Økonomi

Eriksson vil aktivisere sosialklientene

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil ha sosialhjelpsmottagere ut i arbeid, og satse mer på varige lønnstilskudd som man kan beholde inntil man går av med pensjon.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Eriksson legger fredag klokken 12 frem forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, varsler Arbeids— og sosialdepartementet.

Her er hovedpunktene:

 • Regjeringen oppretter en ny, varig lønnstilskuddsordning fordem med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.
  Det betyr at arbeidsgiver og Navspleiser på inntekten til folk som sliter med å få jobb. Det blir ikke lengertak på hvor mange som skal kunne få dette tilskuddet.
 • Arbeidsgiver skal også få dekket utgifter for arbeidssøkeresom trenger tilrettelegging.
 • Det innføres arbeidsplikt for sosialhjelpsmottagere.Folk som har tungveiende grunner for ikke å delta, vil være unntatt.
 • Det innføres generell adgang til midlertidig ansettelse iinntil tolv måneder – men noen begrensninger.
 • For å forenkle arbeidet med å få flere i jobb, vil antallordninger blir halvert.
 • Vi må mobilisere arbeidsgiverne, sier Eriksson.

Det er begrunnelsen for at han vil ha økt bruk av lønnstilskudd.

- Uforutsigbar og dårlig

Dagens ordning med lønnstilskudd er uforutsigbar og for dårlig, mener Regjeringen. Varig lønnstilskudd skal kunne gis frem til pensjonsalder.

Regjeringen bedrer også ordningen med midlertidig lønnstilskudd.Regjeringen mener det offentlige skal betale75 prosent av lønnskostnadene for midlertidige ordninger.

-Vi trengere arbeidskraften i årene fremover og må jobbe smartere for å få flere i arbeid, mener Eriksson.

- Flere fra trygd til trygg jobb

Arbeids- og sosialministeren begrunner forslagene om økt bruk av midlertidig ansettelser med at det må skapes en arena for å prøve seg.

— Vi ser at flere - spesielt ungdommer - står i fare for å havne på varig trygd. Derfor er det viktig for regjeringen å komme med målrettede ordninger sånn at vi kan få flere fra trygd til trygg jobb, sier statsråden i en pressemelding.

— Hvordan skal vi klare å lage en arena, en bro og et springbrett, innledet han, og sa at det «handler ikke om å gjøre arbeidslivet dårligere, men bedre».

- Ungdom skal opp om morgenen

Eriksson sier at han har lyttet til høringsuttalelsene, og lagt inn beskyttelsestiltak for de midlertidig ansatte.

Han presiserer: «La det være helt klart at hovedregelen fortsatt er fast ansettelse.»

Eriksson tror at det bor noe bra i alle, og at alle kan noe. Derfor vil han innføre aktivitetsplikt for trygdede i alle kommuner.

Som eksempel bruker han ungdom som har droppet ut av skolen, uten noen diagnose. Han vil ta tak i dem på en bedre måte, og gi dem forpliktelser.

— De skal opp om morgenen og ha noe å stå opp til, sier han.

Ekstra legesjekk ved langt sykefravær

For rusbrukere kan aktivitetsplikten være å følge opp rehabiliteringen, det forplikter også omsorgsapparatet.

— Mitt mål er at flest mulig skal gå fra trygd til arbeidslivet, sier Eriksson og varsler en stortingsmelding om overgangsstønaden til våren.

— Det er uheldig at kommunene ikke følger opp kvalifiseringsprogrammene, sier statsråden, og føyer til at i går ba han fylkesmennene om å innskjerpe det overfor kommunene.

Regjeringen vil også gjennomføre forsøk med en ny medisinsk vurdering av en annen enn den sykmeldtes fastlege etter seks måneders sykefravær. Dette forsøket skal startes opp tidlig neste år.

Ap: - Større usikkerhet

Arbeiderpartiet er godt forberedt på den foreslåtte lovendringen, og hadde pressemelding klar til fremmøtte journalister.

«Økt adgang til midlertidig ansettelser betyr større usikkerhet for de som er nye i arbeidslivet og alle som skifter jobb. Folk trenger større trygghet for arbeidsplassene sine, ikke mindre trygghet», skriver arbeidspolitisk talsperson i Ap, Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Les også

 1. Robert Eriksson: Det må lønne seg å jobbe

 2. Eriksson vil heve aldersgrensen til 75 år

 3. Syv grunner til at Frp sliter

 4. – Hadde jeg visst hva Frp sto for, ville jeg aldri verden stemt på dem