Økonomi

Nordeas sjeføkonom: Økt rente i USA er bra for alle

USAs sentralbanksjef Janet Yellen har nøkkelen for om det snart blir slutt på den uvanlige perioden i verdensøkonomien med rekordlave renter.

Finansmarkedene vokter hver eneste uttalelse fra den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen for å snappe opp mulige signaler om neste renteoppgang.
 • Roar Østgårdsgjelten

— Renten er svært, svært lav i de aller fleste land, ja i noen land er den negativ, sier Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen.

— Et land prøver å øke renten. Det er USA. Der har økonomien vært god lenge. Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) er nær målet om en prisvekst på 2 prosent. Sentralbanken har lenge hatt intensjon om å øke renten. Den første renteøkningen på ni år skjedde i desember. Utviklingen i økonomien er fortsatt så god at det forsvarer ytterligere renteøkning. Starten av året var preget av uro i finansmarkedene og usikkerhet om de globale vekstutsiktene. Fed (Federal Reserve) har derfor vært varsom med ytterligere renteøkning.

Les om eurolandene i EU som har negativ rente:

Les også

Han har brukt 6800 milliarder kroner - uten resultat

— Hvorfor er det bra at amerikanerne øker renten?

— Med de lave rentene i de fleste land er det mange som snakker en valutakrig mellom sentralbankene som kappes om å senke på sin valuta. USA sitter med nøkkelen. Landet har verdens største økonomi. Er det en økonomi som i dagens situasjon har muligheten til å øke renten, så er det USA. En slik renteøkning kan lette presset på andre sentralbanker. Det er å håpe at Fed klarer å øke renten, og at verden tåler og aksepterer økte renter i USA. Det er bra for alle. Negative renter er en unormal situasjon. Er det en ende på dette, ja så er det USA som sitter med nøkkelen. Hvordan finansmarkedene reagerer på en videre renteoppgang i USA er den store X-faktoren.

- Hvordan tolker du nye nøkkeltall for norsk økonomi som kom denne uken? De viser litt økt arbeidsledighet, flat utvikling i varehandelen og svakere utvikling i industrien.

— Det er ikke noe oppsiktsvekkende i disse tallene. De bekrefter et bilde vi har sett lenge. Jeg tror ikke tallene for detaljhandelen, som viser tilnærmet flat volumvekst, er uttrykk for at forbrukerne slår på bremsene. Pengebruken øker med 3-4 prosent på årsbasis. Men fordi prisveksten er høy, spesielt på importerte varer på grunn av svak krone, er volumveksten i forbruket uendret. Veksten i pengebruken er på linje med inntektsveksten.

Les også hvordan sentralbanksjef Øystein Olsen vurderer utsiktene:

Les også

Sentralbanksjefen: - Vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinteren

— Dere har lenge vært opptatt av todelingen i norsk økonomi – Olje-Norge og resten av landet. Bekrefter disse tallene en slik utvikling?

— Ja. Ser vi på konsumet er det store forskjeller i vareomsetningen målt i verdi. Mens årsveksten er nær null i Rogaland, er den rundt 6 prosent i Oslo. For hele landet er veksten på rundt 3 prosent.

- Hva betyr denne todelingen på lengre sikt?

— Det alle frykter er at det som skjer i de oljerelaterte næringer skal slå over i den øvrige økonomien. Slik sett er det bra at det er en todeling. Det at den økonomiske veksten opprettholdes sånn noenlunde, er bra for norsk økonomi. Todelingen reflekterer også at vi står overfor en periode med store omstillinger i norsk økonomi. Vi må belage oss på at arbeidsledigheten, som har økt litt, kommer til å øke litt mer. Det skyldes at oljesektoren går dårlig. De skal nedbemanne mer. Det at økonomien er todelt betyr at omstillingen blir mindre smertefull enn den kunne ha blitt. Omstillingen tar tid og vi må regne med at ledigheten kommer til å bli liggende på et høyere nivå enn tidligere.

Les også økonomiredaktør Ola Storeng:

Les også

Derfor vil lønningene øker saktere heretter

— Får de nye nøkkeltallene denne uken noen betydning for lønnsoppgjøret hvor det er innspurt i meglingen i frontfaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i helgen?

— Det er ingen stor nyhetsverdi i disse tallene. De bekrefter – som sagt – det bildet som var vært i noen tid. Derfor legger ikke tallene noen endringer i forutsetningene for lønnsoppgjøret.

 1. Les også

  Fire grunner til at veksten i norsk økonomi tar seg opp neste vinter

 2. Les også

  NHO: - Oljekrisen vil ramme Oslo med full kraft

 3. Les også

  Hvorfor Norges Bank forbereder oss på rente under null|Ola Storeng

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Ut med Starbucks. Inn med Stars Coffee. Slik erstatter Russland de amerikanske kjedene.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5