— Våre tall bekrefter Nav-tallene. Vi har hatt en dramatisk økning i henvendelser fra medlemmer som søker juridisk råd i forbindelse med nedbemanninger, omstillinger og sluttpakker. Det er snakk om en dobling av antall henvendelser fra første kvartal 2012 til første kvartal i år. Vi har fått 2126 slike henvendelser i løpet av tre måneder, og antallet øker fra måned til måned, sier Lise Randeberg, leder for arbeidstagerorganisasjonen Tekna, som organiserer sivilingeniører og teknologer.

Hun tror dagens ledighetstall blant ingeniører bare er starten på en bølge.

LES OGSÅ:

Les også

Vil du ha jobb? Sats på helse og omsorg

Venter med å melde seg ledig

— Uavhengig av tallene, så er situasjonen vanskelig for dem som rammes. Det er mange familier og enkeltmennesker bak tallene, sier Tekna-presidenten.

Organisasjonen har mistanke om at ledighetstallene kan være enda høyere enn det som fremgår av Nav-statistikken.

— Vi er usikre på om våre medlemmer melder seg ledige. Noen tror de skal få seg nye jobb raskt, og synes det er liten vits i å melde seg som ledige. Kanskje det også er liten tiltro til hjelp fra Nav. Dessuten synes de det er et ubehagelig stempel å være ledig, sier Randeberg til Aftenposten.

Mange har fortsatt sluttpakker

Leder i Tekna Stavanger avdeling, Terje Amundsen, har selv mistet jobben to ganger det siste året. Han meldte seg ledig når han mistet siste jobben rundt nyttår.

— Vi ser ikke de reelle tallene ennå. Jeg tror det er svært mange som slutter i jobben med sluttpakker. Dermed er de ikke registrert som ledig før sluttpakken tar slutt. Da kan det gå en viss tid. Mange jeg kjenner ønsker ikke å melde seg ledig, sier Amundsen.

— De vil aller helst over i ny jobb før de merker det på lommeboka og håper de skal slippe å være registrert som arbeidsledig.

«Skrikende mangel på folk»

Bransjeorganisasjonen Abelia, som står tilsluttet arbeidsgiversammenslutningen NHO, oppfatter veksten i ingeniør- og IKT-ledigheten som et regionalt, og ikke et nasjonalt problem.

— Våre virksomheter har behov for flere fagfolk. Det er skrikende mangel på IKT-kompetanse, sier adm. direktør Håkon Haugli i Abelia.

Håkon Haugli, adm. direktør i HNO-foreningen Abelia. Foto: JULIA JONETTE FJELLHEIM

IKT er forkortelse for informasjons— og kommunikasjonsteknologi, eller dataspesialisert med et annet ord.Haugli viser til årlige konjunkturundersøkelser hvor Abelia-bedrifter rapporterer om økt behov for kompetanse.

Konsulentselskapene Damvad og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om etterspørselen etter slik kompetanse.

— I verste fall kan én av fire bedrifter mangle IKT-spesialister i en 15-årsperiode, sier Abeliasjefen.

Ønsker teknologioverføring til andre

Både Tekna og ingeniør- og teknologiorganisasjonen NITO etterlyser tiltak for å bevare og utnytte ingeniør- og datakompetansen når olje- og gassnæringen nå nedbemanner.

Ca. 20 prosent av Tekna-medlemmene arbeider i petroleumsrelatert virksomhet, forteller Tekna-leder Randeberg.

— Vi har foreslått et program for teknologioverføring. Ikke bare i petroleumsnæringen, men også på andre samfunnsområder. Vi har ikke system for slik overføring i Norge. Det er stort sett overlatt til tilfeldigheter, sier hun.

NITO har opptatt av å beholde kompetansen i oljenæringen på Vestlandet.

— Her tenker vi oss et samarbeid med bedriftene og næring, utdannelsesinstitusjonene, Nav og andre berørte parter, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO foreslår dugnad

Også NITO er opptatt av et innovasjonsprosjekt.

— Vi kan tenke oss en form for dugnad. Bondevik I-regjeringen satte av 100 millioner kroner til prosjektutvikling i petroleumssektoren for å beholde og skape aktivitet i næringen i en periode med fallende aktivitet. Kanskje kunne man gjøre noe lignende nå, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO-president Trond Markussen. Foto: NITO

Han er også opptatt av rekrutteringen og litt bekymret over færre søkere til ingeniør— og teknologifagene. Det tror han er konjunkturbestemt.- Bølgedalen nå er anslått å vare i år og neste år, og aktiviteten kommer til å ta seg opp igjen i løpet av 2016, ifølge anslag. Vi må skape interesse og nysgjerrighet for å få unge til fortsatt å ta utdannelsen. Vi kommer til å være avhengig av olje og gass i mange år fremover uansett hvor mange grønne arbeidsplasser vi klarer å skape, sier NITO-president.

 1. Les også

  Norsk vekst i jumboklassen

 2. Les også

  Beskylder Regjeringen for å svartmale oljen

 3. Les også

  Nå mister også langtidsutdannede jobben

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  I fjor ble ingeniøren nedbemannet, nå jobber han som lærer

 2. ØKONOMI

  NITO frykter massepermittering uten lønnstilskudd

 3. VERDEN

  Røe Isaksen: For tidlig å si hvem som er hardest rammet

 4. ØKONOMI

  Aker Solutions-klubbleder advarer om regelbrudd ved permittering: – Strikken er strukket for langt

 5. ØKONOMI

  Må jeg svare når sjefen sender epost sent på kvelden?

 6. KARRIERE

  Anna Mestad fikk jobb før hun var ferdig utdannet. Her er de trygge karrierevalgene.