Økonomi

Legger skylden for Nav-svikten på de rødgrønne

Arbeids- og sosialministeren vil få Nav på skinnene igjen. Han har begynt med å fjerne 1500 skjemaer fra papirbunkene.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er ikke overrasket over funnene i de to rapportene som konkluderer med at Nav-reformen sendte færre fra trygd til arbeid.
  • Stine Barstad
    Journalist

Nav-reformen har ikke lykkes med å få flere ut i arbeid.

Snarere tvert imot: To omfattende evalueringsrapporter Aftenposten omtalte tirsdag konkluderer med at reformen sendte færre fra trygd til jobb.

Arbeids— og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er ikke overrasket over funnene.

— I opposisjon var jeg en klar talsmann for at vi ikke har gjort nok for å sikre hovedmålet med Nav-reformen - å få flere arbeidsledige fra trygd til arbeid, sier Eriksson til Aftenposten.

— Rapportene styrker min tidligere påstand om at den rødgrønne regjeringen med stø hånd har styrt Nav-lokomotivet i grøfta. Nav er et stort lokomotiv som må gå på skinner for å gi folk i en vanskelig situasjon riktig hjelp til riktig tid for å komme tilbake i arbeidslivet, legger han til.

Har startet gjennomgang

Han mener reformen både var for dårlig planlagt, for dårlig gjennomført, og dessuten solgt inn alt for høyt. Eriksson er enig med forskerne som mener at reformen så langt har kostet Norge mer enn den har gitt, og mener løsningen ligger i å få Nav til å fungere slik det var tenkt.

— Vi må få Nav tilbake på skinnene igjen. Regjeringen har allerede satt i gang en helhetlig gjennomgang av Nav, for å bedre brukeropplevelsen og styrke virkemiddelapparatet. Å sette i gang denne gjennomgangen var noe av det første jeg gjorde, sier Eriksson.

Han sier Regjeringen gjennom IA-avtalen har sørget for å forbedre sykefraværsoppfølgingen.

Fjerner skjemaer

— Med grepene vi har gjort blir det 1500 færre skjema og oppfølgingsrapporter som skal leveres til Nav - daglig. Det betyr at 69 ansatte i Nav kan få heve blikket fra papirbunkene og ha fokus på menneskene, sier han.

Han sier Regjeringen også om kort tid vil sende ut på høring forslag om forenkling og opprydding i arbeidsmarkedspolitikken, som skal hjelpe til å kvalifisere folk inn mot arbeidslivet. Også forslag om å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere sendes snart ut på høring. Også dette vil hjelpe med å få flere unge i arbeid, mener Eriksson.

Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet.

AP: — Riktig å opprette Nav- Statsråd Eriksson overtok et Nav som skrittvis har blitt forbedret. At arbeidsministeren ser bort fra dette er litt overraskende. Jeg vil samtidig minne om at de aller fleste vedtak, lovendringer og budsjetter som omhandler Nav har vært enstemmige, også inkludert Frp, helt fra starten i 2005, sier arbeidspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Dag-Terje Andersen.

Han var ansvarlig statsråd for Nav i deler av reformperioden fra 2008 til 2009. Andersen mener Nav bør ha «mer og bedre kontakt med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet», og samtidig «bli mer brukevennlig». Han oppfordrer imidlertid statsråden til ikke å svartmale situasjonen.

— Brukerne er mer fornøyd med Nav nå. Arbeidsministeren bør ikke snakke Nav ned. Han bør i stedet dyrke det som fungerer og rette opp det som ikke fungerer, sier Andersen.

Han er klokkeklar på at opprettelsen av Nav var riktig vei å gå.

— Det var riktig å opprette Nav og slå sammen Trygdeetaten, Aetat og den kommunal sosialtjenesten. Det er riktig å se arbeid og trygd i sammenheng, for å få flere over i arbeid, sier Andersen.

Dagfinn Høybråten vil ikke kommentere.

«Nav-reformens far» kommenterer ikkeDagfinn Høybråten (Krf), som planla og utformet mye av reformen, og som regnes som «Nav-reformens far», opplyser via kommunikasjonsavdelingen i Nordisk Ministerråd at han ikke uttaler seg om «om norsk politikk» i sin «nåværende stilling».

Bjarne Håkon Hanssen, som i Stoltenberg II-regjeringen var ansvarlig statsråd for Nav under gjennomføringen av reformen fra 2006 til 2008, har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag.

Les også

  1. Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd

  2. Lærte å bli strengere i utbetaling av sykepenger

  3. Helse- og Politi-Norge bruker millioner på å oppdatere utdatert XP-programvare

  4. Svært få klarer seg selv etter fire år med Nav-hjelp