Økonomi

Mener Regjeringen bommer med skatt

Regjeringen ønsker å stimulere til at folk tar høyere utdanning og står noen år ekstra i arbeid. Dermed er det et paradoks at nettopp disse får høyere skatt som pensjonister, mener skatteprofessor Ole Gjems-Onstad.

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI mener Regjeringen vil straffe folk som ønsker å stå lenger i arbeidslivet, slik den samme regjering ønsker. Foto: JON HAUGE

 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Tirsdag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem forslag til statsbudsjett for 2011. Blant de viktigste prioriteringene er en tilpasning av skattereglene for pensjonister.

— Hensikten med tilpasningen er å sikre at skattereglene støtter opp under pensjonsreformens mål om at det skal lønne seg å arbeide, og legge til rette for at en kan kombinere pensjon og arbeid på en god måte, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da.

Tilpasningen, som ifølge Johnsen gir seks av ti AFP- og alderspensjonister skattelette, går hardt ut over dem som får høy inntekt som pensjonist.

I tillegg vil regjeringen blant annet ha flere studieplasser og få flere gjennom videregående opplæring.

- Paradoks

Men satsingen på utdanning kolliderer med målet i skatteomleggingen for pensjonister, mener Ole Gjems-Onstad, professor ved Handelshøyskolen BI.

- Incentivene går i feil retning. De nye skattereglene for pensjonister belønner ikke folk med høy utdanning og lang arbeidsinnsats. Det er de med lav utdanning og liten arbeidsinnsats som får glede av det, sier skatteprofessoren.

Han viser til at folk med høy utdanning og lang arbeidsinnsats vil gå inn i pensjonisttilværelsen med høy pensjon. Det er disse som må betale for at seks av ti pensjonister skal få lavere skatt.

— Dette er et paradoks som ikke er fremme i debatten i det hele tatt, sier han.

- Stimulerer til økt arbeidstilbud

Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet presiserer at hensikten med endringene først og fremst er å fjerne høy marginalskatt på arbeid for dem som omfattes av skattebegrensningsregelen.

- Disse ville fått opp mot 55 prosent marginalskatt på arbeid uten endringene. Dette gjelder 50 prosent av pensjonistene med lavest inntekt. Det er særlig den reduserte marginalskatten på arbeidsinntekt vi mener kan stimulere til økt arbeidstilbud, og først og fremst blant nye pensjonister, sier han.

De med høyere inntekter skal finansiere deler av skattekuttet ved å betale mer i skatt på sin pensjon.

— Selv om en kan hevde at nettogevinsten av videre pensjonsopptjening reduseres for denne gruppen, er det ikke slik at forslaget samlet sett bidrar til dårligere incentiver til arbeid for disse. Økt gjennomsnittsskatt sammen med uendret marginalskatt på arbeid kan også gi en viss positiv effekt på arbeidstilbudet, mener Schjerva.

Han påpeker at dette gjelder først og fremst for nye pensjonister.

— Etter hvert som nye årskull blir 62 år, regner Finansdepartementet derfor med at arbeidstilbudet også i denne gruppen kan øke som følge av forslaget, sier statssekretæren.

Les også

 1. Dyrere vin, øl, sprit og tobakk

 2. Mindre skatt for pensjonistene

 3. Dette betyr budsjettet for din lommebok

 4. Moms på Amazon, Spotify og nettspill

 5. Budsjettet gir ingen renteeffekt

 6. Dette er de «små» budsjettvinnerne